Zoekresultaten  1-20 van de 722 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij departementaal I-plan Defensie 2023-2026

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Departementaal I-plan Defensie 2023-2026

  Het doel van het departementale informatieplan is niet een overzicht van alle lopende projecten, maar inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van de IT en digitalisering. Defensie heeft verschillende op relevante deelgebieden reeds specifieke meerjarige strategieën en plannen. Dit I-plan schetst de verbinding hiertussen en biedt daarmee inzicht in de digitale transformatie van Defensie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vervolgproces n.a.v. interpellatiedebat 5 december 2023

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Eerste Kamer dat het Ontwerp Rijksinpassingsplan en de Ontwerp omgevingsvergunning niet op vrijdag 8 december 2023 ter inzage wordt gelegd. En dat de uitkomst van de stemming op de motie 31.936, AN van het Eerste Kamerlid Janssen c.s. op dinsdag 12 december 2023 af wordt gewacht.

 • Aanbiedingsbrief bij departementaal I-plan Defensie 2023-2026

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer het meerjarig departementaal informatieplan (I-plan) Defensie 2023-2026 aan.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over vervolgproces n.a.v. interpellatiedebat 5 december 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten Defensie oktober 2023

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens de bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Defensie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak van Commandant der Strijdkrachten Generaal Onno Eichelsheim bij NEDS 2023

  Toespraak van Commandant der Strijdkrachten (CDS) van de Nederlandse krijgsmacht generaal Onno Eichelsheim bij het symposium NEDS 2023. Dit vond plaats  in AHOY Rotterdam, op 30 November 2023. De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Uitstelbrief antwoorden aanvullende Kamervragen over locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) meldt de Eerste Kamer dat de antwoorden op nadere vragen over de locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen later komen dan verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over integriteitsproblemen Defensie Bewaking en Beveiligingsorganisatie

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) geeft antwoord op vragen over integriteitsproblemen bij de Defensie Bewaking en Beveiligingsorganisatie (DBBO). Het Tweede Kamerlid Van Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over reactie brief derde Langlopende Zaken

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de werkwijze van Defensie na adviezen van de Commissie Giebels en de Commissie Langlopende Zaken.

 • Kamerbrief over hervatting toetredingsprocedure OCCAR

  Minister Ollongren (Defensie) meldt de Tweede Kamer dat het ministerie van Defensie bij de Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement (OCCAR) kenbaar heeft gemaakt dat Nederland het voornemen heeft om toe te treden tot deze organisatie.

 • Besluit op Woo-verzoek over kap bomen vlakbij militair terrein Majoor Jan Linzel Complex

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de kap van bomen vlakbij het militair terrein Majoor Jan Linzel Complex. Specifiek, mogelijke afgegeven vergunningen, geweigerde vergunningen, onderzoeksrapporten en communicatie over de bomenkap in de periode 1 januari 2015 tot en met 30 maart 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over besluit taakomschrijving staatssecretaris van Defensie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij besluit taakomschrijving staatssecretaris van Defensie

  Minister Ollongren (Defensie) informeert de Eerste en Tweede Kamer dat staatssecretaris Van der Maat vanaf vrijdag 24 november opnieuw is aangesteld als staatssecretaris van Defensie.

 • Besluit vaststelling taak staatssecretaris van Defensie

  Besluit over de vaststelling van de taak van staatssecretaris van Defensie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over vliegtuigberging Britse Lancaster in IJsselmeer

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle informatie over de vliegtuigberging van de Britse Lancaster ED603 in het IJsselmeer in de periode 1 januari 2018 tot en met 28 augustus 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief hervatting toetredingsprocedure OCCAR

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over veiligheidssituatie in Irak

  Minister Ollongren (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de veiligheidssituatie in Irak.

 • Kamerbrief met verslag Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 14 november 2023

  Minister Ollongren (Defensie) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 14 november 2023. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verzonden.

 • Antwoorden op Kamervragen over Oekraïne

  Minister Ollongren (Defensie) geeft antwoord op schriftelijke vragen over Oekraïne. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft de vragen gesteld.