Zoekresultaten  1-10 van de 12 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen weekverwijder
Documentsoort: Kamerstukverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Kamerbrief A-brief over project huisvesting Hoog Risico Beveiliging KMar

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over het project huisvesting Hoog Risico Beveiliging (HRB) regio Den Haag. HRB van de Koninklijke Marechaussee (KMar) is verantwoordelijk voor de beveiliging van personen en objecten. Het project huisvesting HRB regio Den Haag voorziet in de aankoop van een voor de KMar geschikt gebouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over rapport Algemene Rekenkamer Defensie 2022

  Minister Ollongren (Defensie) geeft antwoord op vragen over het rapport 'Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 Ministerie van Defensie' van de Algemene Rekenkamer. De vaste commissie voor Defensie in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Jaarverslag Defensie 2022

  Minister Ollongren (Defensie) geeft antwoord op vragen over het jaarverslag van het ministerie van Defensie over 2022. De vaste commissie voor Defensie in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief A/B-brief project Anti-A2/AD capaciteit F-35

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de behoeftestelling van de capaciteit, die Defensie met het project Anti-A2/AD capaciteit F-35 wil verwerven. Met de Anti-A2/AD capaciteit beschikt Defensie over hoogwaardige technologie die de escalatiedominantie van Defensie vergroot en waarmee Defensie bijdraagt aan een sterker Nederland, een veiliger Europa en een krachtiger NAVO en EU.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief inzake geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 15 en 16 juni 2023 te Brussel

  Minister Ollongren (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de Nederlandse inzet tijdens de bijeenkomst van NAVO-ministers van Defensie op 15 en 16 juni 2023 te Brussel. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkelingen munitiedomein

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de inzetvoorraden munitie en de NAVO-normen. Ook informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer met deze brief over de stand van zaken omtrent de munitie voor opleiden en trainen, de ontwikkelingen rond munitiecomplexen, enkele maatregelen om de productiecapaciteit voor munitie in Europa te verhogen en de stand van zaken rond demilitarisatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief A-brief project Opbouw Operationele Satelliet Capaciteit

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de behoeftestelling van het project Opbouw Operationele Satelliet Capaciteit. Het project behelst de technologieontwikkeling en operationalisering van hoogwaardige, innovatieve ruimtecapaciteiten die voorzien in de informatiebehoefte van Defensie en (inter)nationale partners.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief DMP A/B-brief project ‘Vervanging Medium Utility Helikopter’

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de behoeftestelling (A-fase) en de resultaten van de onderzoeksfase (B-fase) van het project ‘Vervanging Medium Utility Helikopter (SOF Air RW)’ en de benodigde MUH mission equipment voor speciale operaties. De Medium Utility Helikopter (MUH) is een helikopter die speciale operaties op land en op zee kan uitvoeren en draagt daarmee bij aan de handelingsperspectieven van de Nederlandse special forces, waardoor Nederland zowel in internationaal verband als zelfstandig meer inzetmogelijkheden creëert.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief DMP B(2)-brief project Vervanging MRAD en SHORAD

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over het project Vervanging MRAD en SHORAD. Hierin worden de 2 projecten Vervanging Medium Range Air Defence (MRAD) en Vervanging (Very) Short Range Air Defence (V)SHORAD samengevoegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de ontwikkelingen op personeelsgebied

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) geeft zijn reactie op een aantal moties en toezeggingen op personeelsgebied.

  Bekijk document gepubliceerd op