Zoekresultaten  1-50 van de 1.062 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Defensieverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Aanbiedingsbrief bij departementaal I-plan Defensie 2023-2026

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer het meerjarig departementaal informatieplan (I-plan) Defensie 2023-2026 aan.

 • Kamerbrief B-brief project Militaire Transmissie Bouwblok

  Minister Ollongren (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de resultaten uit de onderzoeksfase (B-fase) van het (deel)project Militaire Transmissie Bouwblok (MTBB). Het MTBB-project bestaat uit de aanschaf van militaire radio's, bijbehorende software, waveforms, gerelateerde randapparatuur en systeem integratie services.

 • Antwoorden op Kamervragen over opzet beleidsdoorlichting FOST

  Minister Ollongren (Defensie) geeft antwoord op vragen over de opzet beleidsdoorlichting Fleet Operational Sea Training (FOST). De vaste Tweede Kamercommissie voor Defensie heeft de vragen gesteld.

 • Kamerbrief inzet MQ-9 Reaper vanuit Roemenië voor de versterking van de NAVO Oostflank

  Minister Ollongren (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de inzet MQ-9 Reaper vanuit Roemenie voor de versterking van de NAVO Oostflank.

 • Antwoorden op Kamervragen over wijziging begrotingsstaat Defensie 2023

  Minister Ollongren (Defensie) geeft antwoord op vragen over de wijziging van de begrotingsstaat van Defensie voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota).

 • Aanbiedingsbrief bij brieven vervangingstraject radarstations

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Eerste Kamer 2 brieven aan over het vervangingstraject radarstations. De Eerste Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) hebben hierom gevraagd.

 • Aanbiedingsbrief Defensie Projectenoverzicht 2023

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) stuurt de Tweede Kamer het Defensie Projectenoverzicht 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

 • Antwoorden op Kamervragen over Stand van Defensie

  Minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat (beiden Defensie) geven antwoord op vragen over het rapport Stand van Defensie. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Defensie.

 • Kamerbrief over 3e voortgangsrapportage luchthavenbesluiten

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) stuurt de Tweede Kamer de 3e voortgangsrapportage van de voorbereiding van de luchthavenbesluiten voor de militaire vliegbases Woensdrecht, De Peel en Gilze-Rijen.

 • Kamerbrief over geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie

  Minister Ollongren (Defensie) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) van de ministers van Defensie, die op 29 en 30 augustus 2023 plaatsvindt in Toledo, Spanje .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontvangst reacties kandidaat-werven voor nieuwe onderzeeboten

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de ontvangst van reacties van de kandidaat-werven op de Request for Quotation (offertes) in het kader van het programma vervanging van de onderzeebootcapaciteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over mogelijke sabotage van onderzoek naar nazi-uitingen in de krijgsmacht

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) geeft antwoord op de Kamervragen over het bericht over mogelijke sabotage van onderzoek naar nazi-uitingen in de krijgsmacht. Deze vragen waren gesteld door het Tweede Kamerlid Futselaar (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Hoe onderzoek naar nazi-uitingen binnen het leger werden gesaboteerd’

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) geeft antwoord op de Kamervragen over het bericht ‘Hoe onderzoek naar nazi-uitingen binnen het leger werden gesaboteerd’. Deze vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Piri (PvdA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over rol MIVD bij onderzoek naar vernieling Nordstream-pijpleidingen

  Minister Ollongren (Defensie) geeft antwoord op vragen over de rol van de MIVD bij het onderzoek naar de vernieling van de Nordstream pijpleidingen. Het Tweede Kamerlid Futselaar (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord statusverdrag strijdkrachten Nederland-Israël

  Minister Ollongren (Defensie) en minister Hoekstra (BZ) geven antwoord op vragen over het wetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag tussen Nederland en Israël inzake de status van hun strijdkrachten. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks en SP hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief memorie van antwoord statusverdrag strijdkrachten Nederland-Israël

  Minister Ollongren (Defensie) en minister Hoekstra (BZ) sturen de Eerste Kamer de memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag tussen Nederland en Israël inzake de status van hun strijdkrachten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag NAVO DMM en UDCG 15-16 juni 2023

  Minister Ollongren informeert de Eerste en Tweede Kamer over het verloop van een bijeenkomst van de NAVO-ministers van Defensie (DMM) en een bijeenkomst van de Ukraine Defence Contact Group (UDCG) op 15 en 16 juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering motie over voorkomen dat voormalige Defensiemedewerkers trainingen geven

  Minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat (beiden Defensie) informeren de Tweede Kamer over de uitvoering van een motie over maatregelen, waaronder strafbaarstelling, om te voorkomen dat voormalige Defensiemedewerkers trainingen geven aan ten minste die landen die een offensief cyberprogramma tegen Nederland voeren. Het Tweede Kamerlid Valstar (VVD) heeft de motie ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over wervingscampagne Defensie

  Minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat (beiden Defensie) geven antwoord op vragen over de wervingscampagne van Defensie. De Tweede Kamerleden Boswijk en Krul (beiden CDA) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Beleidsvisie Informatiegestuurd Optreden

  Minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat informeren de Tweede Kamer over de voortgang van Informatiegestuurd Optreden (IGO). Daarnaast geven zij uitvoering aan de toezegging in de brief van 13 januari 2023 met de beleidsreactie op het rapport van de Commissie Brouwer over het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) (Kamerstuk 30 821, nr. 258) om de beleidsvisie IGO met de Tweede Kamer te delen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over bestuursakkoord 'Ontwikkeling Maritiem cluster Den Helder'

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over het bestuursakkoord ‘Ontwikkeling Maritiem cluster Den Helder’ (OMC). Met het bestuursakkoord starten de provincie Noord-Holland, de gemeente Den Helder en Defensie een gezamenlijke totale gebiedsontwikkeling die bijdraagt aan de voorziene modernisering en de transitie van de Koninklijke Marine.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief A-brief Vervanging Grond-Lucht Radios

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de behoeftestelling van het project ‘Vervanging Grond-Lucht Radio’s’. Het project voorziet in vervanging door modernere combatnet radio’s (gevechtsveldradio’s) met verbeterde interoperabiliteit zowel tussen eenheden van de verschillende krijgsmachtsdelen als met onze internationale partners.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief A-brief project ‘Bewapening MQ-9’

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer dat Defensie munitie aanschaft om de MQ-9 te kunnen bewapenen. Dit draagt bij aan de veiligheid van eigen troepen in een veranderend dreigingsbeeld en tegelijkertijd zorgt het ervoor dat we het initiatief kunnen behouden bij inzet van de MQ-9. In de Defensienota 2022 is deze behoefte reeds kenbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken Nederlandse inzet oostflank NAVO

  Minister Ollongren (Defensie) en minister Hoekstra (BZ) geven de Tweede Kamer inzicht in de Nederlandse militaire inzet aan de oostflank van het NAVO-verdragsgebied in de periode mei 2022 tot en met april 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Stand van Defensie voorjaar 2023

  Minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat (beiden Defensie) bieden de Tweede Kamer de Stand van Defensie voorjaar 2023 aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieding financiële verantwoording 2022 project Verwerving F-35

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de aanbieding van de financiële verantwoording 2022 project Verwerving F-35. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over inzet bescherming Noordzee-infrastructuur

  Minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat (beiden Defensie) informeren de Tweede Kamer over de Defensie inzet binnen het kader van de gezamenlijke strategie ter bescherming van Noordzee-infrastructuur en de nieuwe initiatieven hieromtrent. Ook wordt in deze brief ingegaan op de voortgang op de uitvoering van de motie over de Joint Expeditionary Force (JEF). Het Tweede Kamerlid Valstar (VVD) heeft de motie ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie 23 mei 2023

  Minister Ollongren (Defensie) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) van de ministers van Defensie op 23 mei 2023 in Brussel. Op de agenda staan actuele zaken, EU-steun aan Oekraïne en het EU Permanent Structured Cooperation (PESCO)-project voor snel inzetbare, multinationale cyberteams. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over transitie Koninklijke Marine

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de transitie van de Koninklijke Marine. Het Tweede Kamerlid Valstar (VVD) heeft de motie met het verzoek om informatie ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Rapportage uitvoering motie Marijnissen c.s. en Klaver c.s. (motie 21) door het ministerie van Defensie

  Minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat (beiden Defensie) sturen de Tweede Kamer twee rapportages van Defensie over de uitvoering van de moties Marijnissen c.s. en Klaver c.s. De moties verzoeken de regering een voorstel te doen hoe overal binnen overheidsinstellingen vervuilde data, risicomodellen en het gebruik van nationaliteit worden opgeruimd en daarbij niet alleen te kijken naar nationaliteit, maar ook naar etniciteit en geboorteplaats.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken project centrale kazerne

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de realisatie van een nieuwe centrale kazerne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Kabinetsreactie op initiatiefnota Het heft in eigen hand houden

  Minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat (beiden Defensie) reageren namens het kabinet op de initiatiefnota over Europese en internationale defensiesamenwerking: 'Het heft in handen houden: Over de noodzaak van een fundamenteel debat over Europese en Internationale defensiesamenwerking'. Het Tweede Kamerlid Stoffer (SGP) heeft de initiatiefnota ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief visie op reservisten

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) deelt zijn visie op de rol en positie van reservisten met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief A-brief project ‘Uitbreiding afmeercapaciteit’

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de behoeftestelling van het project ‘Uitbreiding afmeercapaciteit' van de marinehaven in Den Helder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over erkenning voor zieke militair na gebruik PX10

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) geeft antwoord op vragen over de erkenning voor een zieke militair na het gebruik van PX10. Het Tweede Kamerlid Van Dijk (SP) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over D-fase project Raketartillerie

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de verwervings-voorbereiding (D-fase) van het project Raketartillerie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op nadere vragen over locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) geeft antwoord op nadere vragen over het nieuwe radarstation Herwijnen. Deze vragen waren ingediend door leden van de Eerste Kamer Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanvulling inzetvoorraad munitie

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over zijn plan om extra opdrachten ter waarde van 1,5 miljard euro te plaatsen om de inzetvoorraad munitie verder aan te vullen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij 2e voortgangsrapportage programma vervanging onderzeebootcapaciteit

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer de 2e voortgangsrapportage aan over het programma programma vervanging onderzeebotencapaciteit. De staatssecretaris biedt ook het accountantsrapport aan van de Auditdienst Rijk (ADR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief 23e voortgangsrapportage project Verwerving F-35

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) en minister Adriaansens (EZK) bieden de Tweede Kamer de 23e voortgangsrapportage over het project Verwerving F-35 aan. Deze rapportage beslaat de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022. Eenzelfde brief is verzonden aan de Eerste Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over militaire steun aan Oekraïne

  Minister Ollongren (Defensie) geeft antwoord op vragen over de militaire steun aan Oekraïne. De Tweede Kamerleden Baudet en Dekker (beiden FvD) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over leveringen militaire goederen aan Oekraïne

  Minister Ollongren (Defensie) maakt met deze brief aan de Tweede Kamer de breedte, diversiteit en omvang van de militaire steun vanaf het begin van de Russische invasie inzichtelijk. Vanaf dit moment zal het kabinet de Kamer, indien mogelijk, in het openbaar over de levering van militaire steun aan Oekraïne informeren. Hiernaast blijft de Kamer via de vertrouwelijke bijlage over alle leveringen volledig geïnformeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief A-brief over project Vervanging middelzwaar landingsvaartuig (LCVP)

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de behoeftestelling van het project Vervanging middelzwaar landingsvaartuig (LCVP). Defensie wil 12 landingsvaartuigen aanschaffen voor militairen te voet en 8 landingsvaartuigen voor materieel zoals voertuigen en het bijbehorende personeel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie 7-8 maart 2023 te Stockholm

  Minister Ollongren (Defensie) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) Defensie. Dat vond op 7 en 8 maart plaats in Stockholm. De minister informeert de Tweede Kamer ook over het besluit om bij te dragen aan een collectieve training voor Oekraïense militairen in Duitsland. Het gaat hierbij om het trainen van infanteriecompagnieën in het kader van de EU Military Assistance Mission (EUMAM) en om een verzoek van Duitsland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over project Vervanging initiele Vliegopleidingscapaciteit

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) beantwoordt vragen over het project Vervanging initiele Vliegopleidingscapaciteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief D-brief project ‘Vervanging M-fregatten (ASWF)’

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de verwervingsvoorbereiding (D-fase) van het project ‘Vervanging M-fregatten (ASWF)’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief A-brief projecten ‘Deep Strike Capaciteit Air’ en ‘Verwerving Maritime Strike’

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over 2 materieelprojecten waarbij Defensie precisiegeleide langeafstandsbewapening aanschaft. Het gaat om de projecten ‘Verwerving Maritime Strike’ en ‘Deep Strike Capaciteit Air’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de verkoop van Chinook helikopters aan de Amerikaanse firma Billings Flying Service

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen verkoop van 6 CH-47D Chinook helikopters, inclusief bijbehorende reservedelen en toestel-specifieke testapparatuur aan de Amerikaanse firma Billings Flying Service.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op eindrapport Chroom-6 bij Defensie, Begrensde ruimhartigheid

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) stuurt de Tweede Kamer de beleidsreactie op het eindrapport van de Commissie Heerma van Voss: 'Chroom-6 bij Defensie, Begrensde ruimhartigheid'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over ‘het bericht dat Nederland 100 Leopard-1 tanks aan Oekraïne zal leveren’

  Minister Ollongren (Defensie) geeft antwoord op vragen over ‘het bericht dat Nederland 100 Leopard-1 tanks aan Oekraïne zal leveren’. Het Tweede Kamerlid Eppink (JA21) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op