Zoekresultaten  71-80 van de 95 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Jaarverslag 2009 Militair Revalidatiecentrum

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag MIVD 2007

  Jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Dit jaarverslag vormt, binnen de wettelijke kaders, de publieke verantwoording over de inzet en handelwijze van de MIVD over 2007 en geeft een doorkijk naar de aandachtsgebieden in 2008.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

  Jaarverslag 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • X Defensie - Rijksjaarverslag 2014

  Verantwoording van de uitgaven in 2014 die vallen onder hoofdstuk X van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag MIVD 2014

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 Inspectie Militaire Gezondheidszorg

  Jaarverslag 2014 Inspectie Militaire Gezondheidszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • X Defensie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag IGK 2013

  Hierbij ontvangt u het verslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 2013. De IGK geeft mij gevraagd en ongevraagd advies over alle onderwerpen die Defensie betreffen. Deze adviezen worden bij de ontwikkeling van het Defensiebeleid betrokken en waar mogelijk omgezet in concrete maatregelen en initiatieven. Naar aanleiding van zijn werkbezoeken of individuele bemiddeling is, zoals vermeld in het IGK jaarverslag, reeds een aantal maatregelen getroffen. In deze brief ga ik in op de vier hoofdpunten die de IGK in zijn voorwoord naar voren brengt en vervolgens op de themaonderzoeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • X Defensie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Personele kengetallen en trends Defensie 2013

  Rapport over kwantitatieve en kwalitatieve stand van zaken met betrekking tot het personeel van Defensie in 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op