Zoekresultaten  21-30 van de 32 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
Thema: Defensieverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Jaarrapportage 2019 Inspecteur-generaal der Krijgsmacht

  In deze jaarrapportage kijkt de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht terug op zijn bevindingen en aanbevelingen uit 2019 als onafhankelijk adviseur van de minister, Inspecteur der Veteranen, Inspecteur der Reservisten en als bemiddelaar voor actief dienend en gewezen defensiepersoneel en hun thuisfront.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2011 van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van werkzaamheden Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO)

  De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) is ingesteld om toezicht te houden op het civiel-militaire ketenzorgsysteem voor veteranen en de minister van Defensie te adviseren over veteranenzorg en het wetenschappelijk onderzoek naar aandoeningen gerelateerd aan uitzendingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag IGK 2013

  Hierbij ontvangt u het verslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 2013. De IGK geeft mij gevraagd en ongevraagd advies over alle onderwerpen die Defensie betreffen. Deze adviezen worden bij de ontwikkeling van het Defensiebeleid betrokken en waar mogelijk omgezet in concrete maatregelen en initiatieven. Naar aanleiding van zijn werkbezoeken of individuele bemiddeling is, zoals vermeld in het IGK jaarverslag, reeds een aantal maatregelen getroffen. In deze brief ga ik in op de vier hoofdpunten die de IGK in zijn voorwoord naar voren brengt en vervolgens op de themaonderzoeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Personele kengetallen en trends Defensie 2013

  Rapport over kwantitatieve en kwalitatieve stand van zaken met betrekking tot het personeel van Defensie in 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag DOT&E F-35 2013

  Jaarverslag van de Amerikaanse D-OT&E over F-35 programma

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2011 Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2011 Kustwacht Koninkrijk der Nederlanden in Caribisch gebied

  Jaarverslag over 2011 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen vaste commissie Defensie derde periodiek onderzoek ongewenst gedrag bij Defensie

  Antwoorden van minister Hillen (Def) op de feitelijke vragen van de vaste commissie voor Defensie over het derde periodieke onderzoek naar ongewenst gedrag bij Defensie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag IGK 2010

  Jaarverslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2010. De IGK geeft de minister van Defensie gevraagd en ongevraagd advies over alles wat met Defensie te maken heeft.

  Bekijk document gepubliceerd op