Zoekresultaten  1-20 van de 563 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Besluit op Woo-verzoek over toekenning salarisnummers

  Besluit op een verzoek om informatie over de aanstelling van militairen en op welke wijze reeds opgedane werkervaring of genoten opleidingen meegewogen worden bij de inschaling. In het bijzonder informatie per krijgsmachtdeel en voor reservisten en militair medisch personeel over de werkwijze rondom de toekenning van een salarisnummer bij aanstelling op basis van kennis en ervaring. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over OCW-Kustwachtverband en archeologisch onderzoek verkeersbaan Noordzee

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het OCW-Kustwachtverband in de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juli 2023 en over archeologisch onderzoek in een verkeersbaan op de Noordzee op 22 juli 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over rol Defensie inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen COVID-19 pandemie

  Besluit op een verzoek over de rol van Defensie bij de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de COVID-19 pandemie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woo besluit over plaatsing van het militaire radarstation in Herwijnen

  Besluit op een verzoek om informatie over de plaatsing van het militaire radarstation in Herwijnen en de besluitvorming daarover. Het gaat om de periode november 2020 tot en met de dagtekening van het verzoek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over beleidsnota's toekenning en terugvordering bindingspremie Koninklijke Marechaussee

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van beleidsnota's over de toekenning en de terugvordering van de bindingspremie binnen de Koninklijke Marechaussee (KMar), die geldig waren in de periode 1 januari 2020 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over letselschadeafhandeling

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over afspraken rondom letselschadeafhandeling tussen het ministerie van Defensie, de Militaire Balie en de landsadvocaat Pels Rijcken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over onderzoek alternatieven nieuwe kazerne ondersteunende eenheden

  Besluit en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over het alternatievenonderzoek voor een nieuwe kazerne voor ondersteunende eenheden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Laagvlieg manoeuvres over Veldhoven

  Besluit, inclusief openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over de Laagvlieg manoeuvres over Veldhoven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over leveren van militaire goederen aan Oekraïne

  Besluit, inclusief lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over de leveringen van militaire goederen van Nederland aan Oekraïne. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over inhuren van influencers door Defensie

  Besluit op een verzoek om informatie over het inhuren van influencers door het ministerie van Defensie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over brandstofverbruik Defensie 2022

  Besluit en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over het brandstofverbruik bi] Defensie over het jaar 2022. Specifiek gaat het om de hoeveelheid verbruikte diesel, scheepsbrandstof en kerosine, uitgesplitst per hoofdwapensysteem. Daarnaast gaat het om informatie over de hoeveelheid opgewekte duurzame energie, als onderdeel van het totale energiegebruik door Defensie in 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over omgang met conclusies cultuuronderzoek Defensie Beveiligings- en Bewakingsorganisatie Zuid (DBBO)

  Besluit op een verzoek om informatie over omgang met conclusies cultuuronderzoek Defensie Beveiligings- en Bewakingsorganisatie Zuid (DBBO). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over publicatie Jaarverslag 2022 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

  Besluit op een verzoek om informatie over de publicatie van het Jaarverslag 2022 van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Specifiek gaat het om communicatie over het onleesbaar maken van passages uit dat jaarverslag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek opleidingsreglement KMS

  Besluit op een verzoek om informatie over het opleidings- en examenreglement van de Koninklijke Militaire School (KMS). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Defensie Woo-verzoek wijzigingsbesluit Erfgoed archeologie

  Besluit, inventaris en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over de wijziging van het Besluit Erfgoedwet archeologie, specifiek over uitzonderingen op het opgravingsverbod en de certificeringsplicht voor vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek personele omvang EOD en duikers krijgsmacht

  Besluit op een verzoek om informatie over de personele omvang en de hoeveelheid toegekende toelagen van enerzijds de Explosieve Opruimingsdienst Defensie en anderzijds de duikers van de gehele krijgsmacht. Het verzoek gaat over de periode 2015 tot en met 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over overtolligstelling Seyss Inquart bunker

  Besluit, inclusief lijst van documenten en bijlagen, op een verzoek om informatie over de overtolligstelling van de Seyss Inquart bunker bij de Prinses Julianakazerne en de overdracht naar de Rijksgebouwendienst (nu Rijksvastgoedbedrijf). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over bezoek president Zelensky van Oekraïne aan Nederland

  Besluit op een verzoek om informatie over het bezoek van president Zelensky van Oekraïne aan Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • [Ingetrokken] Besluit op Woo-verzoek over bezoek president van Oekraïne aan Nederland

  [INGETROKKEN]

 • Besluit op Woo-verzoek over afwijzende beschikkingen Draaginsigne Gewonden (DIG)

  Besluit op een verzoek om informatie over afwijzende beschikkingen van aanvragen Draaginsigne Gewonden (DIG). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op