Zoekresultaten  1-50 van de 563 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Besluit op Woo-verzoek over toekenning salarisnummers

  Besluit op een verzoek om informatie over de aanstelling van militairen en op welke wijze reeds opgedane werkervaring of genoten opleidingen meegewogen worden bij de inschaling. In het bijzonder informatie per krijgsmachtdeel en voor reservisten en militair medisch personeel over de werkwijze rondom de toekenning van een salarisnummer bij aanstelling op basis van kennis en ervaring. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over OCW-Kustwachtverband en archeologisch onderzoek verkeersbaan Noordzee

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het OCW-Kustwachtverband in de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juli 2023 en over archeologisch onderzoek in een verkeersbaan op de Noordzee op 22 juli 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over rol Defensie inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen COVID-19 pandemie

  Besluit op een verzoek over de rol van Defensie bij de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de COVID-19 pandemie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woo besluit over plaatsing van het militaire radarstation in Herwijnen

  Besluit op een verzoek om informatie over de plaatsing van het militaire radarstation in Herwijnen en de besluitvorming daarover. Het gaat om de periode november 2020 tot en met de dagtekening van het verzoek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over beleidsnota's toekenning en terugvordering bindingspremie Koninklijke Marechaussee

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van beleidsnota's over de toekenning en de terugvordering van de bindingspremie binnen de Koninklijke Marechaussee (KMar), die geldig waren in de periode 1 januari 2020 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over letselschadeafhandeling

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over afspraken rondom letselschadeafhandeling tussen het ministerie van Defensie, de Militaire Balie en de landsadvocaat Pels Rijcken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over onderzoek alternatieven nieuwe kazerne ondersteunende eenheden

  Besluit en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over het alternatievenonderzoek voor een nieuwe kazerne voor ondersteunende eenheden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Laagvlieg manoeuvres over Veldhoven

  Besluit, inclusief openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over de Laagvlieg manoeuvres over Veldhoven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over leveren van militaire goederen aan Oekraïne

  Besluit, inclusief lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over de leveringen van militaire goederen van Nederland aan Oekraïne. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over inhuren van influencers door Defensie

  Besluit op een verzoek om informatie over het inhuren van influencers door het ministerie van Defensie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over brandstofverbruik Defensie 2022

  Besluit en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over het brandstofverbruik bi] Defensie over het jaar 2022. Specifiek gaat het om de hoeveelheid verbruikte diesel, scheepsbrandstof en kerosine, uitgesplitst per hoofdwapensysteem. Daarnaast gaat het om informatie over de hoeveelheid opgewekte duurzame energie, als onderdeel van het totale energiegebruik door Defensie in 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over omgang met conclusies cultuuronderzoek Defensie Beveiligings- en Bewakingsorganisatie Zuid (DBBO)

  Besluit op een verzoek om informatie over omgang met conclusies cultuuronderzoek Defensie Beveiligings- en Bewakingsorganisatie Zuid (DBBO). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over publicatie Jaarverslag 2022 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

  Besluit op een verzoek om informatie over de publicatie van het Jaarverslag 2022 van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Specifiek gaat het om communicatie over het onleesbaar maken van passages uit dat jaarverslag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek opleidingsreglement KMS

  Besluit op een verzoek om informatie over het opleidings- en examenreglement van de Koninklijke Militaire School (KMS). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Defensie Woo-verzoek wijzigingsbesluit Erfgoed archeologie

  Besluit, inventaris en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over de wijziging van het Besluit Erfgoedwet archeologie, specifiek over uitzonderingen op het opgravingsverbod en de certificeringsplicht voor vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek personele omvang EOD en duikers krijgsmacht

  Besluit op een verzoek om informatie over de personele omvang en de hoeveelheid toegekende toelagen van enerzijds de Explosieve Opruimingsdienst Defensie en anderzijds de duikers van de gehele krijgsmacht. Het verzoek gaat over de periode 2015 tot en met 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over overtolligstelling Seyss Inquart bunker

  Besluit, inclusief lijst van documenten en bijlagen, op een verzoek om informatie over de overtolligstelling van de Seyss Inquart bunker bij de Prinses Julianakazerne en de overdracht naar de Rijksgebouwendienst (nu Rijksvastgoedbedrijf). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over bezoek president Zelensky van Oekraïne aan Nederland

  Besluit op een verzoek om informatie over het bezoek van president Zelensky van Oekraïne aan Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • [Ingetrokken] Besluit op Woo-verzoek over bezoek president van Oekraïne aan Nederland

  [INGETROKKEN]

 • Besluit op Woo-verzoek over afwijzende beschikkingen Draaginsigne Gewonden (DIG)

  Besluit op een verzoek om informatie over afwijzende beschikkingen van aanvragen Draaginsigne Gewonden (DIG). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over aanschaf en gebruik monitoring en hackingstools

  Besluit op Woo-verzoek over informatie over de aanschaf en het gebruik van monitoring en hackingstools, dan wel spyware. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over integriteitsschendingen op defensielocaties Noord Brabant

  Besluit, inclusief openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over integriteitskwesties, klachten en misstanden op defensieterreinen in Noord-Brabant over de periode van 1 januari 2020 tot en met 1 januari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over wolf op defensieterreinen

  Besluit op een verzoek om informatie over interne en externe communicatie van het ministerie van Defensie over de wolf op defensieterreinen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over conceptversies en communicatie omtrent 16 onderzoeken HCSS

  Besluit, inventaris en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over alle conceptversies en communicatie over 16 onderzoeken die door het The Hague Center for Strategie Studies (HCSS) in opdracht van Defensie zouden zijn verricht over de periode 2013 tot en met 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Keniaanse verstekeling

  Besluit op Woo-verzoek over een Keniaanse verstekeling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over aanvraag en beschikking project Kanaalzone

  Besluit op een verzoek om informatie over de beschikking van de Woningbouwimpuls en de bijbehorende aanvraag van de gemeente Heumen, project Kanaalzone. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over vlieg en stafkaarten voor het laagvliegen in Dreumel

  Besluit op een verzoek om informatie over het laagvliegen over Dreumel, van onder andere helikopters. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over betalingen Defensie aan HCSS 2001-heden

  Besluit op een verzoek om informatie over betaling van het ministerie van Defensie aan het The Hague Center for Strategic Studies (HCSS) vanaf 2001 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over leveren container sideloaders aan Oekraïne

  Besluit op een verzoek om informatie over het leveren van container sideloaders aan Oekraïne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek buitenlandtoelage Verenigde Staten

  Besluit op een verzoek om informatie over de toelagen voor Nederlandse militairen die in de Verenigde Staten werken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek nota over staat CZSK

  Besluit op een verzoek om een nota uit oktober 2020 over de staat van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over Cultuuronderzoek DBBO-Zuid

  Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) over de Beveiligingsregio Zuid van de Defensie Beveiligings- en Bewakingsorganisatie (DBBO). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de aanbesteding van SAR-helikopters

  Besluit op een verzoek om informatie over de aanbestedingsprocedure voor de levering van Search and Rescue Helicopter Capacity for the Netherlands Coastguard (SAR-helikopter). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoek gegevens uit politiesystemen

  Besluit op een verzoek om informatie uit de politiesystemen van de Koninklijke Marechaussee. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de aanbesteding van SAR-helikopters - Besluit op Woo-verzoek inclusief lijst van documenten en bijlagen over de aanbesteding van SAR-helikopters

  Besluit op een verzoek om informatie over de aanbestedingsprocedure voor de levering van Search and Rescue Helicopter Capacity for the Netherlands Coastguard (SAR-helikopter). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de aanbesteding van SAR-helikopters - Bijlagen bij besluit op Woo-verzoek over de aanbesteding van SAR-helikopters

  Besluit op een verzoek om informatie over de aanbestedingsprocedure voor de levering van Search and Rescue Helicopter Capacity for the Netherlands Coastguard (SAR-helikopter). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek Nederlandse steun aan Libanese grensagentschappen

  Besluit op een verzoek om informatie over de ondersteuning die de Koninklijke Marechaussee in de periode 2019 tot 2021 heeft geleverd aan de Libanese grensagentschappen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit en openbaar gemaakte documenten (PDF | 71 pagina's | 12,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek besteloverzicht PVGS artikelen

  Besluit op een verzoek om een besteloverzicht van alle Publicatie Vervoer Gevaarlijke Stoffen (PVGS) artikelen die horen bij de Europese aanbesteding nummer 19903293, vanaf 1 december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)

  Besluit op een verzoek om informatie over documenten die door de politie aan Defensie zijn verstrekt over mis- en desinformatie en over documenten over de onderzoekscommissie Brouwer naar het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) (PDF | 213 pagina's | 20,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek informatie-uitwisseling over Cora van Nieuwenhuizen

  Besluit op een verzoek om correspondentie van het ministerie van Defensie met en over Cora van Nieuwenhuizen uit de periode 1 oktober 2021 tot en met 14 maart 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit Woo-verzoek informatie-uitwisseling over Cora van Nieuwenhuizen (PDF | 1 pagina | 177 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over asielopvang Ter Apel

  Besluit op een verzoek om informatie over de komst van een detentiecentrum en opvanglocatie asielzoekers in Ter Apel en over een verzoek om hulp van de Veiligheidsregio Groningen aan Defensie in 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over asielopvang Ter Apel (PDF | 178 pagina's | 13,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aantallen Beams uitgevoerd in 2022 door C-130 Hercules-transportvliegtuigen op vliegbases Eindhoven, Volkel en Leeuwarden

  Besluit op een verzoek om informatie over het aantallen Beams die in 2022 zijn uitgevoerd door de C-130 Hercules-transportvliegtuigen op vliegbases Eindhoven, Volkel en Leeuwarden. Daarbij een overzicht van aantallen andersoortige tactische naderingen die door de Koninklijke Luchtmacht en diens bondgenoten op vliegbasis Eindhoven zijn uitgevoerd. Het verzoek is op 25 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 10 maart 2023 dit besluit genomen. Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aantallen Beams uitgevoerd in 2022 door C-130 Hercules-transportvliegtuigen op vliegbases Eindhoven, Volkel en Leeuwarden (PDF | 2 pagina's | 706 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over correspondentie over PX10

  Besluit op een verzoek om informatie over alle stukken en correspondentie die betrekking hebben op PX10 vanaf 2005 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).       Besluit inclusief bijlagen op Wob-verzoek over correspondentie over PX10 (PDF | 259 pagina's | 23,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over rol Nederlandse Staat in genocide Rwanda 1994

  Besluit op een verzoek om informatie over de rol van de Nederlandse Staat in de genocide in Rwanda in 1994. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over rol Nederlandse Staat in genocide Rwanda 1994 (PDF | 126 pagina's | 10,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over aanbesteding geleverde dienst

  Besluit op een verzoek om informatie over een door verzoeker bij naam genoemde onderneming. Specifiek of de door deze onderneming geleverde dienst aanbesteed had moeten worden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over capaciteitsproblematiek hoog risico profielen

  Besluit op een verzoek om informatie over capaciteitsproblematiek bij hoog risico processen vanaf 1 januari 2019 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over aantal bevorderde militairen en militairen met vaste aanstelling

  Besluit op een verzoek om informatie over het aantal militairen die zijn bevorderd naar de officiersrang en het aantal (nieuw) aangestelde militairen dat na het volgen van de KMA een vaste aanstelling (FPS3) heeft gekregen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over aantal bevorderde militairen en militairen met vaste aanstelling (PDF | 2 pagina's | 294 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over interne sollicitatieprocedures Defensie

  Besluit op een verzoek om informatie over de interne sollicitatieprocedures, functietoewijzingsprocedures en loopbaanpatronen, evenals documenten waarin handvatten worden gegeven voor sollicitatieprocedures en de totstandkoming van het afwijzings- en toewijzingsbesluit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over interne sollicitatieprocedures Defensie (PDF | 78 pagina's | 7,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over kwaliteitsinvestering KMar in periode 2016-2023

  Besluit op een verzoek om informatie over de kwaliteitsinvestering die de Koninklijke Marechaussee (KMar) in de periode 2016 tot en met 2023 heeft gedaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over kwaliteitsinvestering KMar in periode 2016-2023 (PDF | 2 pagina's | 216 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over toelagen en vergoedingen Korps Mariniers 2020-2021

  Besluit op een verzoek om informatie over toelagen en vergoedingen Korps Mariniers 2020-2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op