Zoekresultaten  1-29 van de 29 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarplanverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Jaarplan 2023 - Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

  Het Jaarplan bevat een weergave van de taken van de Kustwacht, de prioriteiten uit het Justitieel Beleidsplan, de actuele externe factoren die de taakuitvoering beïnvloeden en de beleidsaccenten van de bij de Kustwacht betrokken Landen en ministeries.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2023 Inspectie Militaire Gezondheidzorg

  In dit jaarplan geeft de Inspectie Militaire Gezondheidzorg een overzicht van geplande en ongeplande (toezicht)activiteiten voor 2023. Jaarplan 2023 Inspectie Militaire Gezondheidzorg (PDF | 10 pagina's | 391 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2023 Militaire Luchtvaart Autoriteit

  In dit jaarplan geeft de Militaire Luchtvaart Autoriteit een overzicht van geplande en ongeplande (toezicht)activiteiten voor 2023. Jaarplan 2023 Militaire Luchtvaart Autoriteit (PDF | 9 pagina's | 528 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtjaarplan 2023 Beveiligingsautoriteit

  In dit jaarplan geeft de Beveiligingsautoriteit een overzicht van geplande en ongeplande (toezicht)activiteiten voor 2023. Toezichtjaarplan 2023 Beveiligingsautoriteit (PDF | 9 pagina's | 482 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2023 Inspectie Veiligheid Defensie

  In dit jaarplan geeft de Inspectie Veiligheid Defensie een overzicht van geplande en ongeplande (toezicht)activiteiten voor 2023. Jaarplan 2023 Inspectie Veiligheid Defensie (PDF | 12 pagina's | 479 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtjaarplan 2023 Functionaris voor Gegevensbescherming Defensie

  In dit jaarplan geeft de Functionaris voor Gegevensbescherming van het ministerie van Defensie een overzicht van geplande en ongeplande (toezicht)activiteiten voor 2023. Toezichtjaarplan 2023 Functionaris voor Gegevensbescherming Defensie (PDF | 11 pagina's | 357 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2023 Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen

  In dit jaarplan geeft het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen een overzicht van geplande en ongeplande (toezicht)activiteiten voor 2023. Jaarplan 2023 Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (PDF | 11 pagina's | 432 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezicht Defensie 2021 in vogelvlucht

  Rapport van het Toezichtberaad Defensie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2022 Kustwacht Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

  De Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied stelt jaarlijks een jaarplan op waarin wordt beschreven waarop de focus ligt in het komende kalenderjaar. Dit jaarplan gaat over de plannen voor 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtjaarplan 2022 Beveiligingsautoriteit

  De Beveiligingsautoriteit van het ministerie van Defensie beschrijft de plannen voor het toezicht in 2022. De Beveiligingsautoriteit is binnen het ministerie belast met het toezicht op de integrale beveiliging. Toezichtjaarplan 2022 Beveiligingsautoriteit (PDF | 11 pagina's | 846 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtjaarplan 2022 Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen

  Het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen beschrijft de plannen voor het toezicht in 2022. Het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen houdt toezicht op het veilig vervoeren, opslaan en behandelen van gevaarlijke stoffen en spoort milieuovertredingen bij Defensie op. Toezichtjaarplan 2022 Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (PDF | 14 pagina's | 879 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtjaarplan 2022 Functionaris voor Gegevensbescherming

  De Functionaris voor Gegevensbescherming van het ministerie van Defensie beschrijft de plannen voor het toezicht in 2022. De Functionaris voor Gegevensbescherming ziet toe op de naleving van de wet- en regelgeving rond de verwerking van persoonsgegevens. Toezichtjaarplan 2022 Functionaris voor Gegevensbescherming (PDF | 18 pagina's | 1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtjaarplan 2022 Inspectie Veiligheid Defensie

  De Inspectie Veiligheid Defensie beschrijft de plannen voor het toezicht in 2022. De Inspectie Veiligheid Defensie houdt toezicht op de fysieke en sociale veiligheid bij Defensie. Toezichtjaarplan 2022 Inspectie Veiligheid Defensie (PDF | 14 pagina's | 992 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtjaarplan 2022 Inspectie Veiligheid Defensie

  Het Toezichtjaarplan van de Inspectie Veiligheid Defensie beschrijft zowel de nieuwe activiteiten van de inspectie in 2022 als de onderzoeken die de inspectie eerder is begonnen en die zij in 2022 zal voltooien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtjaarplan 2022 Inspectie Militaire Gezondheidszorg

  De Inspectie Militaire Gezondheidszorg beschrijft de plannen voor het toezicht in 2022. De Inspectie Militaire Gezondheidszorg heeft als belangrijkste taak toezicht houden op de kwaliteit van de militaire gezondheidszorg en de naleving van wettelijke voorschriften hierover. Daarnaast vallen ook de voedselveiligheid en stralingsbescherming binnen Defensie onder het toezicht van de Inspectie. Toezichtjaarplan 2022 Inspectie Militaire Gezondheidszorg (PDF | 18 pagina's | 1,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2022 Militaire Luchtvaart Autoriteit

  De Militaire Luchtvaart Autoriteit beschrijft de plannen voor het toezicht in 2022. Jaarplan 2022 Militaire Luchtvaart Autoriteit (PDF | 24 pagina's | 1,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2020 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

  Jaarverslag 2020 over de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2021 Inspectie Veiligheid Defensie

  De Inspectie Veiligheid Defensie beschrijft haar plannen voor 2021. Werkprogramma 2021 Inspectie Veiligheid Defensie (PDF | 14 pagina's | 215 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NATO Defence Planning Capability Review 2020

  NATO Defence Planning Capability Review (DPCR) over Nederland. NATO Defence Planning Capability Review 2020 (PDF | 5 pagina's | 151 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • National plan Military Mobility (Engels)

  National plan Military Mobility. The Netherlands as a transit nation.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2021 van de kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

  Jaarplan 2021 van de kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (PDF | 44 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Statistisch jaaroverzicht van identiteits- en documentfraude in 2019

  Dit jaaroverzicht geeft inzicht in registraties van identiteits- en documentfraude gepleegd met documenten in 2019 die door de Koninklijke Marechaussee (KMar) in behandeling zijn genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2020 Kustwacht Caribisch gebied

  Dit jaarplan zet uiteen hoe de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied haar taken uitvoert in 2020 en wat daarin de accenten zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Kustwacht Caribisch gebied 2016

  Jaarplan 2016, kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Herziene begroting 2016 en Meerjarenramingen 2016-2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2019 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied

  Jaarplan 2019 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied en doorkijk 2020-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied

  Jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2012 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied

  Dit Jaarplan zet uiteen hoe de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied haar taken uitvoert in 2012 en welke accenten daarin worden aangebracht. Tevens schetst het Jaarplan de concrete beleidskaders en omvat het de uitvoering van beleidsvoornemens uit het Lange Termijn Plan 2009-2018 (LTP). Het Jaarplan wordt vastgesteld door de Rijksministerraad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2011 Kustwacht in Caribisch gebied

  Het Jaarplan 2011 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied omvat het Algemeen Beleidsplan, het Jaarplan Operaties, het Jaarplan Personeel en Voorlichting, het Jaarplan Materieel, het Jaarplan Bedrijfsvoering, de Herziene Begroting 2011, de Ontwerpbegroting 2012 en de Meerjarenramingen voor de periode 2013-2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2015 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied

  Jaarplan 2015 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied.

  Bekijk document gepubliceerd op