Zoekresultaten  1-10 van de 737 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief bij departementaal I-plan Defensie 2023-2026

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer het meerjarig departementaal informatieplan (I-plan) Defensie 2023-2026 aan.

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over vervolgproces n.a.v. interpellatiedebat 5 december 2023

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Eerste Kamer dat het Ontwerp Rijksinpassingsplan en de Ontwerp omgevingsvergunning niet op vrijdag 8 december 2023 ter inzage wordt gelegd. En dat de uitkomst van de stemming op de motie 31.936, AN van het Eerste Kamerlid Janssen c.s. op dinsdag 12 december 2023 af wordt gewacht.

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij departementaal I-plan Defensie 2023-2026

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Departementaal I-plan Defensie 2023-2026

  Het doel van het departementale informatieplan is niet een overzicht van alle lopende projecten, maar inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van de IT en digitalisering. Defensie heeft verschillende op relevante deelgebieden reeds specifieke meerjarige strategieën en plannen. Dit I-plan schetst de verbinding hiertussen en biedt daarmee inzicht in de digitale transformatie van Defensie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief over vervolgproces n.a.v. interpellatiedebat 5 december 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak van Commandant der Strijdkrachten Generaal Onno Eichelsheim bij NEDS 2023

  Toespraak van Commandant der Strijdkrachten (CDS) van de Nederlandse krijgsmacht generaal Onno Eichelsheim bij het symposium NEDS 2023. Dit vond plaats  in AHOY Rotterdam, op 30 November 2023. De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Besluit op Woo-verzoek over vliegtuigberging Britse Lancaster in IJsselmeer

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle informatie over de vliegtuigberging van de Britse Lancaster ED603 in het IJsselmeer in de periode 1 januari 2018 tot en met 28 augustus 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over kap bomen vlakbij militair terrein Majoor Jan Linzel Complex

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de kap van bomen vlakbij het militair terrein Majoor Jan Linzel Complex. Specifiek, mogelijke afgegeven vergunningen, geweigerde vergunningen, onderzoeksrapporten en communicatie over de bomenkap in de periode 1 januari 2015 tot en met 30 maart 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten Defensie oktober 2023

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens de bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Defensie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over integriteitsproblemen Defensie Bewaking en Beveiligingsorganisatie

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) geeft antwoord op vragen over integriteitsproblemen bij de Defensie Bewaking en Beveiligingsorganisatie (DBBO). Het Tweede Kamerlid Van Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.