Zoekresultaten  1-20 van de 40 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Accountantsrapport bij de Tweede Voortgangsrapportage GrIT

  Rapport van van de Auditdienst Rijk (ADR) over de Tweede Voortgangsrapportage GrIT. Het accountantsrapport bestaat uit een rapport van feitelijke bevindingen en een controleverklaring.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij aanbiedingsbrief ADR Accountantsrapport Programma Grensverleggende IT 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief ADR Accountantsrapport Programma Grensverleggende IT 2022

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer het accountantsrapport aan van de Auditdienst Rijk (ADR) over het Programma Grensverleggende IT (GrIT) over het jaar 2022. Dit accountantsrapport was ten tijde van verzending van de voortgangsrapportage GrIT (Kamerstuk 35728, nr. 9) nog niet ontvangen door Defensie en is daarom nagezonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de Tweede Voortgangsrapportage Grensverleggende IT 2022-2

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer de tweede voortgangsrapportage over het programma Grensverleggende IT (GrIT) aan. Deze rapportage beslaat de periode 1 juli tot en met 31 december 2022. Kamerbrief over de Tweede Voortgangsrapportage Grensverleggende IT 2022-2 (PDF | 2 pagina's | 114 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Grensverleggende IT Voortgangsrapportage 2022-2

  Het programma GrIT is door de Tweede Kamer aangewezen als groot project1. Dat betekent dat er conform de Regeling Grote Projecten wordt gerapporteerd. De uitgangspuntennotitie vormt, met de Regeling Grote Projecten, de leidraad voor deze voortgangsrapportage. Deze voortgangsrapportage geeft de actuele stand van zaken over de rapportageperiode en de wijzigingen ten opzichte van de voortgangsrapportage 2022-1 weer. Grensverleggende IT Voortgangsrapportage 2022-2 (PDF | 20 pagina's | 346 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief over de Tweede Voortgangsrapportage Grensverleggende IT 2022-2

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamerbrief over de Tweede Voortgangsrapportage Grensverleggende IT 2022-2 (PDF | 2 pagina's | 245 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visuele weergave Voortgangsrapportage Programma Grensverleggende IT tweede helft 2022

  Visuele weergave van de Voortgangsrapportage Programma Grensverleggende IT tweede helft 2022 Visuele weergave Voortgangsrapportage Programma Grensverleggende IT tweede helft 2022 (PDF | 24 pagina's | 654 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel onderzoek Auditdienst Rijk in de realisatiefase van het groot project Grensverleggende IT (GrIT)

  Rapport door de Auditdienst Rijk met feitelijke bevindingen en een controleverklaring. Het definitieve accountantsrapport is ten tijde van verzending van deze brief nog niet ontvangen. Deze zal zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer worden verzonden. Voorstel onderzoek Auditdienst Rijk in de realisatiefase van het groot project Grensverleggende IT (GrIT) (PDF | 14 pagina's | 134 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Departementaal I-plan Defensie

  Het doel van het departementale informatieplan is inzicht geven in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van de IT en digitalisering. Departementaal I-plan Defensie (PDF | 11 pagina's | 349 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • GrIT Voortgangsrapportage 2022

  Voortgangsrapportage van het programma Grensverleggende IT (GrIT) over de periode 1-1-2022 tot en met 30-6-2022.  GrIT Voortgangsrapportage 2022 (PDF | 17 pagina's | 232 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Accountsrapport bij basisrapportage van het Programma Grensverleggende IT (GrIT)

  Aanbiedingsbrief van de Auditdienst Rijk bij het accountantsrapport bij de Basisrapportage van het Programma Grensverleggende IT (GrIT). Aanbiedingsbrief Accountsrapport bij basisrapportage van het Programma Grensverleggende IT (GrIT) (PDF | 1 pagina | 52 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij meerjarig departementaal informatieplan Defensie

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer het meerjarig departementaal informatieplan Defensie aan. Dit plan is afgeleid van de Defensienota 2022 en bevat de prioritaire doelstellingen op het gebied van informatievoorziening en informatietechnologie voor de komende jaren. Aanbiedingsbrief bij meerjarig departementaal informatieplan Defensie (PDF | 1 pagina | 78 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief meerjarig departementaal informatieplan Defensie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief meerjarig departementaal informatieplan Defensie (PDF | 2 pagina's | 164 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Feitelijke bevindingen Accountantsrapport Basisrapportage GrIT

  Rapport van Auditdienst Rijk over feitelijke bevindingen Accountantsrapport Basisrapportage GrIT.  Feitelijke bevindingen Accountantsrapport Basisrapportage GrIT (PDF | 13 pagina's | 114 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • GrIT Basisrapportage 2022

  In de basisrapportage van het programma Grensverleggende IT (GrIT) worden de uitgangspunten en de afspraken bij de start van het programma toegelicht, wordt er een overzicht gegeven van wat het programma inhoudt en wordt de voortgang in 2021, het eerste jaar van de realisatie van GrIT, beschreven. GrIT Basisrapportage 2022 (PDF | 37 pagina's | 494 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief rapportage Grensverleggende IT

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer de basisrapportage en de eerste voortgangsrapportage over het programma Grensverleggende IT (GrIT) aan. Kamerbrief rapportage Grensverleggende IT (PDF | 2 pagina's | 118 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over RGP-rapportage Grensverleggende IT (GrIT)

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over RGP-rapportage Grensverleggende IT (GrIT) (PDF | 2 pagina's | 180 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van Werkzaamheden Groot Project Grensverleggende IT (GrIT)

  Voorstel onderzoek ADR in de realisatiefase van het groot project Grensverleggende IT (GrIT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Voorstel van Werkzaamheden Groot Project Grensverleggende IT (GrIT)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksvoorstel Auditdienst Rijk voor de realisatiefase van het groot project Grensverleggende IT (GrIT)

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer het onderzoeksvoorstel Auditdienst Rijk voor de realisatiefase van het groot project Grensverleggende IT (GrIT) aan.

  Bekijk document gepubliceerd op