Zoekresultaten  1-50 van de 173 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Beroepsonderwijsverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • [Ingetrokken] Besluit op Woo-verzoek over bezoek president van Oekraïne aan Nederland

  [INGETROKKEN]

 • Beslisnota bij Kamerbrief bevindingen Defensie onderzoek gebruik afkomstgerelateerde gegevens in risicomodellen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2022 Ministerie van Defensie (X) en Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) - Auditrapport 2022 Ministerie van Defensie _X_ en Defensiematerieelbegrotingsfonds _K_.pdf

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft het jaarverslag en het financieel beheer van het ministerie van Defensie onderzocht. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2022 Ministerie van Defensie (X) en Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) - Bestuurlijke reactie op het auditrapport

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft het jaarverslag en het financieel beheer van het ministerie van Defensie onderzocht. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2022 Ministerie van Defensie (X) en Defensiematerieelbegrotingsfonds (K)

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft het jaarverslag en het financieel beheer van het ministerie van Defensie onderzocht. 

 • Beslisnota bij aanbiedingsbrief ADR Accountantsrapport Programma Grensverleggende IT 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Accountantsrapport bij de Tweede Voortgangsrapportage GrIT

  Rapport van van de Auditdienst Rijk (ADR) over de Tweede Voortgangsrapportage GrIT. Het accountantsrapport bestaat uit een rapport van feitelijke bevindingen en een controleverklaring.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief ADR Accountantsrapport Programma Grensverleggende IT 2022

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer het accountantsrapport aan van de Auditdienst Rijk (ADR) over het Programma Grensverleggende IT (GrIT) over het jaar 2022. Dit accountantsrapport was ten tijde van verzending van de voortgangsrapportage GrIT (Kamerstuk 35728, nr. 9) nog niet ontvangen door Defensie en is daarom nagezonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de Tweede Voortgangsrapportage Grensverleggende IT 2022-2

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer de tweede voortgangsrapportage over het programma Grensverleggende IT (GrIT) aan. Deze rapportage beslaat de periode 1 juli tot en met 31 december 2022. Kamerbrief over de Tweede Voortgangsrapportage Grensverleggende IT 2022-2 (PDF | 2 pagina's | 114 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief over de Tweede Voortgangsrapportage Grensverleggende IT 2022-2

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamerbrief over de Tweede Voortgangsrapportage Grensverleggende IT 2022-2 (PDF | 2 pagina's | 245 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Grensverleggende IT Voortgangsrapportage 2022-2

  Het programma GrIT is door de Tweede Kamer aangewezen als groot project1. Dat betekent dat er conform de Regeling Grote Projecten wordt gerapporteerd. De uitgangspuntennotitie vormt, met de Regeling Grote Projecten, de leidraad voor deze voortgangsrapportage. Deze voortgangsrapportage geeft de actuele stand van zaken over de rapportageperiode en de wijzigingen ten opzichte van de voortgangsrapportage 2022-1 weer. Grensverleggende IT Voortgangsrapportage 2022-2 (PDF | 20 pagina's | 346 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visuele weergave Voortgangsrapportage Programma Grensverleggende IT tweede helft 2022

  Visuele weergave van de Voortgangsrapportage Programma Grensverleggende IT tweede helft 2022 Visuele weergave Voortgangsrapportage Programma Grensverleggende IT tweede helft 2022 (PDF | 24 pagina's | 654 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel onderzoek Auditdienst Rijk in de realisatiefase van het groot project Grensverleggende IT (GrIT)

  Rapport door de Auditdienst Rijk met feitelijke bevindingen en een controleverklaring. Het definitieve accountantsrapport is ten tijde van verzending van deze brief nog niet ontvangen. Deze zal zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer worden verzonden. Voorstel onderzoek Auditdienst Rijk in de realisatiefase van het groot project Grensverleggende IT (GrIT) (PDF | 14 pagina's | 134 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Accountantsrapport bij de 23e voortgangsrapportage groot project Verwerving F-35

  Onderzoeksrapport van de Auditdienst Rijk naar de beheersing en het beheer van het project verwerving F-35. Accountantsrapport bij de 23e voortgangsrapportage groot project Verwerving F-35 (PDF | 19 pagina's | 151 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Accountantsrapport Voortgangsrapportage programma vervanging onderzeebootcapaciteit

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) met het doel om de commissie Defensie van informatie te voorzien over de in de 2e voortgangsrapportage van het grote project Vervanging Onderzeebootcapaciteit door de staatssecretaris van Defensie verstrekte informatie. Accountantsrapport Voortgangsrapportage programma vervanging onderzeebootcapaciteit (PDF | 15 pagina's | 160 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afloopcontrole verbeterplan na onderzoek Niet Gevoelig Materieel Inventaris bij 983 Sqn

  De Auditdienst Rijk heeft de uitvoering van het verbeterplan naar aanleiding van het onderzoek Niet Gevoelig Materieel Inventaris bij 983 Sqn onderzocht. Afloopcontrole verbeterplan na onderzoek Niet Gevoelig Materieel Inventaris bij 983 Sqn (PDF | 4 pagina's | 195 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport: Quick Scan IC-functie Defensie

  De Auditdienst Rijk heeft onderzocht hoe het ministerie van Defensie de interne controlefunctie (IC-functie) opnieuw kan organiseren en hoe de IC-functie ondersteund kan worden door data-analyse.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksbreed AVG 2022: Definitief deelrapport Ministerie Defensie

  De Auditdienst Rijk heeft een onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop het ministerie van Defensie de interne organisatie heeft ingericht voor een aantoonbare verantwoordingsverplichting, totstandkoming van verwerkersovereenkomsten en -afspraken en de regie en toezicht op de naleving hiervan, en welke privacycriteria er in de departementale cloudstrategie worden gehanteerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Boeddhistische Unie Nederland

  De Auditdienst Rijk heeft onderzocht of de Vereniging Boeddhistische Unie Nederland voldoet aan de voorwaarden uit de overeenkomst tussen de Vereniging en het ministerie van Defensie over het verzorgen van boeddhistische geestelijke verzorging binnen Defensie door de Vereniging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Privacy audit Wpg 2015-2018 Kmar

  De Auditdienst Rijk heeft onderzocht of de Koninklijke Marechaussee (KMar) voldoet aan de Wet politiegegevens (Wpg) bij de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging van de reikwijdte van het onderzoek naar meldingen van het vermoeden van misstanden bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging van de reikwijdte van het onderzoek naar meldingen van het vermoeden van misstanden bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (PDF | 2 pagina's | 212 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over wijziging van de reikwijdte van het onderzoek naar meldingen van het vermoeden van misstanden bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer dat de reikwijdte van het onderzoek van de Commissie van Onderzoek en Advies, dat onderzoek doet naar meldingen van het vermoeden van misstanden bij de afdeling onderzoek van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie, is gewijzigd. Daarnaast informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer met deze brief of de interne procedures voor klokkenluiders bij Defensie voldoen aan de Europese richtlijn over de bescherming van klokkenluiders. Kamerbrief over wijziging van de reikwijdte van het onderzoek naar meldingen van het vermoeden van misstanden bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (PDF | 3 pagina's | 199 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over een klokkenluiderszaak bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) geeft antwoord op de Kamervragen over een klokkenluiderszaak bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie. Deze vragen waren gesteld door de leden Omtzigt (Omtzigt) en van Dijk (SP). Antwoorden op Kamervragen over een klokkenluiderszaak bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (PDF | 6 pagina's |278 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over een klokkenluiderszaak bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over een klokkenluiderszaak bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (PDF | 2 pagina's | 165 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over jaarplanning Kamerstukken Defensie 2023

  Minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat (beiden Defensie) sturen de Tweede Kamer een overzicht van stukken die zij in 2023 voornemens zijn naar de Tweede Kamer te verzenden. Waar mogelijk is een indicatie van het moment van verzending aangegeven. Kamerbrief over jaarplanning Kamerstukken Defensie 2023 (PDF | 5 pagina's | 228 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie toepassing en toepasbaarheid Arbocatalogus Dieselmotoremissie

  De sociale partners van de sector Defensie hebben de Arbocatalogus Dieselmotoremissie vastgesteld op 24 maart 2015. De Auditdienst Rijk heeft deze Arbocatalogus geëvalueerd om inzicht te geven in de toepassing en toepasbaarheid en in eventuele mogelijkheden voor doorontwikkeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over instructies voor beoordeling Woo-verzoeken ministerie van Defensie

  Besluit op een verzoek om informatie over de instructies voor de beoordeling van Woo-verzoeken door het ministerie van Defensie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over instructies voor beoordeling Woo-verzoeken ministerie van Defensie (PDF | 58 pagina's | 7,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Stappenplan burgerslachtoffers

  Minister Ollongren (Defensie) geeft antwoord op de resterende vragen over het Stappenplan voor het onderwerp burgerslachtoffers bij inzet in het kader van artikel 100 van de Grondwet. De vaste commissie voor Defensie van de Tweede Kamer heeft de vragen gesteld.  Antwoorden op Kamervragen over Stappenplan burgerslachtoffers (PDF | 3 pagina's | 150 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Stappenplan burgerslachtoffers

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming van een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Stappenplan burgerslachtoffers (PDF | 4 pagina's | 191 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Controleverklaring premie-jaaropgave SZVK

  Controleverklaring van de Auditdienst Rijk (ADR) over de premie-opgave 2021 van het ministerie van Defensie aan de Stichting Ziektenkostenverzekering Krijgsmacht (SZVK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Feitelijke bevindingen Accountantsrapport Basisrapportage GrIT

  Rapport van Auditdienst Rijk over feitelijke bevindingen Accountantsrapport Basisrapportage GrIT.  Feitelijke bevindingen Accountantsrapport Basisrapportage GrIT (PDF | 13 pagina's | 114 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • PowerPoint presentatie Basisrapportage

  PowerPoint presentatie Basisrapportage (PDF | 33 pagina's | 799 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over controlesystematiek voor uitbetalingen aan commissieleden

  Besluit op een verzoek om informatie over controlesystematiek voor uitbetalingen aan commissieleden voor de jaren 2017 tot en met 2021. Het verzoek is op 21 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 7 september 2022 dit besluit genomen. Besluit op Wob-/Woo-verzoek over controlesystematiek voor uitbetalingen aan commissieleden (PDF | 2 pagina's | 366 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Regeling Volledige Schadevergoeding - De ervaring van betrokkenen

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over evaluatie van de Regeling Volledige Schadevergoeding (RVS) en de daaraan gekoppelde Uitvoeringsregeling (RVS/UVS). Het onderzoek geeft inzicht in de doelbereiking van de RVS/UVS tot nu toe en de wijze waarop belanghebbenden de toepasbaarheid en uitvoering van de RVS/UVS ervaren en beleven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek HR-dienstverlening voor reservisten bij het CLAS

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over onderzoek naar de tweedelijns HR-dienstverlening voor reservisten bij het Defensie Onderdeel Commando Landstrijdkrachten (CLAS). Het doel is om inzicht te krijgen wat nodig is aan personele capaciteit en middelen om bij te dragen aan de kwaliteit van de besluitvorming over inregeling van de tweedelijns HR-dienstverlening voor reservisten bij het CLAS voor de huidige situatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Invulling VeVa BPV GROP - Eenduidig beeld moeilijk te geven

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over invulling van de beroepspraktijkvorming (BPV) van de opleidingsrichting Veiligheid en Vakmanschap (VeVa). Dit onderzoek richt zich op de richting grondoptreden (GROP) en dan specifiek naar de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming GROP van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief evaluatie Meldpunt Integriteit Defensie en Centrale Organisatie Integriteit Defensie

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) deelt de uitkomsten van de evaluatie van het Meldpunt Integriteit Defensie en de Centrale Organisatie Integriteit Defensie met de Tweede Kamer. Kamerbrief evaluatie Meldpunt Integriteit Defensie en Centrale Organisatie Integriteit Defensie (PDF | 4 pagina's | 243 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie melden en onderzoek van integriteitskwesties bij Defensie

  Dit rapport evalueert de rol en positionering van het Meldpunt Integriteit Defensie en de onderzoeksrol van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over een verzoek om informatie over de Voorjaarsnota

  Minister Ollongren (Defensie) informeert de Kamer over de toedracht van het per abuis opnemen van de levering van drones aan Oekraïne in de Voorjaarsnota.  Kamerbrief over een verzoek om informatie over de Voorjaarsnota (PDF | 1 pagina | 86 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over stappenplan burgerslachtoffers bij inzet in het kader van artikel 100 van Grondwet

  Minister Ollongren (Defensie) geeft antwoord op vragen over het stappenplan voor het onderwerp burgerslachtoffers bij inzet in het kader van artikel 100 van de Grondwet. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie van Defensie in de Tweede Kamer. Antwoorden op Kamervragen over stappenplan burgerslachtoffers bij inzet in het kader van artikel 100 van Grondwet (PDF | 9 pagina's | 464 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief BIT-advies Programma ROGER

  Het Adviescollege ICT-toetsing adviseert staatssecretaris Van der Maat (Defensie) over het programma ROGER. Dit programma voert de overgang naar de nieuwe versie van bedrijfsvoeringssoftware SAP binnen Defensie uit. Definitief BIT-advies Programma ROGER (PDF | 9 pagina's | 222 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op advies over programma ROGER

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) deelt zijn reactie op het advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het programma ROGER met de Tweede Kamer. Het programma ROGER voert de overgang naar de nieuwe versie van bedrijfsvoeringssoftware SAP binnen Defensie uit. Kamerbrief reactie op advies over programma ROGER (PDF | 4 pagina's | 221 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurlijke reactie op Auditrapport Defensie 2021

  Het ministerie van Defensie reageert op het Auditrapport 2021 Ministerie van Defensie (X) en Defensiematerieelbegrotingsfonds (K).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2021 Ministerie van Defensie (X) en Defensiematerieelbegrotingsfonds (K)

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan naar de verantwoordingsinformatie in de jaarverslagen van het ministerie van Defensie (hoofdstuk X van de Rijksbegroting) en het Defensiematerieelbegrotingsfonds (hoofdstuk K van de Rijksbegroting). Ook heeft de ADR het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties onderzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Jaarverslag Integriteit Defensie 2021

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van het Jaarverslag Integriteit Defensie 2021. In dit jaarverslag wordt ingegaan op hoe de defensieorganisatie in 2021 is omgegaan met integriteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Accountantsrapport bij de 1e voortgangsrapportage programma Vervanging Onderzeebootcapaciteit

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) met het doel om de commissie Defensie van informatie te voorzien over de in de 1e voortgangsrapportage van het grote project Vervanging Onderzeebootcapaciteit door de staatssecretaris van Defensie verstrekte informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de openbare agenda van de bewindspersonen Defensie

  Minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat geven antwoord op Kamervragen over de openbare agenda van de bewindspersonen van Defensie. De Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Bromet (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over handhaving van de toegang tot het Kroondomein

  Besluit op een verzoek om informatie over handhaving van de toegang tot het Kroondomein. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport van feitelijke bevindingen Audit een Air Traffic Management (1ATM)-organisatie

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over feitelijke bevindingen Audit een Air Traffic Management (1ATM)-organisatie. Uit dit onderzoek zijn verschillende risico’s aan het licht gekomen voor de berekening van het door Defensie in te brengen lumpsum waarmee de een Air Traffic Management (1ATM)-organisatie wordt gefinancierd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken project Maritiem Operatiecentrum Kustwacht Nederland

  Minister Kamp (Defensie) informeert de Tweede Kamer over aanpassingen in omvang, budget en planning van het project Maritiem Operatie Centrum (MOC) Kustwacht Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op