Zoekresultaten  1-42 van de 42 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Aanbiedingsbrief bij meerjarig departementaal informatieplan Defensie

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer het meerjarig departementaal informatieplan Defensie aan. Dit plan is afgeleid van de Defensienota 2022 en bevat de prioritaire doelstellingen op het gebied van informatievoorziening en informatietechnologie voor de komende jaren. Aanbiedingsbrief bij meerjarig departementaal informatieplan Defensie (PDF | 1 pagina | 78 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Departementaal I-plan Defensie

  Het doel van het departementale informatieplan is inzicht geven in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van de IT en digitalisering. Departementaal I-plan Defensie (PDF | 11 pagina's | 349 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief meerjarig departementaal informatieplan Defensie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief meerjarig departementaal informatieplan Defensie (PDF | 2 pagina's | 164 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Reactie op aanvullende vragen over de uitgangspuntennotitie van het programma Grensverleggende IT (GrIT)

  Staatssecretaris van der Maat (Defensie) reageert op de aanvullende vragen vanuit de Tweede Kamer over de uitgangspuntennotitie van het programma Grensverleggende IT (GrIT). Tevens informeert de Staatssecretaris de Kamer over het besluit van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) om geen BIT-toets uit te voeren op de blokken 14, 15, 16 en 17 en haar advies om gebruik te gaan maken van een periodieke vervolgtoets op het programma GrIT als geheel, in plaats van afzonderlijke blokken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het delen van inloggegevens vergadering EU defensieministers

  Minister Bijleveld beantwoordt vragen over het delen van inloggegevens van een geheime vergadering van EU defensieministers. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Accountantsrapport bij de Tweede Voortgangsrapportage GrIT

  Rapport van van de Auditdienst Rijk (ADR) over de Tweede Voortgangsrapportage GrIT. Het accountantsrapport bestaat uit een rapport van feitelijke bevindingen en een controleverklaring.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief ADR Accountantsrapport Programma Grensverleggende IT 2022

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer het accountantsrapport aan van de Auditdienst Rijk (ADR) over het Programma Grensverleggende IT (GrIT) over het jaar 2022. Dit accountantsrapport was ten tijde van verzending van de voortgangsrapportage GrIT (Kamerstuk 35728, nr. 9) nog niet ontvangen door Defensie en is daarom nagezonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij aanbiedingsbrief ADR Accountantsrapport Programma Grensverleggende IT 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de Tweede Voortgangsrapportage Grensverleggende IT 2022-2

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer de tweede voortgangsrapportage over het programma Grensverleggende IT (GrIT) aan. Deze rapportage beslaat de periode 1 juli tot en met 31 december 2022. Kamerbrief over de Tweede Voortgangsrapportage Grensverleggende IT 2022-2 (PDF | 2 pagina's | 114 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Grensverleggende IT Voortgangsrapportage 2022-2

  Het programma GrIT is door de Tweede Kamer aangewezen als groot project1. Dat betekent dat er conform de Regeling Grote Projecten wordt gerapporteerd. De uitgangspuntennotitie vormt, met de Regeling Grote Projecten, de leidraad voor deze voortgangsrapportage. Deze voortgangsrapportage geeft de actuele stand van zaken over de rapportageperiode en de wijzigingen ten opzichte van de voortgangsrapportage 2022-1 weer. Grensverleggende IT Voortgangsrapportage 2022-2 (PDF | 20 pagina's | 346 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visuele weergave Voortgangsrapportage Programma Grensverleggende IT tweede helft 2022

  Visuele weergave van de Voortgangsrapportage Programma Grensverleggende IT tweede helft 2022 Visuele weergave Voortgangsrapportage Programma Grensverleggende IT tweede helft 2022 (PDF | 24 pagina's | 654 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief over de Tweede Voortgangsrapportage Grensverleggende IT 2022-2

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamerbrief over de Tweede Voortgangsrapportage Grensverleggende IT 2022-2 (PDF | 2 pagina's | 245 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel onderzoek Auditdienst Rijk in de realisatiefase van het groot project Grensverleggende IT (GrIT)

  Rapport door de Auditdienst Rijk met feitelijke bevindingen en een controleverklaring. Het definitieve accountantsrapport is ten tijde van verzending van deze brief nog niet ontvangen. Deze zal zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer worden verzonden. Voorstel onderzoek Auditdienst Rijk in de realisatiefase van het groot project Grensverleggende IT (GrIT) (PDF | 14 pagina's | 134 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • GrIT Voortgangsrapportage 2022

  Voortgangsrapportage van het programma Grensverleggende IT (GrIT) over de periode 1-1-2022 tot en met 30-6-2022.  GrIT Voortgangsrapportage 2022 (PDF | 17 pagina's | 232 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Accountsrapport bij basisrapportage van het Programma Grensverleggende IT (GrIT)

  Aanbiedingsbrief van de Auditdienst Rijk bij het accountantsrapport bij de Basisrapportage van het Programma Grensverleggende IT (GrIT). Aanbiedingsbrief Accountsrapport bij basisrapportage van het Programma Grensverleggende IT (GrIT) (PDF | 1 pagina | 52 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Feitelijke bevindingen Accountantsrapport Basisrapportage GrIT

  Rapport van Auditdienst Rijk over feitelijke bevindingen Accountantsrapport Basisrapportage GrIT.  Feitelijke bevindingen Accountantsrapport Basisrapportage GrIT (PDF | 13 pagina's | 114 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • GrIT Basisrapportage 2022

  In de basisrapportage van het programma Grensverleggende IT (GrIT) worden de uitgangspunten en de afspraken bij de start van het programma toegelicht, wordt er een overzicht gegeven van wat het programma inhoudt en wordt de voortgang in 2021, het eerste jaar van de realisatie van GrIT, beschreven. GrIT Basisrapportage 2022 (PDF | 37 pagina's | 494 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief rapportage Grensverleggende IT

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer de basisrapportage en de eerste voortgangsrapportage over het programma Grensverleggende IT (GrIT) aan. Kamerbrief rapportage Grensverleggende IT (PDF | 2 pagina's | 118 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over RGP-rapportage Grensverleggende IT (GrIT)

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over RGP-rapportage Grensverleggende IT (GrIT) (PDF | 2 pagina's | 180 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van Werkzaamheden Groot Project Grensverleggende IT (GrIT)

  Voorstel onderzoek ADR in de realisatiefase van het groot project Grensverleggende IT (GrIT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Voorstel van Werkzaamheden Groot Project Grensverleggende IT (GrIT)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksvoorstel Auditdienst Rijk voor de realisatiefase van het groot project Grensverleggende IT (GrIT)

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer het onderzoeksvoorstel Auditdienst Rijk voor de realisatiefase van het groot project Grensverleggende IT (GrIT) aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het voorkomen van ongewenste toegang tot het Netherlands Armed Forces Integrated Network

  Antwoorden van minister Bijleveld-Schouten, mede namens staatssecretaris Visser (beide Def) op de schriftelijke vragen van het lid Bruins Slot (CDA) over het tegengaan van ongewenste toegang tot het Netherlands Armed Forces Integrated Network. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht dat cyberoorlog zich ook op zee afspeelt

  Antwoorden van minister Bijleveld-Schouten (Def) op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Popken (PVV) over het bericht dat cyberoorlog zich ook op zee afspeelt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op uitgangspuntennotitie Grensverleggende IT

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) reageert op de uitgangspuntennotitie 'Groot Project Grensverleggende IT' (GrIT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie definitief BIT-advies GrIT blokken

  Staatssecretaris Visser stuurt een reactie aan de Tweede Kamer, op het definitieve BIT-advies over de 42 blokken van het programma Grensverleggende IT (GrIT) .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaam Vooruit - Onderzoek naar de IT exploitatiekosten van het ministerie van Defensie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch Personeelsplan Defensie IT Functie van de Toekomst

  Een strategisch personeelsplan voor de IT/IV/IMfunctiefamilie binnen Defensie (ontwikkeld gedurende de periode april 2020 – december 2020). Het rapport geeft inzicht in de huidige en toekomstige situatie en geeft conclusies en aanbevelingen hoe de vastgestelde kwantitatieve en kwalitatieve gaps te overbruggen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het BIT-advies grensverleggende IT

  Staatssecretaris Visser beantwoordt vragen over het BIT-advies grensverleggende IT en het voornemen tot gunning. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. Beantwoording Kamervragen over het BIT-advies grensverleggende IT (PDF | 8 pagina's | 340 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Defensie Duurzaam Digitaal

  Staatssecretaris Visser informeert over de bevindingen van recente onderzoeken op het gebied van IT bij Defensie. De bevindingen uit de onderzoeken zijn verwerkt tot het integrale rapport Defensie Duurzaam Digitaal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief BIT-advies GrIT Blokken

  BIT-advies over de 42 blokken van het programma Grensverleggende IT (GrIT) .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over HCSS/Clingendael publicatie

  Minister Bijleveld beantwoordt vragen over de publicatie van HCSS en Clingendael ‘Towards a Space Security Strategy, Action Points for Safeguarding Dutch Security and Prosperity in the Space Age’. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Scenario's en ontwikkelpaden IT-investeringen van Defensie

  Integrale analyse van IT investeringen voor exploitatie (financiën) en personeel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Defensie Duurzaam Digitaal

  Integrale analyse van vraag en aanbod IT en consequenties voor investeringen, exploitatie (financiën) en personeel op de korte en de lange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij definitieve business case Grensverleggende IT

  Staatssecretaris Visser biedt de definitieve business case voor BIT-advies Grensverleggende IT (GrIT) aan. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak minister Bijleveld op het symposium Circulaire Economie in Stroe

 • Beantwoording Kamervragen over de inzet van Defensie in het ruimtevaartdomein

  Antwoorden van minister Bijleveld-Schouten (Def) op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bosman (VVD) over de inzet van Defensie in het ruimtevaartdomein. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herijking Strategische Personeelsplanning

  In dit rapport wordt een overzicht en toelichting gegeven op de ontwikkeling van de personele vraag en aanbod, de mogelijke tekorten die ontstaan en aanbevelingen hoe deze tekorten te dichten, waarbij het uitgangspunt is maximaal in te zetten op het ontwikkelen van de huidige populatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij tussenrapportage Civiel medegebruik Defensiehaven Den Helder

  Aanbiedingsbrief van minister Hillen (DEF) aan de Tweede Kamer bij de tussenrapportage van de Taskforce Civiel medegebruik Defensiehaven Den Helder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief advies over digitale oorlogvoering

  Aanbiedingsbrief van de ministers Hillen (Def) en Rosenthal (BZ) aan de Tweede Kamer bij het gezamenlijke advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over digitale oorlogvoering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • WOB-verzoek storageleveranciers Defensie

  Bij het ministerie van Defensie is op 5 maart 2012 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft informatie over:

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Civiel medegebruik Defensiehaven Den Helder

  Tussenrapportage van de Taskforce Civiel medegebruik Defensiehaven Den Helder.

  Bekijk document gepubliceerd op