Zoekresultaten  1-18 van de 18 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Thema: Veiligheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Beantwoording Kamervragen over bericht dat cyberoorlog zich ook op zee afspeelt

  Antwoorden van minister Bijleveld-Schouten (Def) op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Popken (PVV) over het bericht dat cyberoorlog zich ook op zee afspeelt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)

  Besluit op een verzoek om informatie over documenten die door de politie aan Defensie zijn verstrekt over mis- en desinformatie en over documenten over de onderzoekscommissie Brouwer naar het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) (PDF | 213 pagina's | 20,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij meerjarig departementaal informatieplan Defensie

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer het meerjarig departementaal informatieplan Defensie aan. Dit plan is afgeleid van de Defensienota 2022 en bevat de prioritaire doelstellingen op het gebied van informatievoorziening en informatietechnologie voor de komende jaren. Aanbiedingsbrief bij meerjarig departementaal informatieplan Defensie (PDF | 1 pagina | 78 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Departementaal I-plan Defensie

  Het doel van het departementale informatieplan is inzicht geven in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van de IT en digitalisering. Departementaal I-plan Defensie (PDF | 11 pagina's | 349 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief meerjarig departementaal informatieplan Defensie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief meerjarig departementaal informatieplan Defensie (PDF | 2 pagina's | 164 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Reactie op aanvullende vragen over de uitgangspuntennotitie van het programma Grensverleggende IT (GrIT)

  Staatssecretaris van der Maat (Defensie) reageert op de aanvullende vragen vanuit de Tweede Kamer over de uitgangspuntennotitie van het programma Grensverleggende IT (GrIT). Tevens informeert de Staatssecretaris de Kamer over het besluit van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) om geen BIT-toets uit te voeren op de blokken 14, 15, 16 en 17 en haar advies om gebruik te gaan maken van een periodieke vervolgtoets op het programma GrIT als geheel, in plaats van afzonderlijke blokken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het delen van inloggegevens vergadering EU defensieministers

  Minister Bijleveld beantwoordt vragen over het delen van inloggegevens van een geheime vergadering van EU defensieministers. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e deelbesluit Wob-/Woo-verzoek Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met offensief cyberprogramma (Defensie)

  Deelbesluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma. Het verzoek is op 29 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). 2e deelbesluit Wob-/Woo-verzoek Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met offensief cyberprogramma (Defensie) (PDF | 235 pagina's | 12,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het voorkomen van ongewenste toegang tot het Netherlands Armed Forces Integrated Network

  Antwoorden van minister Bijleveld-Schouten, mede namens staatssecretaris Visser (beide Def) op de schriftelijke vragen van het lid Bruins Slot (CDA) over het tegengaan van ongewenste toegang tot het Netherlands Armed Forces Integrated Network. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e deelbesluit Wob-verzoek Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met offensief cyberprogramma (Defensie)

  Besluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma en de consultatieprocedure van deze wet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op uitgangspuntennotitie Grensverleggende IT

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) reageert op de uitgangspuntennotitie 'Groot Project Grensverleggende IT' (GrIT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Scania vrachtwagens en doorwadingsvermogen bij overstromingen

  Minister Bijleveld (Defensie) geeft antwoord op vragen over de lopende bestelling van Scania vrachtwagens door Defensie en het doorwadingsvermogen van deze voertuigen. Het Tweede Kamerlid van der Plas (BBB) heeft de vragen gesteld.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over ICT-beveiliging Defensie

  Minister Bijleveld beantwoordt vragen over de beveiliging van ICT bij het ministerie van Defensie. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen. Beantwoording Kamervragen over ICT-beveiliging Defensie (PDF | 3 pagina's | 158 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief jaarplan MIVD 2021

  Minister Bijleveld biedt de hoofdlijnen van het Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) Jaarplan 2021 aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de verkoop van Nederlandse MP5’s in een Maltese wapenhandel

  Staatssecretaris Visser beantwoordt vragen over de verkoop van Nederlandse MP5’s in een Maltese wapenhandel. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over rapport ‘Digitalisering aan de grens’

  Minister Bijleveld beantwoordt vragen over het rapport ‘Digitalisering aan de grens: Cybersecurity van het grenstoezicht door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol’ door de Algemene Rekenkamer (ARK). De vragen zijn gesteld door de Tweede-Kamerleden Bosman en Yeşilgöz-Zegerius (beiden VVD) en Van Dam en Van Helvert (beiden CDA). Beantwoording Kamervragen over rapport ‘Digitalisering aan de grens’ (PDF | 11 pagina's | 269 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bewustwordingscampagne Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)

  Minister Bijleveld-Schouten beantwoordt vragen over de bewustwordingscampagne Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar de aard en omvang van de contacten tussen de politie en veteranen

  De minister van Defensie meldt de Tweede Kamer dat het tussenrapport van het onderzoek naar de aard en omvang van de contacten tussen de politie en veteranen midden 2011 af is. Na een analyse van de beschikbare gegevens is een aanvullende onderzoeksopdracht verstrekt om de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek te vergroten.

  Bekijk document gepubliceerd op