Zoekresultaten  1-10 van de 18 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Aanbiedingsbrief bij meerjarig departementaal informatieplan Defensie

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer het meerjarig departementaal informatieplan Defensie aan. Dit plan is afgeleid van de Defensienota 2022 en bevat de prioritaire doelstellingen op het gebied van informatievoorziening en informatietechnologie voor de komende jaren. Aanbiedingsbrief bij meerjarig departementaal informatieplan Defensie (PDF | 1 pagina | 78 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Reactie op aanvullende vragen over de uitgangspuntennotitie van het programma Grensverleggende IT (GrIT)

  Staatssecretaris van der Maat (Defensie) reageert op de aanvullende vragen vanuit de Tweede Kamer over de uitgangspuntennotitie van het programma Grensverleggende IT (GrIT). Tevens informeert de Staatssecretaris de Kamer over het besluit van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) om geen BIT-toets uit te voeren op de blokken 14, 15, 16 en 17 en haar advies om gebruik te gaan maken van een periodieke vervolgtoets op het programma GrIT als geheel, in plaats van afzonderlijke blokken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het delen van inloggegevens vergadering EU defensieministers

  Minister Bijleveld beantwoordt vragen over het delen van inloggegevens van een geheime vergadering van EU defensieministers. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief ADR Accountantsrapport Programma Grensverleggende IT 2022

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer het accountantsrapport aan van de Auditdienst Rijk (ADR) over het Programma Grensverleggende IT (GrIT) over het jaar 2022. Dit accountantsrapport was ten tijde van verzending van de voortgangsrapportage GrIT (Kamerstuk 35728, nr. 9) nog niet ontvangen door Defensie en is daarom nagezonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de Tweede Voortgangsrapportage Grensverleggende IT 2022-2

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer de tweede voortgangsrapportage over het programma Grensverleggende IT (GrIT) aan. Deze rapportage beslaat de periode 1 juli tot en met 31 december 2022. Kamerbrief over de Tweede Voortgangsrapportage Grensverleggende IT 2022-2 (PDF | 2 pagina's | 114 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het voorkomen van ongewenste toegang tot het Netherlands Armed Forces Integrated Network

  Antwoorden van minister Bijleveld-Schouten, mede namens staatssecretaris Visser (beide Def) op de schriftelijke vragen van het lid Bruins Slot (CDA) over het tegengaan van ongewenste toegang tot het Netherlands Armed Forces Integrated Network. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht dat cyberoorlog zich ook op zee afspeelt

  Antwoorden van minister Bijleveld-Schouten (Def) op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Popken (PVV) over het bericht dat cyberoorlog zich ook op zee afspeelt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief rapportage Grensverleggende IT

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer de basisrapportage en de eerste voortgangsrapportage over het programma Grensverleggende IT (GrIT) aan. Kamerbrief rapportage Grensverleggende IT (PDF | 2 pagina's | 118 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksvoorstel Auditdienst Rijk voor de realisatiefase van het groot project Grensverleggende IT (GrIT)

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer het onderzoeksvoorstel Auditdienst Rijk voor de realisatiefase van het groot project Grensverleggende IT (GrIT) aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie definitief BIT-advies GrIT blokken

  Staatssecretaris Visser stuurt een reactie aan de Tweede Kamer, op het definitieve BIT-advies over de 42 blokken van het programma Grensverleggende IT (GrIT) .

  Bekijk document gepubliceerd op