Zoekresultaten  1-10 van de 1.045 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Thema: Defensieverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Kamerbrief A-brief Vervanging Grond-Lucht Radios

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de behoeftestelling van het project ‘Vervanging Grond-Lucht Radio’s’. Het project voorziet in vervanging door modernere combatnet radio’s (gevechtsveldradio’s) met verbeterde interoperabiliteit zowel tussen eenheden van de verschillende krijgsmachtsdelen als met onze internationale partners.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief A-brief project ‘Bewapening MQ-9’

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer dat Defensie munitie aanschaft om de MQ-9 te kunnen bewapenen. Dit draagt bij aan de veiligheid van eigen troepen in een veranderend dreigingsbeeld en tegelijkertijd zorgt het ervoor dat we het initiatief kunnen behouden bij inzet van de MQ-9. In de Defensienota 2022 is deze behoefte reeds kenbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken Nederlandse inzet oostflank NAVO

  Minister Ollongren (Defensie) en minister Hoekstra (BZ) geven de Tweede Kamer inzicht in de Nederlandse militaire inzet aan de oostflank van het NAVO-verdragsgebied in de periode mei 2022 tot en met april 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Stand van Defensie voorjaar 2023

  Minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat (beiden Defensie) bieden de Tweede Kamer de Stand van Defensie voorjaar 2023 aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieding financiële verantwoording 2022 project Verwerving F-35

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de aanbieding van de financiële verantwoording 2022 project Verwerving F-35. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over transitie Koninklijke Marine

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de transitie van de Koninklijke Marine. Het Tweede Kamerlid Valstar (VVD) heeft de motie met het verzoek om informatie ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over inzet bescherming Noordzee-infrastructuur

  Minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat (beiden Defensie) informeren de Tweede Kamer over de Defensie inzet binnen het kader van de gezamenlijke strategie ter bescherming van Noordzee-infrastructuur en de nieuwe initiatieven hieromtrent. Ook wordt in deze brief ingegaan op de voortgang op de uitvoering van de motie over de Joint Expeditionary Force (JEF). Het Tweede Kamerlid Valstar (VVD) heeft de motie ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Rapportage uitvoering motie Marijnissen c.s. en Klaver c.s. (motie 21) door het ministerie van Defensie

  Minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat (beiden Defensie) sturen de Tweede Kamer twee rapportages van Defensie over de uitvoering van de moties Marijnissen c.s. en Klaver c.s. De moties verzoeken de regering een voorstel te doen hoe overal binnen overheidsinstellingen vervuilde data, risicomodellen en het gebruik van nationaliteit worden opgeruimd en daarbij niet alleen te kijken naar nationaliteit, maar ook naar etniciteit en geboorteplaats.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken project centrale kazerne

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de realisatie van een nieuwe centrale kazerne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie 23 mei 2023

  Minister Ollongren (Defensie) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) van de ministers van Defensie op 23 mei 2023 in Brussel. Op de agenda staan actuele zaken, EU-steun aan Oekraïne en het EU Permanent Structured Cooperation (PESCO)-project voor snel inzetbare, multinationale cyberteams. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op