Zoekresultaten  1-10 van de 143 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Thema: Overheidspersoneelverwijder
Thema: Defensieverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • WOB-verzoek renovatie historische schietbaan Frederiksoord

  Op 1 mei 2011 is bij het ministerie van Defensie een verzoek ingediend voor openbaarmaking van informatie over de renovatie van de historische schietbaan in Frederiksoord welke is uitgevoerd door militairen van het 11e pantsergeniebataljon te Wezep. Dit is de reactie van het ministerie op dit verzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De medische en psychosociale gevolgen voor militairen en thuisfront, bijlage bij WOB verzoek

  Dit rapport wil een actueel inzicht bieden in de effecten die uitzendingen hebben op het welzijn van militairen en hun thuisfront.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • WOB-verzoek betreffende psychische klachten van uitgezonden militairen

  Op 21 maart 2011 is bij het ministerie van Defensie een verzoek ingediend voor openbaarmaking van informatie over psychische klachten van uitgezonden militairen. Dit is de reactie van het ministerie op dit verzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezondheid na uitzending Medische en Psychosociale gevolgen 2008-2010, bijlage bij WOB verzoek

  Deze factsheet geeft een overzicht van welke gevolgen de uitzending heeft gehad voor de militairen die hebben deelgenomen aan missies in de periode 2008 tot en met 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • WOB verzoek over het proces-verbaal van het begraven van overleden personen op de compound in Srebrenica in 1995

  Op 28 juli 2011 is bij het ministerie van Defensie een verzoek ingediend voor openbaarmaking van informatie over het proces-verbaal van het begraven van overleden personen op de compound in Srebrenica in 1995 en alle onderliggende documenten met  betrekking tot dit graf. Dit is de reactie van het ministerie op dit verzoek. Het verzoek is op 17 oktober 2011 gehonoreerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • WOB verzoek over de wacht door personeel van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)

  Bij het ministerie van Defensie is op 20 februari 2012 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft informatie over overgave/overname van de wacht door personeel van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob-verzoek onderzochte gegevensdragers van reizigers op Schiphol

  Bij het ministerie van Defensie is op 5 januari 2012 een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het Wob-verzoek betreft informatie over digitaal forensische onderzoeken op gegevensdragers van reizigers op Schiphol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • WOB verzoek samenstelling officiersbestand KMar

  Bij het ministerie van Defensie is op 26 april 2012 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft gegevens over de samenstelling van het officiersbestand voor wat betreft de aantallen officieren, alsmede de verhouding tussen de rangen en leeftijden daarvan op 10 januari 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob verzoek over de eindrapportage van de commissie Beuving

  Bij het ministerie van Defensie is op 4 juni 2012 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft het verzoek om een afschrift van de eindrapportage van de commissie Beuving en een afschrift van een anonieme brief over gedragingen van defensiemedewerkers. Dit is de reactie op dat verzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob verzoek ontslagen militairen in verband met drugs

  Bij het ministerie van Defensie is op 31 juli 2012 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft informatie over ontslagen militairen in verband met drugs. Dit is de reactie op dat verzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op