Zoekresultaten  1-20 van de 20 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Overheidspersoneelverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Besluit op Woo-verzoek over diversiteit en inclusiviteit - Bijlagen deel 1

  Besluit op een verzoek om informatie over de opstelling van de brief aan de Tweede Kamer over diversiteit en inclusiviteit, en rapporten/onderzoeken over dit thema. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over diversiteit en inclusiviteit

  Besluit op een verzoek om informatie over de opstelling van de brief aan de Tweede Kamer over diversiteit en inclusiviteit, en rapporten/onderzoeken over dit thema. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over diversiteit en inclusiviteit - Bijlagen deel 2

  Besluit op een verzoek om informatie over de opstelling van de brief aan de Tweede Kamer over diversiteit en inclusiviteit, en rapporten/onderzoeken over dit thema. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over diversiteit en inclusiviteit - Besluit op Woo-verzoek

  Besluit op een verzoek om informatie over de opstelling van de brief aan de Tweede Kamer over diversiteit en inclusiviteit, en rapporten/onderzoeken over dit thema. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Jaarverslag Integriteit Defensie 2021

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van het Jaarverslag Integriteit Defensie 2021. In dit jaarverslag wordt ingegaan op hoe de defensieorganisatie in 2021 is omgegaan met integriteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Defensie Duurzaam Digitaal

  Staatssecretaris Visser informeert over de bevindingen van recente onderzoeken op het gebied van IT bij Defensie. De bevindingen uit de onderzoeken zijn verwerkt tot het integrale rapport Defensie Duurzaam Digitaal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Integriteit Defensie 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij het jaarverslag Integriteit Defensie 2020

  Staatssecretaris Visser (Defensie) biedt de Tweede Kamer het jaarverslag integriteit Defensie 2020 aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Scenario's en ontwikkelpaden IT-investeringen van Defensie

  Integrale analyse van IT investeringen voor exploitatie (financiën) en personeel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Defensie Duurzaam Digitaal

  Integrale analyse van vraag en aanbod IT en consequenties voor investeringen, exploitatie (financiën) en personeel op de korte en de lange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaam Vooruit - Onderzoek naar de IT exploitatiekosten van het ministerie van Defensie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch Personeelsplan Defensie IT Functie van de Toekomst

  Een strategisch personeelsplan voor de IT/IV/IMfunctiefamilie binnen Defensie (ontwikkeld gedurende de periode april 2020 – december 2020). Het rapport geeft inzicht in de huidige en toekomstige situatie en geeft conclusies en aanbevelingen hoe de vastgestelde kwantitatieve en kwalitatieve gaps te overbruggen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herijking Strategische Personeelsplanning

  In dit rapport wordt een overzicht en toelichting gegeven op de ontwikkeling van de personele vraag en aanbod, de mogelijke tekorten die ontstaan en aanbevelingen hoe deze tekorten te dichten, waarbij het uitgangspunt is maximaal in te zetten op het ontwikkelen van de huidige populatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek declaraties medewerkers Defensie

  De minister van Defensie heeft op 4 november 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft declaraties binnenland, reiskosten buitenland en woonlasten en verhuiskosten van de medewerkers in de schalen 17 en 18 in de periode 2013 en 2014. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brief ‘braindrain’ bij Defensie.

  Brief van minister Hennis-Plasschaert (Def) aan de Tweede Kamer met een reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie om te reageren op de brief van de Gezamenlijke OfficierenVerenigingen en Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV|MHB) met betrekking tot de ‘braindrain’ bij Defensie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief met reactie op ‘De braindrain bij Defensie’

  Brief van minister Hennis-Plasschaert (Def) aan de Gezamenlijke OfficierenVerenigingen en Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV/MHB) met een reactie op ‘De braindrain bij Defensie’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief overzicht vergoedingen adviescolleges en -commissies ministerie Defensie

  Brief van minister Hillen (Def) aan de Tweede Kamer met een overzicht van commissies die onder Defensie ressorteren en waarvan de voorzitter of de leden een vergoeding ontvangen voor de werkzaamheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief onrust over personeelssysteem marechaussee

  De minister van Defensie informeert de Tweede Kamer over de onrust die is ontstaan bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol over de invoering van het Flexibel Personeelssysteem (FPS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht uitgaven externe inhuur 2010

  De minister van Defensie stuurt een overzicht uitgaven externe inhuur 2010 naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen inzake het derde periodiek onderzoek ongewenst gedrag bij Defensie

  Antwoorden van minister Hillen (DEF) op de vragen van de vaste commissie voor Defensie inzake het derde periodiek onderzoek ongewenst gedrag bij Defensie.

  Bekijk document gepubliceerd op