Zoekresultaten  1-50 van de 1.553 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Besluit op Woo-verzoek over afhandeling handhavingsverzoek door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Besluit op een verzoek om informatie over de afhandeling van een bepaald handhavingsverzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over afhandeling handhavingsverzoek door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Besluit op een verzoek om informatie over de afhandeling van een bepaald handhavingsverzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend besluit op Woo-verzoek over werkinstructies toepassing Woo

  Aanvullend besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over werkinstructies over de toepassing van de Woo die bij het ministerie van VWS aanwezig zijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over Backpay-regeling

  Besluit op een verzoek om informatie over de Backpay-regeling in relatie tot militairen in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en gouvernementsambtenaren van voormalig Nederlands-Indië. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over de inhuur van influencers

  Besluit op een verzoek om informatie over kosten en onderliggende documenten verband houdende met de inhuur van influencers door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de jaren 2021, 2022 en 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de samenwerking Nederland en Indonesië met Yomema

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 oktober 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (WOO). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de afspraken tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië over de samenwerking tussen de beide landen op het gebied van gezondheidszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over huisvestingsproblematiek voor huisartsen

  Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over de huisvestingsproblematiek van huisartsen in de periode vanaf 1 juni 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek sociale mediaberichten vergoeding PrEP-zorg

  Besluit op een verzoek om informatie over 2 berichten op X van een Tweede Kamerlid over de vergoeding van PrEP-zorg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over de terugkeer van de wolf in Nederland

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 16 oktober 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (WOO). Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over ziektes die wolven in Nederland met zich meedragen en de (mogelijke) gevaren hiervan voor de volksgezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over werkinstructies Woo

  Besluit en lijst van documenten bij een verzoek om informatie over de werkinstructies van de Woo. Specifiek om informatie over de interne richtlijnen en werkinstructies die toezien op de openbaarmaking van informatie en behandeling van Woo-verzoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek militair radiostation in Herwijnen en Wier

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over een militair radarstation in Herwijnen en Wier. Het gaat om documenten over de (mogelijke) plaatsing van een SMART-L-radar in Herwijnen en Wier in de periode 24 oktober 2020 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over medische zorg asielzoekers

  Besluit op een verzoek om informatie over de medische zorg voor asielzoekers. Specifiek om informatie over de medische zorg die wordt geleverd door de bedrijven Arts en Zorg, Just4Care en Arts & Specialist en alle aan hun verbonden (dochter)bedrijven en handelsnamen en het moederbedrijf Medi Interim. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over kiezen TobLabNet-methode

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten en informatie over alle documenten over het kiezen van de TobLabNet methode (in tegenstelling tot enig andere intense meetmethode) voor het uitvoeren van het onderzoek openbaar te maken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over door EZK en VWS verstrekte lening aan InnoGenerics

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten en informatie over de door EZK en VWS verstrekte lening aan InnoGenerics à € 6,7 miljoen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over disfunctioneren zorgverlener

  Besluit op een verzoek om informatie over het hele dossier dat opgemaakt is over de melding van disfunctioneren van de verzoeker. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over werking NVWA en IGJ

  Eerste deelbesluit op een verzoek om informatie over werking van de NVWA en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek aangaande het Programma Aanpak Stikstof

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 11 september 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft openbaarmaking van meldingen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof in machineleesbare vorm.

 • Besluit op Woo-verzoek over somatische transgenderzorg

  Besluit en lijst van documenten bij een verzoek om informatie over de somatische transgenderzorg in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over besluiten van het ministerie van VWS over een subsidieaanvraag

  Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over besluiten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over een subsidieaanvraag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over correspondentie tussen Ambulancezorg Groningen en de IGJ

  Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen de Raad van Bestuur van Ambulancezorg Groningen en de IGJ in de periode van 6 februari 2023 tot 6 juni 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over verlaging btw op groente en fruit

  Besluit op een verzoek om informatie over de verlaging van de btw op groente en fruit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Mandaatregister en Volmachtregister van VWS

  Besluit op Woo-verzoek over het Mandaatregister en Volmachtregister van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over onderzoeksrapport Warande

  Besluit op een verzoek om informatie over een onderzoeksrapport van Warande. Het verzoek gaat ook over documenten die zien op aanvullende vragen die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar aanleiding van het onderzoeksrapport heeft gesteld en waaruit blijkt waar het nadere onderzoek van de IGJ zich op zal richten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de maatschappelijke dialoog jeugdzorg

  Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over de maatschappelijke dialoog jeugdzorg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek vrijstelling vennootschapsbelasting zorglichamen 2017

  Besluit op een verzoek om documenten over 2017 over de vrijstelling van vennootschapsbelasting van zorglichamen in de zin van artikel 5, 1e lid, aanhef en onder c, van de Wet op de vennootschapsbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over brief Bureau Jeugdzorg Limburg aan IGJ

  Besluit op een verzoek om informatie over de brief van Bureau Jeugdzorg Limburg aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van 29 december 2022 inclusief de bijlagen bij deze brief. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over sluiting Bonlab laboratorium

  Besluit op een verzoek over openbaar maken van informatie over de sluiting van verschillende laboratoria op Bonaire in de periode van 10 oktober 2010 tot en met 14 december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar Wob-verzoek concentratie zorg kinderhartchirurgie

  Beslissing op een bezwaar tegen deelbesluiten op een verzoek om openbaarmaking van informatie die betrekking heeft op de concentratie van zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen over de periode van 1 januari 2021 tot en met 5 april 2022. Het bezwaar is gemaakt op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over uit de basisverzekering vergoeden van vitamine D

  Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over uit de basisverzekering vergoeden van vitamine D (en/of colecalciferol), in de periode van 29 april 2022 tot en met 23 januari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de beoordelings- en toetsingskaders van GMP, GDP en GLP

  Besluit op een verzoek om informatie over de beoordelings- en/of toetsingskaders van Good Manufacturing Practice (GMP), Good Distribution Practices (GDP) en Goede Laboratorium Praktijk (GLP) die door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) worden gebruikt bij het toezicht op de naleving van de Geneesmiddelenwet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek uitstroomcijfers IC-verplegend personeel

  Besluit op een verzoek om documenten over de uitstroomcijfers van IC-verplegend personeel en deelrapport 8 FZO beroepen & Ambulanceverpleegkundigen van het Capaciteitsorgaan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over TobLabNet meetmethode

  Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over de problemen met betrekking tot de metingen van de TobLabNet meetmethode en de beweerde corrigerende maatregelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-Woo-verzoek over voorgenomen plaatsing militair radarstation Herwijnen

  Besluit op een verzoek om informatie over de voorgenomen plaatsing van een militair radarstation te Herwijnen. Het verzoek is op 15 november 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over correspondentie naar aanleiding van fouten in de lijst met Top-100 ammoniakuitstoters

  Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie naar aanleiding van fouten in de lijst met Top-100 ammoniakuitstoters. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over onderzoek IGJ naar JeugdplusJeugd B.V.

  Besluit op een verzoek om informatie over door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verrichte onderzoeken naar JeugdplusJeugd B.V. in Capelle aan den IJssel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over mensenrechtenkwesties ten aanzien van WK voetbal in Qatar

  Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over mensenrechtenkwesties ten aanzien van het WK voetbal in Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede deelbesluit op Woo-verzoek over het Transparantieregister Zorg

  Tweede deelbesluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over het Transparantieregister Zorg (TRZ). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoek WK Qatar en mensenrechten

  Besluit op een verzoek om informatie over uitingen en statements tijdens het wereldkampioenschap (WK) voetbal in Qatar, mensenrechten in Qatar, en het bestaan van een energiedeal met Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede deelbesluit op Woo-verzoek over het Transparantieregister Zorg

  Tweede deelbesluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over het Transparantieregister Zorg (TRZ). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen deel 3 bij besluit op Woo-verzoek over afhandeling Woo-verzoek met kenmerk 2022 292

  Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van alle stukken en correspondentie, intern en extern, over het Woo-verzoek met kenmerk 2022.292. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 2 bij deelbesluit 2 op Woo-verzoek over Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

  Documenten deel 2 bij tweede deelbesluit op een Woo-verzoek over de Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) onderzoeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO)

  Tweede deelbesluit en inventaris bij een Woo-verzoek om informatie over de Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) onderzoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over klacht na melding Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ)

  Besluit op een verzoek om informatie over een klacht die naar aanleiding van een melding bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) is ingediend. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 1 bij deelbesluit 2 op Woo-verzoek over Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO)

  Documenten deel 1 bij tweede deelbesluit op een Woo-verzoek over de Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) onderzoeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over apenpokken

  Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over apenpokken. Het gaat om openbaarmaking van documenten over de volgorde van vaccinatie, de wijze waarop de vaccinatie door de betrokken organisaties/GGD'en zal plaatsvinden, gemelde uitvoeringsproblemen en getrokken lessen over de periode van 1 mei 2022 tot en met 21 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Op 26 april2023 is het 1e deelbesluit op het Woo-verzoek over apenpokken genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen deel 4 bij Woo-besluit over accijnsverhoging tabak

  Bijlagen deel 4 bij het Woo-besluit over de accijnsverhoging van tabak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen deel 5 bij Woo-besluit over accijnsverhoging tabak

  Bijlagen deel 5 bij het Woo-besluit over de accijnsverhoging van tabak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen deel 2 bij besluit op Woo-verzoek over afhandeling Woo-verzoek met kenmerk 2022 292

  Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van alle stukken en correspondentie, intern en extern, over het Woo-verzoek met kenmerk 2022.292. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over afhandeling Woo-verzoek met kenmerk 2022 292

  Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van alle stukken en correspondentie, intern en extern, over het Woo-verzoek met kenmerk 2022.292. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen deel 1 bij besluit op Woo-verzoek over afhandeling Woo-verzoek met kenmerk 2022 292

  Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van alle stukken en correspondentie, intern en extern, over het Woo-verzoek met kenmerk 2022.292. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op