Zoekresultaten  1-10 van de 1.097 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Kamerstukverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief publicatie Rijksbrede instructie behandelen Woo-verzoeken en concepten-richtlijn

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van een besluit op basis van de Wet open overheid (Woo) over de Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken en de concepten-richtlijn.

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over tegengaan koranverbrandingen

  Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Deense regering wil koranverbrandingen voorkomen met wet’ en over de haatactie van Pegida in Den Haag. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (DENK) heeft deze vragen gesteld.

 • Nieuw vandaag

  Nota naar aanleiding van verslag Wet Adviescollege ICT-toetsing

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel met regels voor de instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid (Wet Adviescollege ICT-toetsing). De Eerste Kamerfracties van BBB, GroenLinks-PvdA, SP, PvdD, VVD en D66 hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag Wet Adviescollege ICT-toetsing

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel met regels voor de instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid (Wet Adviescollege ICT-toetsing).

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over opdracht juridisch vooronderzoek toezicht- en sanctietaak Huis voor klokkenluiders en opdracht ABDTOPConsult

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over de onderzoeksopdracht en de deelvragen van het juridisch vooronderzoek over de toezichts- en sanctietaken van het Huis voor Klokkenluiders. Daarnaast informeert de staatssecretaris de Kamer over de opdracht aan ABDTOPConsult voor de procesbegeleiding bij de totstandkoming van het voorstel voor een fonds voor klokkenluiders en welk advies daaruit is gevolgd.

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over het rekenen van extra kosten door zorgverzekeraars voor het ontvangen van post

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op vragen over het rekenen van extra kosten door zorgverzekeraars voor het ontvangen van post. Het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA) heeft de vragen gesteld.

 • Verzamelbrief over Huurbeleid

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen binnen het huurdomein. Dit zijn de verwachte maximale huurprijsstijging 2024, het onderzoek passend toewijzen en energielabels en tot slot de correctie p de kamerbrief van de motie Pouw-Verweij & de toezeggingen aan het Tweede Kamerlid Klaver (GroenLinks).

 • Antwoorden op Kamervragen over niet toegestane huurstijgingen

  Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over niet toegestane huurstijgingen. Het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) heeft deze vragen gesteld.

 • Kamerbrief bij Regio Deal North Sea Port District

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de Regio Deal North Sea Port District ‘Op de grens van kracht & kwetsbaarheid’. Het North Sea Port District omvat onder meer de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen.

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Huisbazen kunnen meer huur vragen door regels te omzeilen'

  Minister De Jonge (BZK) beantwoordt vragen over het bericht 'Huisbazen kunnen meer huur vragen door regels te omzeilen'. De vragen zijn van het Kamerlid Nijboer (PvdA).