Zoekresultaten  1-10 van de 26.856 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Kamerbrief over financiering Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

  Minister de Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de financiering van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) en over de langjarige inzet van financiële middelen voor het NPLV.

 • Eindrapportage Woo-pilots

  In dit rapport staan de inzichten en ervaringen van Woo-pilots, die zijn opgezet om de afhandeling van Woo-verzoeken te versnellen en optimaliseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over hertelling in opdracht van centraal stembureau

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over het proces bij een hertelling, de hertelling in Tilburg en zijn voorstel voor het onderzoek zoals verzocht door het lid Omtzigt.

 • Woo-invoeringstoets

  Een jaar na inwerkingtreding van de Woo is een Invoeringstoets uitgevoerd. De Invoeringstoets is een nieuw evaluatie-instrument gericht op de vraag wat er nog moet gebeuren om de regelgeving goed te laten werken op het moment dat bijstelling nog mogelijk is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Woo-invoeringstoets en Eindrapportage Woo-pilots

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Woo-invoeringstoets en de eindrapportage van de Woo-pilots naar de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

 • Antwoorden op Kamervragen over advies van ACOI over Wet open overheid (Woo)

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op vragen over ‘Een jaar Wet open overheid (Woo): Hoe doet de overheid het volgens journalisten?’ van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI). De vragen zijn van het Kamerlid Temmink (SP).

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag ontwerpbegroting 2024 gemeentefonds

  Minister De Jonge (BZK) stuurt de Eerste Kamer antwoorden op de vragen over de ontwerpbegroting 2024 van het gemeentefonds.

 • Nota naar aanleiding van het verslag ontwerpbegroting 2024 gemeentefonds

  Minister De Jonge (BZK) beantwoordt vragen over de ontwerpbegroting 2024 van het gemeentefonds. De vragen en antwoorden hebben de vorm van een nota naar aanleiding van het verslag. De vragen zijn van de Eerste Kamerfractie van de BBB.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over herziening Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de herziening Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

 • Notitie Rechtmatigheidsverantwoording

  Deze notitie is een handreiking die meer helderheid moet scheppen over de gevolgen die de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording zal hebben voor gemeentes.

  Bekijk document gepubliceerd op