Zoekresultaten  1-20 van de 2.753 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Besluit Woo-verzoek gehonoreerde projecten Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen

  Besluit op een verzoek om informatie over de gehonoreerde projecten voor de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen in de periode 2021-2023. Specifiek gaat het om een overzicht op projectniveau en per gemeente van flexwoningen. Het is een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek contacten met NBA over TVL

  Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over beleidsstukken en beschikkingen kwalificatie bouwinstallatiebedrijf

  Besluit op Woo-verzoek over openbaar maken van informatie over alle beleidsstukken en beschikkingen waarin wordt besloten of een bedrijf wel of niet kwalificeert als bouwinstallatiebedrijf door inschrijving in het handelsregister “in een vergelijkbare sectie” (als een bouwinstallatiebedrijf). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij besluit op Woo-verzoek over radiopiraat ‘Tik van de Meulen’ uit Sint-Jansklooster

  Lijst van documenten bij besluit op Woo-verzoek over radiopiraat ‘Tik van de Meulen’ uit Sint-Jansklooster.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over radiopiraat ‘Tik van de Meulen’ uit Sint-Jansklooster

  Besluit op een verzoek om informatie over de radiopiraat ‘Tik van de Meulen’, draaiende op 90.1 MHz uit Sint-Jansklooster. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over veiling landelijke commerciële radio-omroep

  Besluit op een verzoek om informatie over de veiling voor landelijke commerciële radio-omroep. Specifiek gaat het verzoek om een kopie van de bankafschriften waaruit blijkt dat de winnaars van de veiling hebben betaald voor de door hen gewonnen vergunningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over blokkeren plaatsing 5G-masten in eigen woonomgeving door Tweede Kamerleden

  Besluit op een verzoek om informatie waaruit blijkt dat Tweede Kamerleden de mogelijkheid hebben om de plaatsing van 5G-masten in hun eigen woonomgeving te blokkeren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter Energie-Nederland en ministerie van EZK

  Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie-Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 24 mei 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de inhuur van influencers

  Besluit op een verzoek om informatie over de inhuur van influencers in het kader van corona en andere thema's. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e deelbesluit Woo-verzoek over MER gaswinning en gasopslag Grijpskerk

  Besluit op een verzoek om informatie over de milieueffectrapportage, de aanvraag en de beschikking voor de gasopslag en gaswinning in Grijpskerk. Let op: dit bestand is 400 MB groot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e deelbesluit Woo-verzoek over ROM Horizon Flevoland en haar fondsen

  Besluit op een verzoek om informatie over ROM Horizon Flevoland B.V. en haar fondsen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Let op: dit bestand is 207 MB groot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek om openbaarmaking informatie relevante documenten inclusief conceptversies over vergunning Windproject Haringvlietdam

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over relevante documenten (inclusief conceptversies) over de vergunning voor Windproject Haringvlietdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst van documenten bij Woo-verzoek over onderzoek van RDI sanctiebesluit aan Sky Radio Nederland B.V.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over onderzoek RDI sanctiebesluit aan Sky Radio Nederland B.V.

  Besluit op een verzoek om informatie over onderzoek door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur over sanctiebesluit aan Sky Radio Nederland B.V. over een last onder dwangsom die is opgelegd wegens het uitgezonden percentage muziek door Radio Veronica. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over subsidie voor de biomassacentrale Vattenfall

  Besluit op een verzoek om informatie over de aanvraag, het besluit en de toekenning van subsidie voor de biomassacentrale Vattenfall te Diemen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij besluit op Woo-verzoek over subsidie voor de biomassacentrale Vattenfall

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over vergunningsaanvraag Windturbines Haringvlietdam

  Besluit op een verzoek om informatie over de vergunningsaanvraag voor het windproject Windturbines Haringvlietdam, voor de realisatie van 2 windturbines op de Haringvlietdam, die bij de gemeente Voorne aan Zee zijn ingediend. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over een SDE-beschikking

  Besluit op een verzoek om alle documenten en correspondentie over een SDE-beschikking. SDE staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek toezicht op cybersecurity transport elektriciteit

  Besluit op een verzoek om informatie over de toezichtresultaten in verband met de cybersecurity van aanbieders van essentiële diensten, specifiek het landelijk en regionaal transport en de distributie van elektriciteit. Het verzoek gaat over de periode 1 januari 2018 tot en met 16 maart 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over zienswijze betreffende Woo-verzoek coördinatieverzoeken van BIPT aan RDI

  Besluit op een verzoek om informatie over een zienswijze aangaande een Woo-verzoek over coördinatieverzoeken van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) aan de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op