Zoekresultaten  1-10 van de 18.251 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Nieuw vandaag

  Routekaart Energieopslag

  Rapport over welke acties moeten worden genomen om energieopslag te bevorderen, passend bij de verwachte rol ervan in het toekomstige energiesysteem, tot aan 2035 en daarna. In de Routekaart Energieopslag wordt gekeken naar alle vormen van energieopslag, onderverdeeld in elektriciteits-, moleculen- en warmteopslag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over Routekaart Energieopslag voorjaar 2023

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over energieopslag. De energieproductie in een duurzaam energiesysteem komt vrijwel volledig uit variabele bronnen als wind en zon. Verschillen tussen vraag en aanbod zullen groter zijn. Om het energiesysteem in balans te houden is flexibiliteit nodig, Een van de manieren is energieopslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over berichtgeving Europese Waterstofbank

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het artikel Provincie Limburg wil Europese waterstofbank naar Chemelot halen. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief op Kamervragen over blauwe waterstof

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over blauwe waterstof later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Bontenbal (CDA) en Erkens (VVD) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief op Kamervragen over ontwikkelingen in nettarieven

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over de ontwikkelingen in de nettarieven later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde Agenda Energieraad 19 juni 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief op Kamervragen over strategische autonomie Nederland op gebied energietransitie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over de strategische autonomie van Nederland op het gebied van de energietransitie later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij geannoteerde Agenda Energieraad 19 juni 2023

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde Agenda van de Energieraad van 19 juni 2023. Tevens gaat minister Jetten in op de stand van zaken over de uittreding uit het Energy Charter Treaty (ECT). De Eerste Kamer heeft een gelijkluidende brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022 - Adviescommissie Nationaal Groeifonds

  De Adviescommissie Nationaal Groeifonds brengt jaarlijks verslag uit over haar werkzaamheden in het voorafgaande jaar. Er wordt ook ingegaan op de werkwijze en op de voortgang van de ingediende investeringsvoorstellen. Tevens wordt er vooruitgeblikt op 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Jaarverslag 2022 Adviescommissie Nationaal Groeifonds

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het jaarverslag 2022 van de Adviescommissie Nationaal Groeifonds.

  Bekijk document gepubliceerd op