Zoekresultaten  1-10 van de 2.748 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ondernemenverwijder
Thema: Klimaatveranderingverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Kamerbrief over evaluatie Mijn Digitale Zaak

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de resultaten van de pilotregeling Mijn Digitale Zaak.

 • Evaluatie Mijn Digitale Zaak

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenevaluatie Mijn Digitale Zaak

  In de periode april tot en met juni 2023 is de tussenevaluatie van de pilot Mijn Digitale Zaak (MDZ) uitgevoerd. In deze managementsamenvatting worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen gepresenteerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

  Met dit hernieuwde kennis- en innovatieconvenant 2024-2027 bekrachtigen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties opnieuw hun gezamenlijke inzet op het missiegedreven innovatiebeleid voor de komende jaren in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesnota monitoring en evaluatie missiegedreven innovatiebeleid

  Deze adviesnota gaat over het monitoren en evalueren van missiegedreven innovatiebeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief over Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

  Verschillende bewindspersonen bieden de Tweede Kamer het Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027 (KIC) aan. De aanbiedingsbrief is ondertekend door de ministers Adriaansens (EZK), Adema (LNV), Dijkgraaf (OCW), Van Gennip (SZW), Harbers (IenW), Jetten (Klimaat en Energie), De Jonge (BZK), Kuipers (VWS), Ollongren (Defensie), Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof), Yesilgöz-Zegerius (JenV) en staatssecretaris Heijnen (IenW).

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief over Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift appreciatie IPCC-rapporten

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Eerste Kamer een afschrift van de kabinetsreactie op 2 rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties.

 • Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij afschrift appreciatie IPCC-rapporten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsappreciatie IPCC-rapporten

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de bevindingen uit de Climate Change 2022-rapporten ‘Impacts, Adaption and Vulnerability’ en ‘Mitigation of Climate Change’ van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. Ook deelt de minister de kabinetsreactie op deze rapporten.

  Bekijk document gepubliceerd op