Zoekresultaten  1-10 van de 2.786 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ondernemenverwijder
Thema: Klimaatveranderingverwijder
Thema: Arbeidsverhoudingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Evaluatie Mijn Digitale Zaak

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over evaluatie Mijn Digitale Zaak

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de resultaten van de pilotregeling Mijn Digitale Zaak.

 • Tussenevaluatie Mijn Digitale Zaak

  In de periode april tot en met juni 2023 is de tussenevaluatie van de pilot Mijn Digitale Zaak (MDZ) uitgevoerd. In deze managementsamenvatting worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen gepresenteerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift appreciatie IPCC-rapporten

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Eerste Kamer een afschrift van de kabinetsreactie op 2 rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties.

 • Bijlage A – Energiebeoordeling Ministeries EZK en LNV 2022

  De Energiebeoordeling beschrijft het algemene energieverbruik en meest significante energiestromen binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage B - Trend footprint ministeries EZK en LNV 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CO2 -Managementplan Ministerie van EZK en LNV 2023

  Dit CO2-managementplan 2023 brengt de doelen voor het verminderen van de CO2-uitstoot van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in beeld. Ook de CO2-footprint en de maatregelen van EZK en LNV komen aan bod. Hiermee geven de ministeries invulling aan de eisen van de CO2-Prestatieladder en werken zij op een structurele wijze aan het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesnota monitoring en evaluatie missiegedreven innovatiebeleid

  Deze adviesnota gaat over het monitoren en evalueren van missiegedreven innovatiebeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief over Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

  Met dit hernieuwde kennis- en innovatieconvenant 2024-2027 bekrachtigen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties opnieuw hun gezamenlijke inzet op het missiegedreven innovatiebeleid voor de komende jaren in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op