Zoekresultaten  1-10 van de 3.167 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ondernemenverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Evaluatie Mijn Digitale Zaak

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over evaluatie Mijn Digitale Zaak

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de resultaten van de pilotregeling Mijn Digitale Zaak.

 • Tussenevaluatie Mijn Digitale Zaak

  In de periode april tot en met juni 2023 is de tussenevaluatie van de pilot Mijn Digitale Zaak (MDZ) uitgevoerd. In deze managementsamenvatting worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen gepresenteerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesnota monitoring en evaluatie missiegedreven innovatiebeleid

  Deze adviesnota gaat over het monitoren en evalueren van missiegedreven innovatiebeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief over Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

  Met dit hernieuwde kennis- en innovatieconvenant 2024-2027 bekrachtigen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties opnieuw hun gezamenlijke inzet op het missiegedreven innovatiebeleid voor de komende jaren in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief over Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

  Verschillende bewindspersonen bieden de Tweede Kamer het Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027 (KIC) aan. De aanbiedingsbrief is ondertekend door de ministers Adriaansens (EZK), Adema (LNV), Dijkgraaf (OCW), Van Gennip (SZW), Harbers (IenW), Jetten (Klimaat en Energie), De Jonge (BZK), Kuipers (VWS), Ollongren (Defensie), Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof), Yesilgöz-Zegerius (JenV) en staatssecretaris Heijnen (IenW).

 • Beslisnota Kamerbrief over verduurzaming van het midden- en kleinbedrijf (mkb)

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verduurzaming midden- en kleinbedrijf

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer op hoofdlijnen over de voortgang van de verduurzaming van het midden- en kleinbedrijf (mkb). Daarnaast gaat de brief over de programma’s ter ondersteuning van de verduurzaming van het mkb.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht regelingen en programma's ter ondersteuning van verduurzaming van het midden- en kleinbedrijf (mkb)

  Bekijk document gepubliceerd op