Zoekresultaten  1-10 van de 3.167 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ondernemenverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Kamerbrief over evaluatie Mijn Digitale Zaak

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de resultaten van de pilotregeling Mijn Digitale Zaak.

 • Evaluatie Mijn Digitale Zaak

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenevaluatie Mijn Digitale Zaak

  In de periode april tot en met juni 2023 is de tussenevaluatie van de pilot Mijn Digitale Zaak (MDZ) uitgevoerd. In deze managementsamenvatting worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen gepresenteerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

  Met dit hernieuwde kennis- en innovatieconvenant 2024-2027 bekrachtigen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties opnieuw hun gezamenlijke inzet op het missiegedreven innovatiebeleid voor de komende jaren in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesnota monitoring en evaluatie missiegedreven innovatiebeleid

  Deze adviesnota gaat over het monitoren en evalueren van missiegedreven innovatiebeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief over Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

  Verschillende bewindspersonen bieden de Tweede Kamer het Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027 (KIC) aan. De aanbiedingsbrief is ondertekend door de ministers Adriaansens (EZK), Adema (LNV), Dijkgraaf (OCW), Van Gennip (SZW), Harbers (IenW), Jetten (Klimaat en Energie), De Jonge (BZK), Kuipers (VWS), Ollongren (Defensie), Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof), Yesilgöz-Zegerius (JenV) en staatssecretaris Heijnen (IenW).

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief over Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Appreciatie motie CU tijdens begrotingsbehandeling EZK

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de appreciatie van de motie van het Tweede Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie) c.s. over het hele MVOI-beleid in lijn brengen met de OESO-richlijnen.

 • Beslisnota bij Kamerbrief Appreciatie motie CU tijdens begrotingsbehandeling EZK

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resterend bedrag restauratie Oldambster boerderij in Drieborg

  Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over het resterende bedrag dat zij via de provincie Groningen beschikbaar wil  stellen voor de restauratie van de rijksmonumentale Oldambster boerderij in Drieborg (Groningen).

  Bekijk document gepubliceerd op