Zoekresultaten  1-10 van de 1.119 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Klimaatveranderingverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Aanbiedingsbrief bij Nota nav verslag Voorstel van wet tot wijziging van Wet milieubeheer en Wet op de economische delicten

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Eerste Kamer over aanpassingen van het emissiehandelssysteem op het terrein van broeikasgasinstallaties, luchtvaart, scheepvaart en brandstofleveranciers. De nota naar aanleiding van het verslag wordt gestuurd dat hoort bij het Voorstel van wet om de richtlijnen en de verordening hierover van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie uit te voeren.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten COP28

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst van organisaties en bedrijven die via Nederlandse overheid toegang hebben gekregen tot COP28

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resultaten COP28

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de 28e Conferentie van Partijen (COP28), de jaarlijkse mondiale klimaattop, die plaatsvond in Dubai van 30 november tot 13 december 2023.

 • Flitspeiling jongeren over klimaat

  In opdracht van het ministerie van EZK heeft Motivaction International B.V. een flitspeiling uitgevoerd onder jongeren naar hun kennis, houding en gedrag ten aanzien van klimaat en duurzaamheid. De inzichten uit dit onderzoek worden onder andere gebruikt om de klimaat campagne “Zet ook de knop om” aan te scherpen voor de doelgroep jongeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Joint Statement on Voluntary Carbon Market: The Claims Side

  Nederland en andere EU-landen doen op de COP28 in Dubai een voorstel voor het verbeteren van de betrouwbaarheid en effectiviteit van vrijwillige koolstofmarkten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Joint statement on Fossil Fuel Subsidies

  Joint statement on phasing out fossil fuel subsidies, signed by the Netherlands, Antigua and Barbuda, Austria, Belgium, Canada, Costa Rica, Denmark, Finland, France, Ireland, Luxembourg and Spain at the COP28 in Dubai.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief met Nota naar aanleiding 2e verslag wetsvoorstel Tijdelijke wet Klimaatfonds

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Eerste Kamer de Nota naar aanleiding van het 2e verslag aan bij het wetsvoorstel over tijdelijke regels voor de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds).

 • Aanbiedingsbrief bij eindrapport 'Keuzewijzer Klimaat en Energie' van de onafhankelijke formatiewerkgroep Klimaat en Energie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer het eindrapport 'Keuzewijzer Klimaat en Energie' van de onafhankelijke formatiewerkgroep Klimaat en Energie aan.

 • Keuzewijzer Klimaat en Energie

  Nederland is op weg naar klimaatneutraliteit in 2050. Om dit doel te halen staat het nieuwe kabinet voor bepalende keuzes in het klimaat- en energiebeleid. Dit rapport schetst de belangrijkste vraagstukken en keuzes die daarbij gemaakt kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op