Zoekresultaten  1-9 van de 9 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ontwikkelingssamenwerkingverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Kamerbrief Nederlandse inzet technologieoverdracht voor klimaat

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) meldt de Tweede Kamer hoe Nederland door technologieoverdracht de aanpak van klimaatverandering in met name ontwikkelingslanden bevordert.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over appreciatie cohesieactie voor vluchtelingen in Europa (CARE)

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening: Cohesieactie voor vluchtelingen in Europa (Cohesion’s Action for Refugees in Europe - CARE) en de beoordeling daarvan van het kabinet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aangewezen ontwikkelingslanden voor 2018 op grond van artikel 6 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

  Mededeling over de als ontwikkelingsland aangewezen Mogendheden op grond van artikel 6 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 voor het jaar 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht non-ODA subsidiegelden naar intensieve veehouderij in het buitenland

  Overzicht non-ODA (non Official Development Assistance) subsidiegelden naar intensieve veehouderij in het buitenland per bestemmingsland in de periode 1992-2008.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief intellectueel eigendom en ontwikkelingslanden

  Brief van minister Kamp (EZ) en minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aan de Tweede Kamer over intellectuele eigendomsrechten in relatie tot ontwikkelingslanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over non-ODA subsidiegelden intensieve veehouderij in het buitenland

  Staatssecretaris Bleker (EL&I) biedt, mede namens staatssecretaris Knapen (BZ), een overzicht aan van de non-ODA subsidiegelden die naar de intensieve veehouderij in het buitenland gaan over de periode 1992-2008. Dit gebeurt op verzoek van de vaste commissie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Non-ODA staat voor Non Official Development Assistance.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over patenten die ontwikkelingsprojecten dwarsbomen

  Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I), mede namens de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, aan de Tweede Kamer over patenten die ontwikkelingsprojecten dwarsbomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan Oxfam Novib over rapport Land and Power

  Brief van de staatssecretarissen Bleker (EL&I) en Knapen ( BZ) aan Oxfam Novib over het Rapport Land and Power van deze organisatie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief over beantwoording vragen arbeid voor cacao

  Uitstelbrief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan de Tweede Kamer over beantwoording van vragen van de Kamerleden Dikkers, Smeets (beiden PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Gesthuizen (SP) over het bericht dat de cacaosector faalt in het terugdringen van kinderarbeid en gedwongen (volwassen) arbeid.

  Bekijk document gepubliceerd op