Zoekresultaten  1-10 van de 928 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Vernieuwde risicotaxatie Ritax 2.0

  Het rapport evalueert het gebruik van Ritax 2.0  in de jeugdstrafrechtketen. Het gaat hierbij om een instrument uit het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) voor toeleiding naar passende interventies in de jeugdstrafrechtketen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport evaluatie Ritax 2 0

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op rapport evaluatie Ritax 2 0

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Vernieuwde risicotaxatie Ritax 2.0. Evaluatie van implementatie en gebruik door Raad voor de Kinderbescherming en jeugdreclassering'. Hij gaat in de op conclusies en geeft zijn beleidsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES

  Het wetsvoorstel gaat over voorziening in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel voor Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over voorziening in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft een toelichting op het wetsvoorstel voor Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Het wetsvoorstel gaat over voorziening in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvS Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES

  De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel voor Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Het wetsvoorstel gaat over voorziening in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Q&A’s over de pilot kosteloze rechtsbijstand voor ouders die te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel of een uithuisplaatsing

  Vragen en antwoorden over kosteloze rechtsbijstand bij gezagsbeëindigende kinderbeschermingsmaatregel.  Eerder kondigde de minister voor Rechtsbescherming aan dat er per 1 januari een proef wordt gedaan dat ouders kosteloos gebruik kunnen maken van een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat als zij te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel. Met deze juridische ondersteuning kunnen ouders zich beter laten vertegenwoordigen in de rechtszaak als zij te maken krijgen met deze ingrijpende maatregel. Per 1 oktober 2023 wordt deze pilot uitgebreid. Ook ouders die voor de eerste keer te maken krijgen met een (spoed)uithuisplaatsing kunnen kosteloos gebruik maken van een advocaat. In deze vraag & antwoord vindt u meer informatie over deze proef.

 • Q&A’s over de pilot kosteloze rechtsbijstand voor ouders die te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel of een uithuisplaatsing - Visual pilot gratis rechtsbijstand bij uithuisplaatsing

  Vragen en antwoorden over kosteloze rechtsbijstand bij gezagsbeëindigende kinderbeschermingsmaatregel.  Eerder kondigde de minister voor Rechtsbescherming aan dat er per 1 januari een proef wordt gedaan dat ouders kosteloos gebruik kunnen maken van een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat als zij te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel. Met deze juridische ondersteuning kunnen ouders zich beter laten vertegenwoordigen in de rechtszaak als zij te maken krijgen met deze ingrijpende maatregel. Per 1 oktober 2023 wordt deze pilot uitgebreid. Ook ouders die voor de eerste keer te maken krijgen met een (spoed)uithuisplaatsing kunnen kosteloos gebruik maken van een advocaat. In deze vraag & antwoord vindt u meer informatie over deze proef.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Q&A’s over de pilot kosteloze rechtsbijstand voor ouders die te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel of een uithuisplaatsing - Q_A_s over de pilot kosteloze rechtsbijstand voor ouders die te maken krijgen met een gezagsbe_indigende maatregel of een uithuisplaatsing.pdf

  Vragen en antwoorden over kosteloze rechtsbijstand bij gezagsbeëindigende kinderbeschermingsmaatregel.  Eerder kondigde de minister voor Rechtsbescherming aan dat er per 1 januari een proef wordt gedaan dat ouders kosteloos gebruik kunnen maken van een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat als zij te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel. Met deze juridische ondersteuning kunnen ouders zich beter laten vertegenwoordigen in de rechtszaak als zij te maken krijgen met deze ingrijpende maatregel. Per 1 oktober 2023 wordt deze pilot uitgebreid. Ook ouders die voor de eerste keer te maken krijgen met een (spoed)uithuisplaatsing kunnen kosteloos gebruik maken van een advocaat. In deze vraag & antwoord vindt u meer informatie over deze proef.

  Bekijk document gepubliceerd op