Zoekresultaten  1-50 van de 4.346 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Migratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Beslisnota bij Antwoorden op nadere vragen over opvang van ontheemden uit Oekraine

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op het verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel over het wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen.

 • Antwoorden op nadere vragen over opvang van ontheemden uit Oekraine

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van de antwoorden op eerdere vragen over de Verzamelbrief opvang Oekraïne van 14 april 2023 en de brief over derdelanders uit Oekraïne van 8 juni 2023. De vaste commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-raad en voor Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer (EK) hadden de vragen gesteld.

 • Afschrift Verzamelbrief opvang Oekraine april 2023

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Van der Burg (JenV) van 14 april 2023 aan de Tweede Kamer. De brief ging over de stand van zaken van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen so over de JBZ Raad van 4 en 5 december 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (JenV) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 4 en 5 december 2023. De vragen gingen over de Verordening voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik, de mensenhandelrichtlijn, asiel en migratie, de Schengen-toetreding van Roemenië en Bulgarije en vluchtelingen. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over reduceren van het aantal gedwongen verplaatsingen van kinderen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie over reduceren van het aantal gedwongen verplaatsingen van kinderen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op de motie van het Eerste Kamerlid Van Meenen (D66). De motie verzoekt de regering om een herziene inrichting van de asielprocedure en de asielketen, die het aantal gedwongen verplaatsingen van kinderen terugbrengt tot maximaal 1.

 • Antwoorden Kamervragen over het doorduwen van opvang vluchtelingen in Midden Delfland

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving over het doordouwen van de opvang van meer dan 200 vluchtelingen in Midden-Delfland zonder dat bewoners dat willen. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de wijziging van de B8/3-regeling

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport bevat een planevaluatie en procesevaluatie van een wijziging in de B8/3-regeling van augustus 2019. Het sluit af met 2 aanbevelingen. De B8/3-regeling is een verblijfsregeling voor slachtoffers en getuigen van mensenhandel die aangifte doen of meewerken aan het strafproces.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op WODC rapport over de evaluatie van de B8 3 regeling

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het verblijfsrecht van derdelanders onder de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over het verblijfsrecht van derdelanders met een tijdelijk verblijfsrecht in Oekraïne onder de Tijdelijke beschermingsrichtlijn. Het Tweede Kamerlid Podt (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op WODC rapport over de evaluatie van de B8 3 regeling

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Evaluatie van de wijziging van de B8/3-regeling' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De B8/3-regeling is een verblijfsregeling voor slachtoffers en getuigen van mensenhandel die aangifte doen of meewerken aan het strafproces. Hij geeft zijn beleidsreactie op het rapport.

 • Protocol Identificatie en Labeling (PIL)

  Het Protocol Identificatie en Labeling, of kortweg het PIL, beschrijft een gestandaardiseerde werkwijze voor het identificeren, registreren, wijzigen, verifiëren en vernietigen van persoonsgegevens in de migratieketen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de strafrechtelijke aanpak van discriminatie

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de strafrechtelijke aanpak van discriminatie. Zij gaat daarbij in op vragen van het Tweede Kamerlid Mutluer (PvdA) over over het in behandeling nemen van extra aangiften door het Openbaar Ministerie (OM) als de meldingsbereidheid omhoog gaat. Daarnaast bespreekt zij het antwoord van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding op vragen over de aanpak van geregistreerde incidenten op het gebied van antisemitisme.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over de strafrechtelijke aanpak van discriminatie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij antwoorden vragen so over de JBZ Raad van 19 en 20 oktober 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so JBZ Raad op 19 en 20 oktober 2023 vreemdelingen en asielbeleid

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad van 19 en 20 oktober te Luxemburg. JBZ staat voor Justitie en Binnenlandse Zaken. De vragen gingen over vreemdelingenbeleid en asielbeleid. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij antwoorden vragen so over de JBZ Raad van 19 en 20 oktober 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad van 19 en 20 oktober te Luxemburg. JBZ staat voor Justitie en Binnenlandse Zaken. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) hadden de vragen gesteld. De Kamerbrief gaat kort in op de ondererpen uit de JBZ-Raad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over aanzuigende werking asielbeleid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over aanzuigende werking asielbeleid

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer zijn beleidsreactie op het rapport 'Invloed asielbeleid op migratie naar Nederland – wetenschappelijke inzichten in migratiedrivers'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de noodzaak van maximale beveiliging van Joodse instellingen in Nederland

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over de noodzaak van maximale beveiliging van Joodse instellingen in Nederland. De Tweede Kamerleden Wilders en Markuszower (beiden PVV) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op aanvullende vragen over de Staat van Migratie 2022

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op vragen over de Staat van Migratie 2022 naar aanleiding van antwoorden op eerdere vragen. De Eerste Kamerfractie van de PVV had de aanvullende vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over koppeling statushouders aan gemeenten

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over de criteria voor het met voorkeur koppelen van statushouders aan een bepaalde gemeente. Het Tweede Kamerlid Podt (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over asielopvang in Albergen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over de voornemens van het kabinet tot asielopvang in Albergen. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Speech door minister Weerwind voor Rechtsbescherming bij de Martin Luther King lezing

  Toespraak van minister Weerwind (Rechtsbescherming) bij de Martin Luther King lezing. Deze vond plaats op 9 oktober 2023 op de Vrije Universiteit in Amsterdam. De toespraak is in het Engels uitgesproken. Het gesproken woord geldt.

 • Geannoteerde agenda JBZ Raad oktober 2023

  Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad die plaats vindt op 19 en 20 oktober 2023 in Luxemburg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resterende Antwoorden SO JBZ Raad 28 september 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) geven antwoorden op resterende vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de extra ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 28 september 2023 in Brussel. De Tweede Kamerfracties van CDA, VVD, SP en BBB hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de extraJBZ Raad 28 september 2023

  Verslag van de extra ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). Deze vond plaats op 28 september 2023 in Brussel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij verslag van de extra ingelaste JBZ Raad van 28 september 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij verslag van de extra ingelaste JBZ Raad van 28 september 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) sturen de Tweede Kamer het verslag van de bijeenkomst van de extra ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 28 september 2023 in Brussel. Ook sturen zij de antwoorden op de resterende vragen uit het schriftelijk overleg (so) over deze Raad. Tot slot informeren zij de Tweede Kamer over asiel en migratie, de aanpak van georganiseerde misdaad en mensenrechten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Staat van Migratie 2023

  De Staat van Migratie 2023 geeft een overzicht van cijfermatige en beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van migratie in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij De Staat van Migratie 2023

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer  de Staat van Migratie 2023. Daarbij gaat hij kort in op de bevindingen uit de rapportage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Staat van Migratie 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Vervolg dringende oproep asielopvang en huisvesting vergunninghouders

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Van der Burg (JenV) aan de commissarissen van de Koning en de gemeenten. De brief gaat over het resultaat van de oproep van 22 september 2023 voor meer opvang voor asielzoekers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift brief gemeenten over vervolg dringende oproep asielopvang en huisvesting vergunninghouders

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn briefaan de commissarissen van de Koning en de gemeenten. De brief gaat over het resultaat van de oproep van 22 september 2023 voor meer opvang voor asielzoekers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij bij afschrift brief gemeenten over vervolg dringende oproep asielopvang en huisvesting vergunninghouders

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de aanhoudende onveiligheid in Budel en Maarheeze

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten ''Ernstige overlast' van asielzoekers in Maarheeze: bankjes weg en camera’s in winkelgebied' en 'Vrijwilligers houden toezicht in supermarkten na overlast azc: 'Personeel en klanten voelen zich veiliger''. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de gelekte migratiebrief

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over de plannen uit de gelekte migratiebrief. Het Tweede Kamerlid Koekkoek (Volt) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over tegenwerpen derde land als veilig beschermingsalternatief

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over tegenwerpen derde land als veilig beschermingsalternatief

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de Tweede Kamerleden Brekelmans (VVD) en Peters (CDA).  De motie verzoekt de regering om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een derde land als veilig beschermingsalternatief tegen te werpen aan asielzoekers die eerder lange tijd in een derde land (buiten de EU) hebben verbleven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over de mogelijkheden rondom hervestiging van Jezidi ontheemden vanuit Irak

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de mogelijkheden rondom hervestiging van Jezidi ontheemden vanuit Irak

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden rondom hervestiging van Jezidi-ontheemden vanuit Irak. Hij gaat daarbij in op de bestaande beleidskaders. Het Tweede Kamerlid Piri (PvdA) had hierom verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden SO JBZ Raad te Brussel op 28 september 2023

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 28 september 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnotabij bij antwoorden vragen so over de JBZ Raad van 28 september 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvraagformulier Specifieke uitkering (SPUK) Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Met dit formulier kunnen gemeentes  een aanvraag indienen voor een specifieke uitkering (SPUK).  De overheid stelt € 2 miljoen beschikbaar voor het nemen van lokale en meer kleinschalige maatregelen. om overlast van sommige asielzoekers tegen te gaan. Het volledig ingevulde formulier met de benodigde (elektronische of natte) parafen en eventuele bijlagen kunt u mailen naar subsidieportaal@minjenv.nl . Voor vragen over uw aanvraag kunt u ons ook mailen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang aanbevelingen evaluatierapport start up regeling

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitwerking van de aanbevelingen uit het evaluactierapport over de Nederlandse verblijfsregeling voor start-ups. Op 29 november 2022 had hij zijn beleidsreactie op het rapport gegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang aanbevelingen evaluatierapport start up regeling

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie AM adviezen over zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid en realisme rond richtgetallen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op