Zoekresultaten  1-10 van de 531 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Migratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen so over de JBZ Raad van 4 en 5 december 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (JenV) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 4 en 5 december 2023. De vragen gingen over de Verordening voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik, de mensenhandelrichtlijn, asiel en migratie, de Schengen-toetreding van Roemenië en Bulgarije en vluchtelingen. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over reduceren van het aantal gedwongen verplaatsingen van kinderen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie over reduceren van het aantal gedwongen verplaatsingen van kinderen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op de motie van het Eerste Kamerlid Van Meenen (D66). De motie verzoekt de regering om een herziene inrichting van de asielprocedure en de asielketen, die het aantal gedwongen verplaatsingen van kinderen terugbrengt tot maximaal 1.

 • Antwoorden Kamervragen over het doorduwen van opvang vluchtelingen in Midden Delfland

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving over het doordouwen van de opvang van meer dan 200 vluchtelingen in Midden-Delfland zonder dat bewoners dat willen. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de wijziging van de B8/3-regeling

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport bevat een planevaluatie en procesevaluatie van een wijziging in de B8/3-regeling van augustus 2019. Het sluit af met 2 aanbevelingen. De B8/3-regeling is een verblijfsregeling voor slachtoffers en getuigen van mensenhandel die aangifte doen of meewerken aan het strafproces.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op WODC rapport over de evaluatie van de B8 3 regeling

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het verblijfsrecht van derdelanders onder de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over het verblijfsrecht van derdelanders met een tijdelijk verblijfsrecht in Oekraïne onder de Tijdelijke beschermingsrichtlijn. Het Tweede Kamerlid Podt (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op WODC rapport over de evaluatie van de B8 3 regeling

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Evaluatie van de wijziging van de B8/3-regeling' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De B8/3-regeling is een verblijfsregeling voor slachtoffers en getuigen van mensenhandel die aangifte doen of meewerken aan het strafproces. Hij geeft zijn beleidsreactie op het rapport.

 • Protocol Identificatie en Labeling (PIL)

  Het Protocol Identificatie en Labeling, of kortweg het PIL, beschrijft een gestandaardiseerde werkwijze voor het identificeren, registreren, wijzigen, verifiëren en vernietigen van persoonsgegevens in de migratieketen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de strafrechtelijke aanpak van discriminatie

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de strafrechtelijke aanpak van discriminatie. Zij gaat daarbij in op vragen van het Tweede Kamerlid Mutluer (PvdA) over over het in behandeling nemen van extra aangiften door het Openbaar Ministerie (OM) als de meldingsbereidheid omhoog gaat. Daarnaast bespreekt zij het antwoord van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding op vragen over de aanpak van geregistreerde incidenten op het gebied van antisemitisme.

  Bekijk document gepubliceerd op