Zoekresultaten  1-50 van de 1.816 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Internationale betrekkingenverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Besluit van 18 november 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang - Klachtenprocedure voor ontheemden (met formulier)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief overlast in de gemeente opvanglocatie (GOO)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het handelingsperspectief bevat voorbeelden van het huishoudelijk reglement en van maatregelen bij overtreding, evenals een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties. Een vierde onderdeel van het handelingsperspectief is een klachtenprocedure voor ontheemden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief overlast in de gemeente opvanglocatie (GOO)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het handelingsperspectief bevat voorbeelden van het huishoudelijk reglement en van maatregelen bij overtreding, evenals een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties. Een vierde onderdeel van het handelingsperspectief is een klachtenprocedure voor ontheemden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang - Klachtenprocedure met formulier voor ontheemden (Порядок подання скарг переміщеними особами)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang - Maatregelenpakket bij overlast voortkomend uit onaangepast en ongeoorloofd gedrag in gemeentelijke opvang (versie 2 oktober 2023)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang - Handreiking Time-outlocaties

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang - Huishoudelijk reglement gemeentelijke opvanglocatie ontheemden uit Oekraïne (GOO)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang - Huishoudelijk reglement gemeentelijke opvang in Oekraïens (Правила внутрішнього розпорядку муніципального центру прийому переселенців з України)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

 • Handelingsperspectief overlast in de gemeente opvanglocatie (GOO)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het handelingsperspectief bevat voorbeelden van het huishoudelijk reglement en van maatregelen bij overtreding, evenals een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties. Een vierde onderdeel van het handelingsperspectief is een klachtenprocedure voor ontheemden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief overlast in de gemeente opvanglocatie (GOO)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het handelingsperspectief bevat voorbeelden van het huishoudelijk reglement en van maatregelen bij overtreding, evenals een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties. Een vierde onderdeel van het handelingsperspectief is een klachtenprocedure voor ontheemden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief overlast in de gemeente opvanglocatie (GOO)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het handelingsperspectief bevat voorbeelden van het huishoudelijk reglement en van maatregelen bij overtreding, evenals een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties. Een vierde onderdeel van het handelingsperspectief is een klachtenprocedure voor ontheemden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief overlast in de gemeente opvanglocatie (GOO)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het handelingsperspectief bevat voorbeelden van het huishoudelijk reglement en van maatregelen bij overtreding, evenals een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties. Een vierde onderdeel van het handelingsperspectief is een klachtenprocedure voor ontheemden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Woo besluit kritiek conclusies Commissie Dossier J A Poch

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over haar besluit op een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek ging over informatie rond de kritiek van strafrechtdeskundigen op 1 van de conclusies van de Commissie Dossier J.A. Poch.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan voorzitters Veiligheidsregio's over versnellen realiseren opvang ontheemden uit Oekraïne door gemeenten

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Van der Burg (JenV) aan burgemeesters en de voorzitters van de Veiligheidsregio's. De brief bevat het verzoek om het realiseren van opvang voor ontheemden uit Oekraïne te versnellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over opgave noodopvang Oekraïense ontheemden

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de Veiligheidsraad van 20 oktober 2023. Deze ging over de krapte in de beschikbare noodopvang voor Oekraïense ontheemdenopvang. Hij stuurt een afschrift mee van zijn brief aan burgemeesters en de voorzitters van de Veiligheidsregio's. Deze bevat het verzoek om zo snel mogelijk 200 extra noodopvangplekken te realiseren. In elk geval tot 1 januari 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelswijze gemeenten opvang Oekraïners die nooit aan voorwaarden RTB hebben voldaan

  De werkinstructie omschrijft eerst de groepen die niet onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) vallen en informeert gemeenten over de rechten van deze personen. Daarna volgt een werkinstructie voor gemeenten om de opvang te beëindigen voor personen zonder recht daartoe.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Woo besluit over onteigening of schending van het eigendomsrecht

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over een besluit op een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek ging over onteigening of schending van het eigendomsrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheets Leefgeld vluchtelingen Oekraïne (Nederlands, Engels en Oekraïns)

  Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld voor eten, kleding en andere persoonlijke uitgaven, tenzij ze deze dingen in natura ontvangen. Vluchtelingen die in een gasthuishouden wonen, krijgen daarnaast een extra toelage. Op deze factsheet in verschillende talen leest u hoeveel leefgeld vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen sinds 1 oktober 2023. 

 • Antwoorden Kamervragen over de Nederlandse man die al 2 maanden vast zit

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Bruins Slot (BZ) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Rel rond 'onschuldig' opgepakte Nederlander in Spanje escaleert: Nederland aangeklaagd om nalatigheid'. Het Tweede Kamerlid Sneller (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over besluit op bezwaar Joint Investigation Team MH17

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over 2 besluiten in bezwaar op het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het gaat om verzoeken over het Joint Investigation Team dat het neerhalen van vlucht MH17 onderzoekt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda JBZ Raad oktober 2023

  Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad die plaats vindt op 19 en 20 oktober 2023 in Luxemburg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerrbief over beslissing op bezwaar Wob zaak MH17

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over 3 besluiten op bezwaar op het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over de MH17. Zij doet dit mede namens de minister van Buitenlandse Zaken (BZ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie Onderzoeksraad op berichtgeving RTL Nieuws betreffende luchtruim Oekraïne

  De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) reageert op berichtgeving van RTL Nieuws van 25 september 2021 over de veiligheid van het luchtruim boven Oekraïne in 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over MH17 - Veiligheid luchtruim Oekraïne

  Minister Grapperhaus (JenV) reageert op een nieuwsbericht over een procedure op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) voor informatie over MH17 en het luchtruim boven Oekraïne. Hij doet dit mede namens de ministers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Buitenlandse Zaken (BZ). Hij stuurt de reactie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift besluit op bezwaar 3 april 2021 Wob besluit Shell OPL245

  Afschrift van een besluit op bezwaar in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit ging over informatie over een strafrechtelijk onderzoek tegen Shell voor mogelijke strafbare gedragingen bij aankoop van het olieveld OPL245 in Nigeria.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Besluit op bezwaar op grond van de Wob over informatie Poch en stand van zaken onderzoek Commissie Dossier J.A. Poch

  Minister Grapperhaus stuurt een afschrift van zijn besluit op een bezwaar op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over openbaarmaking van documenten over de zaak Poch naar de Tweede Kamer. Hij informeert de Kamer daarbij over de verwachte opleveringstermijn van het onderzoek van de Commissie Dossier J.A. Poch.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanvullend Wob-besluit MH17

  Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over een aanvullend besluit op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over MH17. Het gaat om enkele passages uit het ambtelijke verslag van een Europese luchtvaartconferent. De Kamer had dit document eerder ter vertrouwelijke inzage ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Wob-verzoek over MH17

  Minister Grapperhaus informeert de Tweede Kamer over 3 besluiten op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over openbaarmaking van documenten over een aantal onderwerpen uit het MH17-dossier.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Staat van Migratie 2023

  De Staat van Migratie 2023 geeft een overzicht van cijfermatige en beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van migratie in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij De Staat van Migratie 2023

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer  de Staat van Migratie 2023. Daarbij gaat hij kort in op de bevindingen uit de rapportage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Staat van Migratie 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij besluit op bezwaar Wob Shell OPL 245

  Minister Grapperhaus stuurt de Tweede Kamer een afschrift van een besluit op bezwaar in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit ging over informatie over een strafrechtelijk onderzoek tegen Shell voor mogelijke strafbare gedragingen bij aankoop van het olieveld OPL245 in Nigeria.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op bezwaar op grond van de Wob over informatie Poch

  Minister Grapperhaus reageert op een bezwaar op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over openbaarmaking van documenten over de zaak Poch.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op de notitie Forensische geneeskunde als dienst t.b.v. gemeente, politie en justitie

  Brief van minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer met een reactie op de notitie “Forensische geneeskunde als dienst t.b.v. gemeente, politie en justitie” van GGD Amsterdam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de achterstanden bij het NFI

  Antwoorden van minister Opstelten (VenJ) op vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP) over het bericht dat er achterstanden bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zouden zijn vanwege de werkzaamheden in het kader van MH17.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak van minister Grapperhaus aan de Károli Gáspár Universiteit

  Speech by the Dutch Minister of Justice, Ferdinand Grapperhaus, at University, Budapest, 21 February 2019 Toespraak 'Shared Views and Justice in Europe' van minister Grapperhaus aan de Károli Gáspár Universiteit in Boedapest op 21 februari 2019. De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Kamerbrief over Woo besluit besluitvorming openbaar maken archief Commissie Dossier J A Poch

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over haar besluit op een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek ging over de besluitvorming rond het al dan niet openbaar maken van het archief van de Commissie Dossier J.A. Poch.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang van het uitbesteden van forensische diensten ivm MH17

  Brief van minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer over de voortgang van het uitbesteden van forensische diensten i.v.m. MH17.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brondocument financiële Q&A’s Gemeenten

  Informatieblad met Q&A’s over de bijdrage die gemeenten kunnen aanvragen voor kosten om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op te zetten en te gebruiken. Die bijdrage is geregeld in Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brondocument financiële Q&A’s Veiligheidsregio’s

  Informatieblad met Q&A’s over de bijdrage die veiligheidsregio’s kunnen aanvragen voor meerkosten voor de coördinatie en eerste opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Die bijdrage is geregeld in Bekostigingsbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Comment on what will happen when the temporary protection scheme for refugees from the war in Ukraine ends

  Rapport van de Commissie Meijers. De Commissie Meijers adviseert de Europese Commissie (EC) over maatregelen voordat de tijdelijke bescherming op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor ontheemden uit Oekraïne afloopt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief opvang Oekraine

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast gaat hij in op het rapport 'Comment on what will happen when the temporary protection scheme for refugees from the war in Ukraine ends' van de Commissie Meijers. Hij stuurt het rapport mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Verzamelbrief Opvang Oekraine 29 september 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op