Zoekresultaten  1-20 van de 810 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Beslisnota bij Antwoorden vragen avondklok

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen avondklok

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van antoworden op eerdere vragen van de Eerste Kamer van 8 juni 2023 over de avondklok. De Eerste Kamerfractie van de Partij Voor de Vrijheid (PVV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over long covid bij de politie

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Zoveel kost postcovid de maatschappij (en de patiënt zelf)' en het relaas van een politieagent in dat artikel. De Tweede Kamerleden Mutluer en Bushoff (beiden PvdA) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden schriftelijke vragen over de toezegging onderzoek effectiviteit avondklok

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de effectiviteit van de avondklok tijdens de coronaperiode. De Eerste Kamerfractie van de PVV had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herijking stelsel compensatie slachtoffers van een strafbaar feit

  De nota bevat een advies van de advies van de stuurgroep Stelsel compensatie slachtoffers van een strafbaar feit (SCS) aan de minister voor Rechtsbescherming. Aanleiding was het rapport van de Commissie Donner over een stelsel voor vergoeding en tegemoetkoming in schade van slachtoffers van strafbare feiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herijking stelsel compensatie slachtoffers van een strafbaar feit

  De nota bevat een advies van de advies van de stuurgroep Stelsel compensatie slachtoffers van een strafbaar feit (SCS) aan de minister voor Rechtsbescherming. Aanleiding was het rapport van de Commissie Donner over een stelsel voor vergoeding en tegemoetkoming in schade van slachtoffers van strafbare feiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Beleidsreactie rapport Adviescollege onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over achterstallige coronaboetes

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Nog duizenden coronaboetes wachten op beoordeling, maar OM wil niet seponeren'. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op vraag naar aanleiding van de voorhang 17e verlengingsbesluit tijdelijke COVID 19 voorzieningen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op vraag naar aanleiding van de voorhang 17e verlengingsbesluit tijdelijke COVID 19 voorzieningen (PDF | 2 pagina's | 154 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op vraag naar aanleiding van de voorhang 17e verlengingsbesluit tijdelijke COVID 19 voorzieningen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op een vraag naar aanleiding van het ontwerpbesluit voor de 17e verlenging van enkele tijdelijke maatregelen op grond van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie enVeiligheid. De vaste Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (jenV) had de vraag op 28 maart 2023 per brief gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp 17e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID 19

  Het besluit gaat over wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen in verband met de uitbraak van COVID-19. Ontwerp 17e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID 19 (PDF | 4 pagina's | 198 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorhang 17e verlengingsbesluit tijdelijke COVID 19 voorzieningen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het ontwerp van een koninklijk besluit voor verlenging van een aantal tijdelijke maatregelen tijdens de COVID-19-crisis. Hij gaat daarbij in op de voorhangprocedure. Kamerbrief over voorhang 17e verlengingsbesluit tijdelijke COVID 19 voorzieningen (PDF | 1 pagina | 156 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden op de schriftelijke vragen over toezegging avondklok

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op de schriftelijke vragen over toezegging avondklok (PDF | 3 pagina's | 143 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij 17e verlenging tijdelijke voorzieningen COVID 19

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij 17e verlenging tijdelijke voorzieningen COVID 19 (PDF | 4 pagina's | 226 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de toezegging onderzoek effectiviteit avondklok

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over het onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zou uitvoeren naar de effectiviteit van de avondklok tijdens de coronapandemie. Het Eerste Kamerlid Van Hattem (PVV) had de vragen gesteld. Antwoorden Kamervragen over de toezegging onderzoek effectiviteit avondklok (PDF | 3 pagina's | 177 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over afdoening toezegging door voormalig minister van JenV over de avondklok

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Eerste Kamer over de onderzoeken die de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zouden uitvoeren naar de effectiviteit van de avondklok tijdens de coronapandemie. De voormalige minister van Justitie en Veiligheid (JenV) had hierover toezeggingen gedaan in 2021. Kamerbrief over afdoening toezegging door voormalig minister van JenV over de avondklok (PDF | 2 pagina's | 128 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reikwijdte van het recht van amendement

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Eerste Kamer over de reikwijdte van het in artikel 84 Grondwet aan de Tweede Kamer toegekende recht van amendement in relatie tot de grondwetsgeschiedenis. Kamerbrief over reikwijdte van het recht van amendement (PDF | 7 pagina's | 206 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over reikwijdte van het recht van amendement

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over reikwijdte van het recht van amendement (PDF | 2 pagina's | 153 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Selectielijst JenV en afbakeningsdocument Hotspot COVID 19

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Selectielijst JenV en afbakeningsdocument Hotspot COVID 19 (PDF | 3 pagina's | 96 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op