Zoekresultaten  1-20 van de 882 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Justitie en Veiligheid - Organisatiegegevens

 • Kamerbrief bij Interim auditrapport JenV 2023 Auditdienst Rijk

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer het interim-auditrapport JenV 2023 van de Auditdienst Rijk (ADR) over het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Zij geeft een korte toelichting.

 • Interim auditrapport 2023 JenV 2023

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). In het rapport beschrijft de ADR de stand van zaken van de bevindingen uit 2022 en signaleert zij risico’s en ontwikkelingen in 2023 waar aandacht voor nodig is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris JenV vdBurg

  Besluit van de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) van 30 november 2023. Het besluit bevat de bekendmaking van de taak van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Besluit taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer het aangepaste besluit taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (JenV).

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij Interim auditrapport JenV 2023 Auditdienst Rijk

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij bij Besluit taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvraagformulier Specifieke uitkering (SPUK) Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Met dit formulier kunnen gemeentes  een aanvraag indienen voor een specifieke uitkering (SPUK).  De overheid stelt € 2 miljoen beschikbaar voor het nemen van lokale en meer kleinschalige maatregelen. om overlast van sommige asielzoekers tegen te gaan. Het volledig ingevulde formulier met de benodigde (elektronische of natte) parafen en eventuele bijlagen kunt u mailen naar subsidieportaal@minjenv.nl . Voor vragen over uw aanvraag kunt u ons ook mailen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de Nederlandse positie ten aanzien van de SLAPPs richtlijn

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de Nederlandse positie ten aanzien van de SLAPPs richtlijn

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het onderzoek 'Shutting out criticism: how SLAPPS threaten European democracy' door de Coalition Against SLAPPS in Europe (CASE). Het Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over integriteit bij de politie

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Integriteit is bij de politie geen prioriteit, blijkt uit onderzoek'. Het Tweede Kamerlid Van Der Werf (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang - Klachtenprocedure voor ontheemden (met formulier)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief overlast in de gemeente opvanglocatie (GOO)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het handelingsperspectief bevat voorbeelden van het huishoudelijk reglement en van maatregelen bij overtreding, evenals een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties. Een vierde onderdeel van het handelingsperspectief is een klachtenprocedure voor ontheemden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief overlast in de gemeente opvanglocatie (GOO)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het handelingsperspectief bevat voorbeelden van het huishoudelijk reglement en van maatregelen bij overtreding, evenals een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties. Een vierde onderdeel van het handelingsperspectief is een klachtenprocedure voor ontheemden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat ambtenaar meerdere rapporten over beveiliging DigiD-aansluiting vervalste

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Ambtenaar vervalste meerdere rapporten over beveiliging DigiD-aansluiting'. De Tweede Kamerleden Rahimi en Ellian (beiden VVD) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over actualisering informatie rond signaleringen

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over het dossier (internationale) signaleringen. Zij doet dit naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Dit verzoek ging over inzage in documenten over het delen van persoonsgegevens met de Verenigde Staten (VS) op het gebied van terrorisme in de periode 2012-2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over actualisering informatie rond signaleringen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Integriteit, discriminatie en racisme

  Bijlage bij het 1e halfjaarbericht Politie 2023. De bijlage geeft een overzicht van de stand van zaken rondom de thema’s integriteit, discriminatie en racisme bij de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang - Klachtenprocedure met formulier voor ontheemden (Порядок подання скарг переміщеними особами)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op