Zoekresultaten  1-10 van de 15.997 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Kamerbrief over onderzoek naar waterbedeffecten van arbeidsmarktbeleid

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de waterbedeffecten van het arbeidsmarktbeleid. De minister stuurt het onderzoek naar waterbedeffecten van arbeidsmarktbeleid mee als bijlage van deze Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Denklijn Personenregister Kinderopvang - mei 2023

  Het personenregister is een register waarin iedereen die werkzaam is (of wil zijn) in de kinderopvang, zich moet inschrijven. Iedereen die is ingeschreven in het register, wordt continu gescreend. Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken of mensen die in dit register staan nieuwe strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem op hun naam hebben gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvraagformulier VOG RP

  Aanvraagformulier rechtspersoon als houder van een kinderopvangorganisatie of gastouderbureau.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over sociale verzekeringspremies in de binnenvaart

  Minister Van Gennip (SZW) geeft, mede namens de staatssecretaris van Financiën Fiscaliteit en Belastingdienst, antwoord op vragen over sociale verzekeringspremies in de binnenvaart. Het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

  Verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 en 4 mei te Stockholm. Het bevat ook een terugkoppeling over de Coreper-vergadering over de herziening van Verordening 883/2004 (coördinatie van de socialezekerheidsstelsels) en een reactie op de motie van het Tweede Kamerlid Amhaouch over het in beeld brengen van de behoefte, kansen en bedreigingen omtrent praktisch en technisch geschoold personeel in Europa.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Verslag Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt het verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 en 4 mei te Stockholm. Het is ook een terugkoppeling over de Coreper-vergadering over de herziening van Verordening 883/2004 (coördinatie van de socialezekerheidsstelsels) en een reactie op de motie van het Tweede Kamerlid Amhaouch over het in beeld brengen van de behoefte, kansen en bedreigingen omtrent praktisch en technisch geschoold personeel in Europa. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer verzonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Kamervragen over sociale verzekeringspremies in de binnenvaart

  Minister Van Gennip (SZW) geeft, mede namens de staatssecretaris van Financiën Fiscaliteit en Belastingdienst, antwoord op Kamervragen over sociale verzekeringspremies in de binnenvaart. Het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief op Kamervragen over waardevast minimumloon

  Minister Van Gennip (SZW) meldt dat de antwoorden op vragen over een waardevast minimumloon later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 12 mei 2023, houdende vaststelling van het tijdstip als bedoeld in artikel 48n, eerste lid, van de Politiewet 2012, artikel 12q, negende lid, van de Wet ambtenaren defensie, artikel VIIIA, eerste en derde lid, van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en artikel 104, eerste lid, van de Ziektewet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over gezinnen die leven van inkomen onder niveau bijstandsuitkering

  De ministers Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), Van Gennip (SZW) en de staatssecretarissen Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en De Vries (Toeslagen en Douane) geven antwoord op vragen over gezinnen die leven van inkomen onder niveau bijstandsuitkering. Het Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op