Zoekresultaten  1-10 van de 10.001 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief Herziene Code Pensioenfondsen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de Herziene Code Pensioenfondsen. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief ontvangen.

 • Kamerbrief uitspraak Raad van State over 24-weken-eis

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitspraak van de Raad van State dat de 24-weken-eis in strijd is met Europese regels. De 24-weken-eis stelt dat asielzoekers maximaal 24 weken in een periode van 52 weken mogen werken.

 • Kamerbrief verschillen belastingdruk werkenden en niet-werkenden met IVA-uitkering

  Minister Van Gennip (SZW) reageert op een brief met zorgen over de verschillen in belastingdruk tussen werkenden en niet-werkenden die een IVA-uitkering ontvangen. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.

 • Kamerbrief over benoeming Regeringscommissaris transitie pensioenen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Eerste Kamer over de aanstelling van een Regeringscommissaris transitie pensioenen. De Regeringscommissaris zal tijdens de pensioentransitie een onafhankelijk oordeel vormen over de voortgang van de transitie.

 • Antwoorden op Kamervragen over aanvullende randvoorwaarde over het invaren van pensioenen in coronaherstelfonds

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over een aanvullende randvoorwaarde over het invaren van pensioenen in het coronaherstelfonds. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Omtzigt (Omtzigt).

 • Kamerbrief over stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over loonkostenvoordeel oudere werknemer. Werkgevers ontvangen een tegemoetkoming wanneer zij oudere werknemers vanuit een uitkering in dienst nemen. Deze regeling wordt per 2026 afgeschaft vanwege de beperkte doeltreffendheid.

 • Kamerbrief overwerkbonus voor deeltijdwerkers

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheid voor het uitbetalen van een meerurenbonus voor deeltijders die meer uren werken dan waarin hun contract voorziet.

 • Kamerbrief kwijtschelding lokale belastingen bij Wajong-uitkering

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) reageert op de brief van de Nationale ombudsman over personen met een Wajong-uitkering waarvoor niet langer de lokale belastingen worden kwijtgescholden. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.

 • Kamerbrief over evaluatie convenant Landelijke Stuurgroep Interventieteams

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de evaluatie van het convenant Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI).

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift brief minister Schouten aan gemeente Helmond over vergoeding kosten energietoeslag

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan de gemeente Helmond over de vergoeding van de kosten voor de energietoeslag.