Zoekresultaten  1-10 van de 1.570 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Landenanalyse Sociaal Minimum SEO Economisch Onderzoek

  Dit onderzoeksrapport beschrijft het sociaal minimum in vijf Europese landen: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat in op de relevante sociale zekerheidsregelingen en de prestaties van het sociale zekerheidsstelsel met betrekking tot armoede.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een zeker bestaan; Naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum (Rapport II)

  Dit tweede rapport gaat over de systematiek van het stelsel van het sociaal minimum.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten

  Rapport over ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid voor de arbeidstoeleiding, inburgering en participatie van inburgeringsplichtigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Procesevaluatie Expeditieregeling

  Dit rapport evalueert de in mei 2023 geïntroduceerde tijdelijke subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies, ook wel de Expeditieregeling genoemd. Deze regeling heeft als doel de inzet van interventies, werkwijzen en methodieken gericht op Duurzame Inzetbaarheid (DI) en Leven Lang Ontwikkelen (LLO) te stimuleren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Faciliteiten voor vakbondswerk; cao-onderzoek 2022

  De resultaten van het onderzoek naar cao-afspraken over faciliteiten voor vakbondswerk. Het gaat om faciliteren in brede zin, zoals het ter beschikking stellen van een vergaderruimte, het verlenen van verlof voor vakbondsleden om scholing te volgen of toegang van externe vakbondsmedewerkers tot bijvoorbeeld de kantine.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025

  Rapportage over de voortgang van verschillende grote trajecten op het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie, het bevorderen van gelijkwaardige kansen en op bewustwording rond diversiteit en inclusie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Technische verantwoording DAPM0967 - Analyse Belastingdienst

  Het doel van deze analyse is om in kaart te brengen hoeveel alleenverdieners-huishoudens er mogelijk een besteedbaar inkomen hebben dat lager is dan het besteedbaar inkomen van een bijstandspaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ‘Minder te besteden dan in de bijstand?’ - Analyse Belastingdienst

  Analyse voor het in kaart brengen van de alleenverdienersproblematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede tussenrapportage handhaving op Schiphol

  Tweede tussenrapportage over de handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie op Schiphol, met de actuele stand van zaken over de fysieke belasting bij de bagageafhandeling en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flitspeiling mei en juli 2023 over komst en integratie vluchtelingen Oekraïne - Eerste rapport impact en draagvlak opvang Oekra_ners mei 2023_def.pdf

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. In dat kader hebben mensen in mei en juli 2023 een vragenlijst ingevuld over de houding van Nederlanders tegenover de komst en de integratie van vluchtelingen uit Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op