Zoekresultaten  1-10 van de 1.654 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Maatwerk in scholing en ontwikkeling

  Dit is de tweede tussenrapportage van de evaluatie van de subsidieregeling voor sectoraal maatwerk binnen het crisisprogramma Nederland leert door.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Wet Toekomst Pensioenen

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne Wet Toekomst Pensioenen. De primaire doelstelling is dat mensen aangeven: ‘Pensioen is goed geregeld in Nederland’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publieksmonitor pensioenen kwartaal 4 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De markt voor kinderopvang

  Dit is een onderzoek naar de markt voor kinderopvang. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is de omvang en invloed van private equity binnen de sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Maatregelen Marktwerking Kinderopvang

  Rapport over de voor- en nadelen en neveneffecten van mogelijke maatregelen in de kinderopvang die ingrijpen op de marktwerking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publieksmonitor pensioenen

  De publieksmonitor pensioenen heeft als doel om doorlopend het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in het pensioenstelsel inzichtelijk te maken. Hierbij ligt primair de nadruk op het meten van vertrouwen in het stelsel en de partijen daarachter, en secundair op het meten van basiskennis over en gedrag ten aanzien van pensioenen.

 • Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2021–2022

  Het UWV brengt in dit rapport de duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak in kaart. Het rapport is daarmee de voortzetting van 4 eerdere UWV-rapportages 'Duurzaamheid van banen binnen de banenafspraak' die zijn aangeboden aan de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ketenarchitectuur Inburgering versie 2 .1

  Het document Ketenarchitectuur inburgering versie 2.1 beschrijft de samenhang, kaders en uitgangspunten voor de informatievoorziening voor de inburgeringsketen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herijking Werk aan Uitvoering

  Met deze herijking wordt ingezet op een nieuwe fase van WaU om gerichter, stap-voor-stap, impact te hebben op de dienstverlening. Dit wordt gedaan door ingezette veranderingen verder door te zetten en uit te bouwen in de verschillende domeinen. En door gezamenlijk op specifieke – voor de publieke dienstverlening essentiële – thema’s versneld aan oplossingen te werken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage 2023 Werk aan Uitvoering

  In deze voortgangsrapportage staan de stappen die de WaU-beweging in 2023 heeft gezet in de verbetering van de publieke dienstverlening centraal. Dit wordt toegelicht aan de hand van de volgende thema’s van WaU: toekomstbestendige dienstverlening, versnelling van de digitale agenda, begrijpelijke en uitvoerbare wetgeving, samenwerking in de ambtelijke sturingsdriehoek, vergroten statuur en aantrekkelijkheid van de uitvoering en de rol van de politiek.

  Bekijk document gepubliceerd op