Zoekresultaten  1-10 van de 1.565 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Faciliteiten voor vakbondswerk; cao-onderzoek 2022

  De resultaten van het onderzoek naar cao-afspraken over faciliteiten voor vakbondswerk. Het gaat om faciliteren in brede zin, zoals het ter beschikking stellen van een vergaderruimte, het verlenen van verlof voor vakbondsleden om scholing te volgen of toegang van externe vakbondsmedewerkers tot bijvoorbeeld de kantine.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025

  Rapportage over de voortgang van verschillende grote trajecten op het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie, het bevorderen van gelijkwaardige kansen en op bewustwording rond diversiteit en inclusie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Technische verantwoording DAPM0967 - Analyse Belastingdienst

  Het doel van deze analyse is om in kaart te brengen hoeveel alleenverdieners-huishoudens er mogelijk een besteedbaar inkomen hebben dat lager is dan het besteedbaar inkomen van een bijstandspaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ‘Minder te besteden dan in de bijstand?’ - Analyse Belastingdienst

  Analyse voor het in kaart brengen van de alleenverdienersproblematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede tussenrapportage handhaving op Schiphol

  Tweede tussenrapportage over de handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie op Schiphol, met de actuele stand van zaken over de fysieke belasting bij de bagageafhandeling en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flitspeiling mei en juli 2023 over komst en integratie vluchtelingen Oekraïne - Tweede rapport impact en draagvlak opvang Oekra_ners juli 2023_def.pdf

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. In dat kader hebben mensen in mei en juli 2023 een vragenlijst ingevuld over de houding van Nederlanders tegenover de komst en de integratie van vluchtelingen uit Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flitspeiling mei en juli 2023 over komst en integratie vluchtelingen Oekraïne - Eerste rapport impact en draagvlak opvang Oekra_ners mei 2023_def.pdf

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. In dat kader hebben mensen in mei en juli 2023 een vragenlijst ingevuld over de houding van Nederlanders tegenover de komst en de integratie van vluchtelingen uit Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flitspeiling mei en juli 2023 over komst en integratie vluchtelingen Oekraïne

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. In dat kader hebben mensen in mei en juli 2023 een vragenlijst ingevuld over de houding van Nederlanders tegenover de komst en de integratie van vluchtelingen uit Oekraïne.

 • Onderzoek uitvoering Uniforme loonwaardemethode

  De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de uniforme loonwaardemethode (ULM). Deze is op 1 juli 2021 ingevoerd als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen uit het Breed Offensief. Dat pakket is bedoeld om belemmeringen weg te nemen voor het in dienst nemen van werknemers met een arbeidsbeperking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Procesevaluatie NL Leert door

  In het kader van de overkoepelende evaluatie van het crisisprogramma NL leert door is er onderzoek gedaan naar de implementatie en totstandkoming van de drie regelingen die onder het programma vallen, met daarbij een overzicht van de succesfactoren en verbeterpunten. De regelingen zijn binnen een korte tijd ontworpen en ondanks een snelle implementatie zijn de meeste deelnemers tevreden over de regelingen. Wel kan worden vastgesteld dat het gratis aanbieden van hulp en ondersteuning zorgt voor minder prikkels bij deelnemers om de trajecten daadwerkelijk ook af te ronden.

  Bekijk document gepubliceerd op