Zoekresultaten  1-20 van de 1.598 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Resultaten onderzoek naar gebruikservaring pensioenduidelijkheid.nl

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de gebruikservaring van de website penisoenduidelijkheid.nl. Het onderzoek werd uitgevoerd onder Nederlandse burgers in verschillende leeftijdsgroepen. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de website verder te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten kort lopend onderzoek actuele SZW thema’s

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderweg naar een toekomstbestendige LSI - Evaluatie LSI-convenant

  Rapport over het evalueren van de werking en uitvoering van het convenant Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) in de periode 2017-2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets Belastingdienst bij wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

  De Belastingdienst heeft de uitvoerbaarheid beoordeeld van het wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets Belastingdienst verplichte certificering voor ter beschikking stellen van arbeidskrachten

  De Belastingdienst heeft de uitvoerbaarheid beoordeeld van het voorstel voor een verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publieksmonitor pensioenen kwartaal 3 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbeidstoeleiding over de grens: ideeën voor de Nederlandse context

  Een studie naar buitenlandse interventies gericht op arbeidstoeleiding van personen met een migratieachtergrond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Niet-gebruik van het loonkostenvoordeel

  Rapport over het aanvragen en wel of niet gebruiken door werkgevers van het loonkostenvoordeel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Mededeling Demografie Toolbox

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling van het arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS)

  Tussenrapport van de Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) met een probleemanalyse van het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De beoordeling van het arbeidsongeschiktheidsstelsel

  Tussenrapport van de Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) met een probleemanalyse van het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabellen geëxporteerde uitkeringen over het jaar 2022

  Cijfers over geëxporteerde uitkeringen in 2022. Bij elke uitkering staat per land hoeveel mensen de uitkering kregen en om welk totaalbedrag het gaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een waardig bestaan

  Advies van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland over de hoogte en de systematiek voor een sociaal minimum voor Caribisch Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie sociaal-medische centra

  Dit rapport geeft inzicht in de prestaties van de 9 proeftuinen met sociaal-medische centra bij UWV. Het gaat om de prestaties op 4 gebieden: de hoeveelheid dienstverlening, de medewerkerstevredenheid, de cliënttevredenheid en de kwaliteit van de dienstverlening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor arbeidsongevallen 2022

  De Monitor Arbeidsongevallen is beschrijvend van aard en verschijnt jaarlijks. In de rapportage worden, naast de jaarlijkse ongevallencijfers, specifieke onderwerpen uitgelicht. Dit jaar betreft het 1 doelgroep (stagiairs en studenten) en 1 ongevalstype (ongevallen met gevaarlijke stoffen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De komende certificeringsplicht voor uitleners. Aantal te verwachten aanvragen en verschillen tussen groepen uitleners

  Dit onderzoek probeert meer zicht te krijgen op het aantal uitleners dat naar verwachting een toelating zal aanvragen als het wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aangenomen wordt. Uitleners zijn ondernemingen en rechtspersonen die arbeidskrachten ter beschikking stellen, bijvoorbeeld uitzendbureaus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Knelpunten bij arbeidsongeschiktheid: Hoe vaak komen deze voor?

  Onderzoek naar de omvang van groepen in de samenleving die mogelijk te maken krijgen met hardheden met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidsstelsel in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdrapport Verdeling bijstandsbudgetten 2024

  Rapport over de verdeling van de bijstandsbudgetten voor 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een zeker bestaan; Naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum (Rapport II)

  Dit tweede rapport gaat over de systematiek van het stelsel van het sociaal minimum.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landenanalyse Sociaal Minimum SEO Economisch Onderzoek

  Dit onderzoeksrapport beschrijft het sociaal minimum in vijf Europese landen: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat in op de relevante sociale zekerheidsregelingen en de prestaties van het sociale zekerheidsstelsel met betrekking tot armoede.

  Bekijk document gepubliceerd op