Zoekresultaten  1-10 van de 23.565 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Lijst van documenten bij besluit op Woo-verzoek over (DG/SG-)werkgroep Ongekend Onrecht

  Lijst van documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over stukken van de (DG/SG-)werkgroep Ongekend Onrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over stukken (DG/SG-)werkgroep Ongekend Onrecht

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over stukken van de (DG/SG-)werkgroep Ongekend Onrecht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018

  Minister Van Weyenberg (Financiën) informeert de Tweede Kamer over het uitstellen van de evaluatie van de Wet toezicht trustkantoren 2018 met 2 jaar.

 • Nieuw vandaag

  Documenten bij besluit op Woo-verzoek over stukken (DG/SG-)werkgroep Ongekend Onrecht

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over stukken van de (DG/SG-)werkgroep Ongekend Onrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij besluit op Woo-verzoek over massaal bezwaar plus box 3

  Openbaar gemaakte documenten bij besluit op een verzoek om informatie over massaal bezwaar plus box 3.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij besluit Woo-verzoek contacten voormalig ministers van Financiën

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over contact tussen bepaalde personen en toenmalig ministers van Financiën Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag over de toeslagenaffaire. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over massaal bezwaar plus box 3

  Besluit op een verzoek om informatie over massaal bezwaar plus box 3. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Burgerperspectief op vroegsignalering (fase 2)

  De Belastingdienst wil burgers die dat nodig hebben tijdig passende aandacht en ondersteuning bieden door middel van vroegsignalering. Daarom vindt onderzoek plaats of een signaalmodel - waarbij de Belastingdienst vanuit eigen kennis en systemen burgers herkent die in de problemen dreigen te komen - een passende oplossing hiervoor zou kunnen zijn. Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de beoordeling van de communicatiemiddelen voor aanpak van vroegsignalering via het signaalmodel. Het doel van het onderzoek is om inzicht krijgen in het begrip en de waardering van de ontwikkelde communicatiemiddelen (brief en telefoongesprek in meerdere varianten) en om met deze input de middelen verder te volmaken.

 • Herhaalmeting Evaluatie Steunpunten Belastingdienst 2023 (najaar 2023)

  Steunpunten zijn fysieke balies van de Belastingdienst waar burgers terecht kunnen voor persoonlijke dienstverlening. In 2022 is de 1e effectmeting uitgevoerd om de beleving van bezoekers en medewerkers van de steunpunten in kaart te brengen. Ook is vastgelegd dat het onderzoek na ongeveer een jaar herhaald diende te worden om ontwikkelingen in de tijd in kaart te brengen. Dit rapport bevat de resultaten van de herhaalmeting. Het doel was om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de steunpunten vanuit het burger- en medewerkersperspectief, en in de ontwikkeling van de beleving van burgers en medewerkers ten opzichte van 2022.