Zoekresultaten  1-20 van de 18.282 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Nazending beslisnota's bij de Kamerbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak Stagediscriminatie voor mbo-scholen

  De checklist en de toolbox zijn ontwikkeld voor mbo-scholen om hen te ondersteunen in het ontwikkelen van een aanpak tegen stagediscriminatie, op basis van de afspraken in het stagepact MBO 2023-2027. De toolbox is een overzicht met effectieve interventies, tips en voorbeelden.

 • Aanpak Stagediscriminatie voor mbo-scholen - Toolbox voor mbo-scholen voor aanpak stagediscriminatie

  De checklist en de toolbox zijn ontwikkeld voor mbo-scholen om hen te ondersteunen in het ontwikkelen van een aanpak tegen stagediscriminatie, op basis van de afspraken in het stagepact MBO 2023-2027. De toolbox is een overzicht met effectieve interventies, tips en voorbeelden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak Stagediscriminatie voor mbo-scholen - Checklist voor mbo-scholen voor aanpak stagediscriminatie

  De checklist en de toolbox zijn ontwikkeld voor mbo-scholen om hen te ondersteunen in het ontwikkelen van een aanpak tegen stagediscriminatie, op basis van de afspraken in het stagepact MBO 2023-2027. De toolbox is een overzicht met effectieve interventies, tips en voorbeelden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over afschrift van de adviesaanvraag over de vernieuwing van het cultuurbestel na 2029

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 14 maart 2023. Deze ging over het afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de vernieuwing van het cultuurbestel na 2029. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over evaluatie Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2022. Hij stuurt het rapport mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport onderzoek diversiteit en inclusie in de AV-sector

  Staatssecretaris Uslu (OCW) biedt het eindrapport van het onderzoek naar diversiteit en inclusie in de audiovisuele-sector aan met de titel “Je kunt niet zijn wat je niet kunt zien”. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over het aanpassen van boeken

  Staatssecretaris Uslu (OCW) stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over het aanpassen van boeken. De Tweede Kamerleden Eerdmans en Pouw-Verweij (beiden JA21) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Voortgangsrapportage over persvrijheid en persveiligheid

  Staatssecretaris Uslu (OCW) en minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) schetsen een beeld van de staat van de persvrijheid en persveiligheid in Nederland aan de hand van recent uitgebrachte rapporten. Verder geven we de stand van zaken van de maatregelen die in juni 2022 zijn aangekondigd en een toelichting bij enkele relevante ontwikkelingen in het lopende beleid die aan de persvrijheid en persveiligheid raken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht over muziekles

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over het bericht 'En weer is een muziekschool failliet gegaan. Wie kan er nog naar muziekles'. Het Tweede Kamerlid Mohandis (PvdA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering moties over de emancipatie van mensen met een beperking

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeren de Tweede Kamer over de uitvoering van 2  aangenomen moties uit het wetgevingsoverleg Emancipatiebeleid van 5 december 2022. De moties gaan over het monitoren van de emancipatie van mensen met een beperking en het instellen van een burgerberaad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over rapport EP over academische vrijheid

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het rapport 'State of play of academic freedom in the EU Member. States Overview of de facto trends and developments'. Het is een rapport van het Europees Parlement (EP). Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks) had de vragen gesteld. Het rapport zit als bijlage bij de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de aanpak voor kwaliteitsverbetering en zelfregulering bij informele onderwijsinstellingen en hun vertegenwoordigers. Hij bespreekt daarbij de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers die in het informeel onderwijs werken met kinderen. Ook gaat hij in op de resultaten van een verkenning over toezicht op informeel onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op nadere vragen over herinvoeringbasisbeurs en tegemoetkoming studenten zonder basisbeurs

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van zijn Kamerbrief van 14 april 2023. Deze ging over zijn reactie op vervolgvragen over de herinvoering van de basisbeurs en de tegemoetkoming voor huidige studenten zonder basisbeurs. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over openbaarmaking rapporten herstelonderzoek kwaliteit Cornelius Haga Lyceum

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen rondom de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO). SIO is het bevoegd gezag van het Cornelius Haga Lyceum (CHL). Aanleiding is de openbaarmaking van 2 rapporten over het herstelonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs in het 1e kwartaal van 2023 bij het schoolbestuur en op de school.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief over meer maatwerk in de uitvoering van de studiefinanciering

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de maatregelen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor de toepassing van maatwerk bij de uitvoering van de studiefinanciering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op amendementen Nederlandse productue en motie wetsvoorstel investeringsverplichting

  Staatssecretaris Uslu (OCW) reageert op 2 amendementen en een motie van Tweede Kamerleden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief over meer maatwerk in de uitvoering van de studiefinanciering

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de maatregelen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor de toepassing van maatwerk bij de uitvoering van de studiefinanciering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten OCW april 2023

  Dit document bevat de bestuurskosten die in april 2023 zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op amendementen Nederlandse productue en motie wetsvoorstel investeringsverplichting

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op