Zoekresultaten  1-10 van de 11.311 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Antwoorden vragen over geannoteerde agenda informele EPSCO-Raad 27 februari 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over de geannoteerde agenda van de informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO-Raad) gendergelijkheid van 27 februari 2024. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Daarnaast gingen de vragen over de Kamerbrief over het verslag van de informele EPSCO-Raad voor het onderdeel sociaal beleid van 24 november 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift adviesaanvraag Raad voor Cultuur

  Staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de aanvragen voor de basisinfrastructuur 2025-2028.

 • Reactie op vragen vaste commissie van onderwijs, Cultuur en wetenschap over Lerarenstrategie

 • Antwoorden op vragen over Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) geven antwoorden op vragen naar aanleiding van een Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort. De vaste Tweede Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

 • Antwoorden op Kamervragen over bijeenkomsten met ambtenaren naar aanleiding van de verkiezingsuitslag OCW

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoord op vragen over bijeenkomsten met ambtenaren naar aanleiding van de verkiezingsuitslag van 22 november 2023. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) heeft de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over vierlandenoverleg OCW november 2023

  Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over het jaarlijkse Ministerieel Vierlandenoverleg (M4LO) tussen de ministers van onderwijs, cultuur en wetenschap van de 4 landen binnen het Koninkrijk .

 • Antwoorden nadere vragen over voortgang beleidsagenda informeel onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van haar antwoordbrief van 22 december 2023. In deze brief gaf zij antwoorden op vragen over de voortgang van de beleidsagenda voor het informeel onderwijs. De Eerste Kamerfracties van de PVV en JA21 hadden de vragen gesteld.

 • Uitstelbrief antwoorden vragen Reparatiewet OCW 20##

  Minister Dijkgraaf (OCW) stelt de toezending uit van de antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20##. Het wetsvoorstel gaat over de wijziging van wetten in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen. Het gaat met name over wetsvoorstellen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap.

 • Kamerbrief over voortgang Einstein Telescope

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen over de mogelijke komst van de Einstein Telescope naar de Euregio Maas-Rijn (EMR-regio). De Einstein Telescope is een ondergronds observatorium voor het onderzoeken van zwaartekrachtgolven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering motie Teunissen over deel budget voor BPRC voor proefdiervrij onderzoek

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Teunissen (Partij voor de Dieren). De motie verzoekt de regering om een jaarlijks toenemend deel van het onderzoeksbudget voor het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) te bestemmen voor proefdiervrije onderzoeksmethoden en testmethoden.

  Bekijk document gepubliceerd op