Zoekresultaten  1-20 van de 11.014 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kamerbrief over uitvoering nieuw beleid OCW-begroting 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de gevolgen van het uitstellen van de behandeling van de begroting 2024 voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) tot na het verkiezingsreces. Zij doen dit op verzoek van het Tweede Kamerlid  Dassen (Volt).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Joodse studenten zich onveilig en ongewenst voelen op de UvA

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat Joodse studenten zich onveilig en ongewenst voelen op de Universiteit van Amsterdam (UvA). De Tweede Kamerleden Beertema (PVV), Pouw-Verweij (JA21) en Bisschop (SGP) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat mbo’er vaak lang en onbetaald stage loopt

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Mbo’er loopt vaak lang en onbetaald stage'. Het Tweede Kamerlid Kwint (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de hoogte van het collegegeld voor Oekraïense studenten

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over de hoogte van het instellingscollegegeld voor Oekraïense studenten. Onder meer naar aanleiding van het videogesprek tussen president Zelensky en studenten in Nederland, waaronder veel studenten uit Oekraïne. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks)) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over huisvestingsstelsel Rijksmusea vanaf 1 januari 2024

  Staatssecretaris Uslu (OcW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluatie van de pilot voor de financiering van het huisvestingsbeleid voor Rijksmusea. Deze liep van 2017 tot 2023. Zij stuurt het evaluatierapport mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over wijziging begrotingsstaten OCW 2023 in verband met met de suppletoire begrotingen Prinsjesdag 2023

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs), minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) geven antwoorden op schriftelijke vragen over de Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De wijziging hangt samen met de suppletoire begroting Prinsjesdag 2023. De vaste Twede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen over wijziging begrotingsstaten OCW 2023 in verband met met de suppletoire begrotingen Prinsjesdag 2023

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs), minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op schriftelijke vragen over de Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De wijziging hangt samen met de suppletoire begroting Prinsjesdag 2023. De vaste Twede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptkerndoelen Nederlands en toelichtingsdocument

  Rapport van het landelijk expertisecentrum voor curriculum (SLO). Het rapport geeft een toelichting op het concept van de nieuwe kerndoelen voor Nederlands.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over nieuwe conceptkerndoelen Nederlands en Rekenen-Wiskunde

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe conceptkerndoelen van het landelijk expertisecentrum voor curriculum (SLO) voor Nederlands en Rekenen/Wiskunde. Zij stuurt de conceptdoelen mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde

  Rapport van het landelijk expertisecentrum voor curriculum (SLO). Het rapport bvat het concept van de nieuwe kerndoelen voor Nederlands en Rekenen/Wiskunde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie 4e deeladvies PPJ

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer het 4e advies van het Platform Perspectief Jongeren (PPJ). Zij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptkerndoelen rekenen en wiskunde en toelichtingsdocument

  Rapport van het landelijk expertisecentrum voor curriculum (SLO). Het rapport geeft een toelichting op het concept van de nieuwe kerndoelen voor rekenen en wiskunde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het vertraagd openbaar maken van kijkcijfers

  Staatssecretaris Uslu (OCW) beantwoordt vragen over het vertraagd openbaar maken van kijkcijfers. De vragen zijn van het Kamerlid Pim van Strien (VVD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op petitie sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs)  stuurt de Tweede Kamer een reactie op de petitie 'Neem sociale en emotionele vaardigheden op in het curriculum'. Deze is aan de Tweede Kamer aangeboden door verschillende  jongerenorganisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Procesbrief Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Van Gennip (SZW) sturen de Tweede Kamer een procesbrief over acties en brieven in het kader van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het gaat om de jaren 2023 en 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over inzet middelen urgente restauraties grote monumenten

  Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over het budget dat zij samen met provincies en gemeenten beschikbaar stelt voor urgente restauraties van grote monumenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over carnaval en de afnameperiode van de doorstroomtoets

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) over de viering van carnaval en de planning van de doorstroomtoets. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had hierom verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over aanscherpingen particulier en thuisonderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over de Kamerbrief van 19 juni 2023. De brief ging over aanscherpingen op het vlak van particulier onderwijs en thuisonderwijs. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten Woo-verzoek art. 23 Grondwet en advies Onderwijsraad

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over het 2e deelbesluit op een verzoek op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Het verzoek houdt verband met de discussie rondom artikel 23 Grondwet en het advies 'Grenzen stellen, ruimte laten' van de Onderwijsraad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift antwoord op brief OV-NL en DOVA over vergoeding reisvoorziening studenten

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn antwoord op de brief van OV-NL en het Samenwerkingsverband van decentrale ov-autoriteiten (DOVA). De brief ging over de vergoeding voor de studentenreisvoorziening.

  Bekijk document gepubliceerd op