Zoekresultaten  1-10 van de 10.987 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Antwoorden vragen so geannoteerde Agenda Informele Raad Cultuur september 2023

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op vragen over de geannoteerde Agenda Informele Raad Cultuur van 26 september 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 5 september 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen so geannoteerde Agenda Informele Raad Cultuur september 2023

  Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de geannoteerde Agenda Informele Raad Cultuur van 26 september 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 5 september 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het wetsvoorstel Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs. Het wetsvoorstel gaat over de tijdelijke inrichting van tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen voor leerplichtige nieuwkomers en het versterken van de regierol van gemeentebesturen bij het aanbod van nieuwkomersonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief nieuwe beleidsuitgaven 2024 begroting OCW

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven de Tweede Kamer een overzicht van de nieuwe beleidsuitgaven in de ontwerpbegroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamer Aanbiedingsbrief werkprogramma Onderwijsraad 2024-2025

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Eerste en Tweede Kamer het werkprogramma 2024-2025 van de Onderwijsraad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamer Aanbiedingsbrief bij werkprogramma AWTI 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het werkprogramma 2024 van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toepassing generieke korting samenwerkingsverbanden en besteding middelen

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de toepassing van de generieke korting bij samenwerkingsverbanden voor scholen. Aanleiding was de motie van het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks). De motie verzocht de regering de bekostiging van samenwerkingsverbanden met te hoge reserves te verlagen en het geld uit te geven aan passend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitwerking motie Schoolmaaltijden en motie Brugfunctionaris

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs), minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en staatssecretaris Van Oijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over de uitvoering van 2 moties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informal meeting of European Ministers of Culture (Cáceres, 25-26 September 2023) - Revised Cáceres Declaration

  Concept van de verklaring van Europese ministers voor Cultuur naar aanleiding van de Informele Raad Cultuur van 26 september 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op