Zoekresultaten  1-10 van de 3.047 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Resultaten PISA-2022 in vogelvlucht

  Rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het rapport gaat over de resultaten van PISA-2022. PISA staat voor Programme for International Student Assessment. Het is het grootste internationaal vergelijkende onderzoek naar de prestaties van 15-jarige leerlingen op het gebied van wiskunde, lezen en natuurwetenschappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Emancipatie 2022 – 2023

  Het rapport bespreekt de voortgang op het gebied van vrouwenemancipatie en gendergelijkheid op de thema's Arbeid, Veiligheid, Onderwijs, Zorg, Gelijke Behandeling en Wetgeving, internationale activiteiten en monitoring van het emancipatiebeleid en de voortgang daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Voortgangsrapportage Emancipatie - tabellen met maatregelen

  Bijlage bij de 'Voortgangsrapportage Emancipatie 2022 – 2023'. De bijlage bevat een overzicht van de voortgang op de maatregelen uit de emancipatienota 2022 - 2025 en nieuwe maatregelen op het gebied van emancipatie. Het overzicht bevat de thema’s arbeid, veiligheid, onderwijs en media, zorg, gelijke behandeling en wetgeving en internationaal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft een toelichting op enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstel gaat over het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs 2023

  Het rapport bevat de resultaten van de 2e meting van de Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationaal overzicht maatregelen doorverkoop tickets

  Overzicht van maatregelen tegen woekerhandel bij de doorverkoop van tickets voor sport- en culturele evenementen in Denemarken, Ierland, België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Frankrijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsrapport eerste meting Masterplan basisvaardigheden 2022-2023 NCO

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatieonderzoek subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden 2023 Sardes-SEO

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vijfde Voortgangsrapportage NP Onderwijs

  Het rapport bespreekt de voortgang van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor het bestrijden van leervertraging en studievertraging als gevolg van de pandemie. Het gaat om de gegevens uit het studiejaar 2022-2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor basisvaardigheden funderend onderwijs 2023

  Bekijk document gepubliceerd op