Zoekresultaten  1-10 van de 56 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inkoop en beheerverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Besluit op subsidieverzoek diverse activiteiten in 2023

  De staatssecretaris voor Cultuur en Media (OCW) besluit op een verzoek om subsidie van Stichting Amstel 218 voor diverse activiteiten in het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op aanvraag projectsubsidie Jachthuis Sint Hubertus

  Besluit op een aanvraag voor projectsubsidie door Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe voor een verwacht exploitatietekort over 2023 van het Jachthuis Sint Hubertus. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging verlening projectsubsidie Cultuurlening en Cultuurlening Plus

  Besluit op een verzoek om wijziging verlening projectsubsidie Cultuurlening en Cultuurlening Plus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieverzoek project ArcFieldlab

  De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beslist op een verzoek van de Universiteit van Amsterdam om subsidie voor het project 'ArcFieldlab: innovatieve sensortechnieken voor archeologisch veldonderzoek - netwerk, kennisbank en disseminatie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit verlenging aanvraagtermijn Cultuur Opstartlening

  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluit op een verzoek om verlenging van de termijn waarbinnen de Cultuur Opstartlening mag worden aangevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieverzoek onderzoek Exploitatiesteun ErfgoedAcademie 2022- 2024

  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beslist op een verzoek om subsidie voor onderzoek naar het project Exploitatiesteun ErfgoedAcademie 2022- 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op subsidieaanvraag Abraham Tuschinski Fonds

  Besluit op de aanvraag van Stichting Abraham Tuschinski Fonds om subsidie op basis van het 5e specifieke coronasteunpakket voor de culturele en creatieve sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit verlening subsidie voor Stevenskerk Nijmegen, Masterplan Fase West

  Besluit van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op een verzoek van Stichting Stevenskerk Nijmegen, om subsidie voor het project 'De Stevenskerk Nijmegen, Masterplan Fase West'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 4e wijziging projectsubsidie aan Cultuur+Ondernemen

  Besluit op het verzoek van Cultuur+Ondernemen voor wijziging van de projectsubsidie op basis van de Cultuur Opstartlening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opengestelde Monumenten-Lening Nationaal Restauratiefonds

  Overeenkomst (subcontract) tussen de Staat der Nederlanden, namens deze de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en het Nationaal Restauratiefonds, inzake de inrichting en aanbieding van een leenfaciliteit voor eigenaren van opengestelde rijksmonumenten die als gevolg van de coronacrisis worden geconfronteerd met inkomstenderving. Meer informatie over de Opengestelde Monumenten-Lening vindt u op de website van het Nationaal Restauratiefonds.