Zoekresultaten  1-10 van de 34 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Stichting Kind en Toekomst

  Besluit op een doorverzonden verzoek om informatie over Stichting Kind en Toekomst. Het oorspronkelijke verzoek is op 20 april 2018 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft het verzoek doorgezonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so geannoteerde agenda OJCS-raad 28 en 29 november 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding over de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 28 en 29 november. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden vragen geannoteerde agenda OJCS-raad 28 en 29 november 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Joint Statement by the Ministers of Education on the situation of women in Afghanistan in relation to the right to education

  Het Engelstalige document bvat de gedeelde verklaring van ministers van onderwijs van de Europese Unie (EU) over de situatie van meisjes en vrouwen in Afghanistan in relatie tot onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbriebeantwoording vragen stand van zaken samenwerking onderwijs en zorg

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister Van Engelshoven (OCW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de samenwerking tussen het collectieve onderwijssysteem en het individuele (jeugd)zorgsysteem. Zij kregen de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen Onderwijs-Jeugdzorg

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister Van Engelshoven (OCW) beantwoorden vragen over de samenwerking tussen het collectieve onderwijssysteem en het individuele (jeugd)zorgsysteem. Zij kregen de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd

  Deze factsheet is bedoeld om scholen te helpen bij het organiseren van medische zorg aan leerlingen. De factsheet bevat informatie over hoe de school, de ouders, de leerling en de professionele zorgverlener samen afspraken kunnen maken over het verlenen van gezondheidszorg aan een leerling op school.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over afspraken bij samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) sturen de Tweede Kamer een brief over de afspraken voor samenwerking tussen het onderwijs en de (jeugd)zorg. In de brief schrijven beide bewindspersonen over problemen die er nog zijn bij de regelgeving voor deze samenwerking, en hoe deze opgelost kunnen worden. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Herstel en Perspectief voor de Jeugd

  Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Engelshoven (OCW) informeren de Tweede Kamer over de aanpak voor herstel en perspectief voor de jeugd. Met deze aanpak wil het kabinet de negatieve effecten van de coronacrisis voor jongeren op korte termijn zoveel mogelijk wegnemen of verzachten en de uitgangspositie van jongeren in de samenleving op langere termijn versterken. De nadruk ligt op de leeftijd van 12 tot en met 27 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij kamerbrief herstel en perspectief voor de jeugd

  Beslisnota bij Kamerbrief Herstel en Perspectief voor de Jeugd. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op