Zoekresultaten  1-10 van de 1.165 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Wonenverwijder
Thema: Arbeidsongeschiktheid en werkloosheidverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kabinetsreactie interdepartementaal beleidsonderzoek Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

  Minister Van Engelshoven en staatssecretaris Van Ark sturen de Tweede Kamer een brief over het interdepartementaal beleidsonderzoek over jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over knelpunten inkomensvoorziening voor jongeren met opgeschorte Wajong-2015

  Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Siderius en Karabulut (beiden SP) over knelpunten in de inkomensvoorziening voor jongeren met opgeschorte Wajong-2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vraen so over versterking Internationale Neerlandistiek

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding van de Kamerbrief van 28 juni 2023. Deze ging over de versterking van internationale neerlandistiek. Aanleiding was het amendement 36200-VIII-56 van de Tweede Kamerleden Van der Molen (CDA) en Van der Woude (VVD). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen so over de Kamerbrief versterking Internationale Neerlandistiek

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding van de Kamerbrief van 28 juni 2023. Deze ging over de versterking van internationale neerlandistiek. Aanleiding was het amendement 36200-VIII-56 van de Tweede Kamerleden Van der Molen (CDA) en Van der Woude (VVD). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht over problemen met leerlingenvervoer in Schiedam

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Weer problemen met leerlingenvervoer in Schiedam: bussen komen soms wel 2 uur te laat''. De Tweede Kamerleden Minhas en Bevers (beiden VVD) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de hoogte van het collegegeld voor Oekraïense studenten

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over de hoogte van het instellingscollegegeld voor Oekraïense studenten. Onder meer naar aanleiding van het videogesprek tussen president Zelensky en studenten in Nederland, waaronder veel studenten uit Oekraïne. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks)) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over carnaval en de afnameperiode van de doorstroomtoets

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) over de viering van carnaval en de planning van de doorstroomtoets. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had hierom verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten Woo-verzoek art. 23 Grondwet en advies Onderwijsraad

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over het 2e deelbesluit op een verzoek op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Het verzoek houdt verband met de discussie rondom artikel 23 Grondwet en het advies 'Grenzen stellen, ruimte laten' van de Onderwijsraad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs naar de Koning en de Tweede Kamer. HEt nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

  Het wetsvoorstel gaat over wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen. Het gaat om het versterken van de positie van leerlingen die extra ondersteuning behoeven en hun ouders.

  Bekijk document gepubliceerd op