Zoekresultaten  1-8 van de 8 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Migratie en integratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Beantwoording vragen SO informele OJCS-Raad 26 en 27 januari 2022

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) beantwoordt vragen over de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en enkele andere brieven. De brief van de staatssecretaris van VWS ging over de geannoteerde agenda van de Informele Jeugd- en Onderwijsraad 27 januari 2022 en enkele andere brieven. Hij doet dit mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de staatssecretaris van VWS. De vaste Tweede Kamercommissie van OCW had hierover vragen gesteld tijdens het schrifelijk overleg (so) van 24 januari 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden vragen SO informele Raad onderwijs en jeugd 27 januari 2021

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  en enkele andere brieven. De brief van de staatssecretaris ging over de geannoteerde agenda van de Informele Jeugd- en Onderwijsraad 27 januari 2022 en enkele andere brieven. Hij doet dit mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de staatssecretaris van VWS. De vaste commissie van OCW had hierover vragen gesteld tijdens het schrifelijk overleg (so) van 24 januari 2022. Daarnaast stuurt hij de gedeelde verklaring van ministers van onderwijs van de Europese Unie (EU) over de situatie van meisjes en vrouwen in Afghanistan in relatie tot onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over themarapport Inspectie van het Onderwijs over burgerschap

  Minister Slob antwoordt op de vragen over het themarapport van de Inspectie van het Onderwijs over burgerschapsonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbriefantwoorden vragen over themarapport Inspectie van het Onderwijs over burgerschap

  Minister Slob stuurt de Tweede Kamer antwoorden op de vragen over het themarapport van de Inspectie van het Onderwijs over burgerschapsonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak bij de opening academisch jaar van de Universiteit voor Humanistiek

  Toespraak van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob, bij de opening van het academische jaar van de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht, maandag 3 september 2018.

 • Kamerbrief met kabinetsreactie over aantrekkelijkheid van Nederland voor studenten

  Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met kabinetsreactie op verschillende rapporten over de aantrekkelijkheid van Nederland voor studenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Make it in the Netherlands!

  Advies van de SER over binding van buitenlandse studenten aan Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen interseksualiteit

  Antwoorden van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), op de vragen van de leden Klijnsma en Marcouch (beiden PvdA) over interseksualiteit. 

  Bekijk document gepubliceerd op